Poll of polls

Målinger vs valg: Ap opp – MDG ned

Publisert 28. juli 2020. Sist endret 28. juli 2020.

1) Tabellene gjengir siste landsmåling fra hver kilde i kommunevalgene 2015 og 2019 og stortingsvalgene 2013 og 2017. Tabellene gjengir også snittet av disse landsmålingene sammenholdt med valgresultatet.

2) Observasjoner:

(i) Arbeiderpartiet er eneste parti som i alle fire valgene er i pluss mot snittet av sluttmålingene.

(ii) MDG er i alle fire valgene i minus mot snittet av sluttmålingene.

3) Rikspolitisk er det MDGs minus fra landsmålingene i 2017 som har hatt størst betydning. Snittet av siste landsmåling fra hver kilde var 4,6 pst for MDG i 2017. Valgresultatet ble 3,2. Skulle MDGs minus fra landsmålinger til valg bli relativt sett den samme i 2021 som i 2017, må MDG ha et målingssnitt på over 5,5 pst for å komme over sperregrensen.

4) Rødts minus fra landsmålinger til valg i 2017 var forholdsmessig på nivå med MDG. Skulle Rødts minus fra landsmålinger til valg bli relativt sett den samme i 2021 som i 2017, må også Rødt ha et målingssnitt på over 5,5 pst for å komme over sperregrensen.

5) Blokkstillingen iht snittet av sluttmålingene i 2017 (blokkens valgresultat i 2017 i parentes):

(i) Ap+Sp+SV+MDG+R: 50,8 (49,3)

(ii) Frp+H+KrF+V: 47,6 (48,8)

Kommunevalget 2019 – siste landsmåling fra hver kilde

Kilde Publ Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R
Ipsos/Dgbl 22.aug 21,5 20,2 10 6,6 18,1 3,3 2,9 5,9 4
Sentio/Nettav/Amedia 23.aug 29 20,9 6,1 7,4 11,8 4,2 3,5 7,9 4,3
Norstat/NRK/Aftp 04.sep 22,3 18,4 7,3 6,4 15,2 4,6 5,4 10 4,3
Opinion/ANB/DA/FF 06.sep 24,9 17,6 7,7 7,1 14,7 4 4,1 7 4,5
Kantar/TV2 07.sep 24,9 18,4 7,8 7 15,8 4,5 3,6 6,9 3,2
Norf/Nat/KK 07.sep 24,3 19,5 7,6 6,4 15,1 4,3 4,3 8,5 4,7
Rsp/VG 07.sep 22,7 21 8,1 8,4 14,7 4,1 3,4 8,7 3,5
Snitt 24,2 19,4 7,8 7 15,1 4,1 3,9 7,8 4,1
Valget 24,8 20,1 8,2 6,1 14,4 4 3,9 6,8 3,8
Avvik pp 0,6 0,7 0,4 -0,9 -0,7 -0,1 0 -1 -0,3
Avvik pst av snittet 2 4 5 -13 -5 -2 0 -13 -7

Stortingsvalget 2017 – siste landsmåling fra hver kilde

Kilde Publ Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R
Sentio/DN 22.aug 27 24,2 13,1 5,1 11,1 5,3 4,1 6,1 2,5
Norstat/VL 31.aug 25,6 24,2 16,7 5,2 10,3 4,9 3,1 5,2 3,8
Norstat/NRK 06.sep 25,8 24,2 17 5,9 9,6 4,5 3,5 4,6 3,2
Rsp/Aftp/BT/Adressa 07.sep 25,6 24,7 14,3 7,3 9,9 5,5 4,5 2,7 3,1
Ipsos/Dgbl 07.sep 27,2 23,2 15,3 6,2 9,4 4,2 4,7 4,4 3,5
Norf/Nat/KK 08.sep 26,3 25,8 13,8 5 10,5 5,3 4,2 4,5 3,1
Norstat/Norstat 08.sep 27,2 23,9 14,8 6,7 10 4,6 3,2 4,4 3
Opinion/ANB 08.sep 26,4 25,9 15,3 6 8,6 3,4 2,5 5,7 4,9
InFact/VG 08.sep 28 21,5 12,6 8,1 10,7 4,7 5,2 4,4 3,3
Kantar/TV2 09.sep 28,1 23,8 14,6 5,6 10,2 4,4 4,6 3,9 3,1
Snitt 26,7 24,1 14,8 6,1 10 4,7 4 4,6 3,4
Valget 27,4 25 15,2 6 10,3 4,2 4,4 3,2 2,4
Avvik pp 0,7 0,9 0,4 -0,1 0,3 -0,5 0,4 -1,4 -1
Avvik pst av snittet 3 4 3 -1 3 -11 10 -30 -29

Kommunevalget 2015 – siste landsmåling fra hver kilde

Kilde Publ Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R
Kantar/TV2 12.sep 31,8 23,4 9,5 5,9 7,4 5 6,6 5,2 2,6
Rsp/Aftp/BT 12.sep 29,8 25,8 10,5 4,9 8,1 5,8 5,3 4,3 2,7
InFact/VG 12.sep 31,1 22,8 11,9 4,5 7,2 5,9 5,2 4,8 3,1
Norstat/NRK 09.sep 30,5 25,2 10,6 4 7,4 5,2 6 5,9 1,1
Norf/Nat/KK 05.sep 32 26 8,9 3,6 8,1 4,8 5,3 6,4 2
Ipsos/Dgbl 21.aug 33,8 25,5 9 3,7 6,3 4,8 6,3 4,1 2,2
Snitt 31,5 24,8 10,1 4,4 7,4 5,3 5,8 5,1 2,3
Valget 33 23,2 9,5 4,1 8,5 5,4 5,5 4,2 2
Avvik pp 1,5 -1,6 -0,6 -0,3 1,1 0,1 -0,3 -0,9 -0,3
Avvik pst av snittet 5 -6 -6 -7 15 2 -5 -18 -13

Stortingsvalget 2013 – siste landsmåling fra hver kilde

Kilde Publ Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R
Rsp/Aftp/BT 08.sep 28,3 28,2 14,1 4,8 5,9 5,3 6,7 3,9 1,6
Kantar/TV2 07.sep 30,4 24,5 16,5 5,3 5 6,1 6,2 3 1,4
Ipsos/Dgbl 07.sep 29,4 25,9 16,4 5,8 4,9 5,1 4,5 4,1 2,3
Norf/Nat/KK 07.sep 27,3 27,4 21,9 4,3 5,6 4,2 4,8 1,7 1,3
InFact/VG 06.sep 30,5 26,9 13,8 4,6 5,2 5,9 6,2 3,1 1,8
Norstat/NRK 06.sep 28,3 25,1 17,9 5 5,6 6,5 5,4 3,1 1,6
Sentio/DN 05.sep 30,4 29,3 14,5 4,6 4,4 5 6,1 3 1,3
Opinion/ANB 05.sep 29,2 27,1 18,7 3,6 4,3 6 5 3,5 1,4
Snitt 29,2 26,8 16,7 4,8 5,1 5,5 5,6 3,2 1,6
Valget 30,8 26,8 16,3 4,1 5,5 5,6 5,2 2,8 1,1
Avvik pp 1,6 0 -0,4 -0,7 0,4 0,1 -0,4 -0,4 -0,5
Avvik pst av snittet 5 0 -2 -15 8 2 -7 -12 -31

Johan Giertsen

Del på Facebook