Poll of polls

Hva gjør Støre nå?

Publisert 15. oktober 2020. Sist endret 15. oktober 2020.

Fakta om målingen
Sentio for NA / Amedia.
OEEV
Ap20,8-1,0-5,5
H23,6-1,23,2
Frp13,5-1,21,9
SV6,6-0,6-1,0
Sp19,85,26,3
KrF3,50,0-0,3
V3,30,7-1,3
MDG4,2-0,10,3
R3,3-0,7-1,4
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Landsmåling, Stortinget, Sentio for Nettavisen og Amedia, publisert 14. oktober 2020.

Vi viser til:

Nettavisens reportasje.

Nettavisens kommentar.

Målingen lagt inn med to desimaler, nasjonal mandatfordeling og nedbryting på fylkene.

1) "Valgdeltakelsen" på målingen er lav, i likhet med andre målinger denne høsten.

2) H+Ap+Sp+Frp henter hos Sentio i oktober 23,6+20,8+19,8+13,5.

3) Et spørsmål er om velgerne nå gradvis beveger seg tilbake til før korona når det gjelder saker som mobiliserer. Målingen har særlig for Ap+H+Sp likheter med november 2019, da månedssnittet for disse tre var 22,5+21,0+19,2.

4) Lojalitet mot stv 2017 (lojalitet samme kilde i september i parentes):

Ap 60 (55)

Frp 63 (79)

H 65 (71)

KrF 62 (58)

R 71 (76)

Sp 87 (74)

SV 68 (68)

V 36 (50)

MDG 57 (61)

5) Netto velgeroverganger, 2017-velgere, ca 30.000 svarer til ett prosentpoeng (samme kilde i september i parentes):

Frp vs Ap: Frp +2000 (Frp +4.000)

Ap vs H: Ap +3000 (H +27.000)

R vs Ap: R +13.000 (R +6.000)

Sp vs Ap: Sp +79.000 (Sp +50.000)

SV vs Ap: SV +22.000 (SV +19.000)

MDG vs Ap: MDG +18.000 (MDG +6.000)

Frp vs H: Frp +31.000 (Frp +8.000)

Sp vs Frp: Sp +52.000 (Sp +24.000)

Sp vs H: Sp +28.000 (Sp +24.000)

MDG vs H: MDG +4.000 (0)

6) Senterpartiets lojalitet og overgangsmatrise er bunnsolid, og kan minne om noen av Høyres sterkeste målinger 2010-13.

7) Andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2017. Dette er i hovedsak hjemmesittere i 2017 + tre årskull førstegangsvelgere (september i parentes):

Ap 16 (27)

Frp 7 (10)

H 30 (25)

KrF 4 (5)

R 3 (6)

Sp 21 (11)

SV 7 (6)

V 6 (1)

MDG 6 (9)

8) Målingen hvis velgere som ikke stemte i 2017 tas bort (barometertallet i parentes):

Ap 21,7 (20,8)

Frp 14,6 (13,5)

H 22,5 (23,6)

KrF 3,5 (3,5)

R 3,5 (3,3)

Sp 19,6 (19,8)

SV 6,4 (6,6)

V 2,7 (3,3)

MDG 3,8 (4,2)

9) Høyres "fall" når velgere som ikke stemte i 2017 tas bort, må sees i lys av at partiet i denne undersøkelsen mobiliserte en større andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2017 enn barometertallet. Velgere som ikke stemte i forrige valg er ofte en troløs gruppe.

10) Uvektete råtall i denne undersøkelsen (barometertall i parentes):

Ap 20 (20,8)

H 24 (23,6)

Frp 10 (13,5)

Sp 20 (19,8)

SV 9 (6,6)

KrF 4 (3,5)

V 4 (3,3)

MDG 5 (4,2)

R 5 (3,3)

Sp og Ap er jevnstore uvektet. At Frp vektes opp og SV ofte ned, er normalt.

11) Sentio har også levert råtall brutt ned på regioner. Hvis disse tallene er nær sannheten, vil Sp ved Jan Bøhler vinne distriktsmandat i hovedstaden. Nedbryting av målingen gir også mandat til Bøhler.

12) Snittet av de fire målingene i oktober der vi har bakgrunnstall gir netto overgang fra de borgerlige til opposisjonen på knapt 50.000 velgere, mot 70.000 i september og over 200.000 i november i fjor. Takk til Gabriel Steinsbekk for denne beregningen og for beregningen av målingen uten stemte ikke i 2017 (pkt 8 foran).

13) Sentios måling reiser spørsmålet om vi kan komme til å gå inn i valgåret 2021 med tre alternativer som statsminister 2021-25; Erna Solberg, Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum. Et slikt trekantet oppgjør er ikke ønsket på Youngstorget. Hva bør da Støre gjøre for å kvitte seg med Vedum som konkurrent?

14) Arbeiderpartiets målinger har denne stortingsperioden vært preget av særlig to forhold:

(i) Lekkasje til Senterpartiet (og til SV+Rødt og i mindre grad til MDG).

(ii) Lav henting av velgere fra borgerlig side, på flere målinger i andre halvår 2020 har Ap vært i netto minus mot sum borgerlige partier.

15) Skal Ap vokse, gjenerobre posisjonen som største parti, og skaffe seg så stor avstand til Sp at Vedum som statsminister ikke er realistisk, bør Ap styrke seg i både (i) og (ii) som nevnt.

16) Arbeiderpartiet må begrense eller ideelt sett nulle lekkasjen til Senterpartiet. Vedum har med suksess, og liten motstand fra Arbeiderpartiet og andre konkurrenter, holdt fast ved sitt sentrum vs periferi-budskap, i hvert fall fra 2015. Senterpartiet har skaffet seg et så tungt eierskap til dette feltet at det kan bli vanskelig for Ap å mobilisere på en sak der Vedum er så dominerende.

17) Skal Ap hente velgere fra borgerlig side i større antall, er det neppe sentrum vs periferi som vil mobilisere, der vil bl.a. styringsdyktighet stå sentralt. Mer enn tre år ut i denne stortingsperioden er det bare Senterpartiet som har vist en kraftfull evne til hente borgerlige 2017-velgere. Så blir spørsmålet om Arbeiderpartiet lykkes med det i de elleve månedene som gjenstår til valget.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap