Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 20,8 27,4 -6,6 38 49 -11 38 37
Høyre 23,6 25,0 -1,4 44 45 -1 43 43
Frp 13,5 15,2 -1,7 25 27 -2 25 24
SV 6,6 6,0 0,6 12 11 1 12 12
Sp 19,8 10,3 9,5 36 19 17 37 38
KrF 3,5 4,2 -0,7 2 8 -6 2 3
Venstre 3,3 4,4 -1,1 2 8 -6 2 2
MDG 4,2 3,2 0,9 8 1 7 8 8
Rødt 3,3 2,4 0,9 2 1 1 2 2
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 6+1 3 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 4+1 5 2 2 1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Telemark 1 1 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 3 0+1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5 2 1 2+1 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,622773 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,614961 Mandat tildelt
3 SV Rogaland 0,562384 Mandat tildelt
4 SV Troms 0,555287 Mandat tildelt
5 Frp Oppland 0,541982 Mandat tildelt
6 H Sogn og Fjordane 0,527506 Mandat tildelt
7 Frp Aust-Agder 0,458966 Mandat tildelt
8 Ap Oslo 0,455196 Mandat tildelt
9 MDG Sør-Trøndelag 0,452535 Mandat tildelt
10 Sp Hordaland 0,435356 Mandat tildelt
11 H Oslo 0,431252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 MDG Rogaland 0,430576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Akershus 0,414201 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Nordland 0,408641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Nord-Trøndelag 0,407049 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Oppland 0,406369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Akershus 0,405116 Mandat tildelt
18 Ap Telemark 0,404696 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Hordaland 0,400774 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Akershus 0,400222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Rogaland 0,392093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Hordaland 0,391184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Østfold 0,389971 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Nordland 0,388495 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Finnmark 0,387879 Mandat tildelt
26 SV Oslo 0,386976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Hordaland 0,385285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Buskerud 0,384880 Mandat tildelt
29 SV Østfold 0,384231 Mandat tildelt
30 Sp Finnmark 0,380512 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Møre og Romsdal 0,378540 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Hedmark 0,376946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Rogaland 0,375254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Nord-Trøndelag 0,374771 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Hordaland 0,372155 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Sør-Trøndelag 0,368553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Hedmark 0,364511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Østfold 0,359398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Buskerud 0,357631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Buskerud 0,355218 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Sør-Trøndelag 0,352572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Akershus 0,349039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Møre og Romsdal 0,347964 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Nord-Trøndelag 0,346808 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Akershus 0,342719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Sogn og Fjordane 0,341631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Vestfold 0,341490 Mandat tildelt
48 SV Vestfold 0,326096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Hedmark 0,324446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Finnmark 0,324175 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Rogaland 0,323766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Troms 0,323250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Oslo 0,321069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Sør-Trøndelag 0,320587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Rogaland 0,316858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Nordland 0,316753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Telemark 0,315845 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Møre og Romsdal 0,312145 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Sør-Trøndelag 0,310403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Nordland 0,304729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Troms 0,304528 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Buskerud 0,301005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Møre og Romsdal 0,300409 Mandat tildelt
64 Frp Vestfold 0,298968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 MDG Oslo 0,291961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Buskerud 0,289380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Hedmark 0,288885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Troms 0,287241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 MDG Akershus 0,286285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Møre og Romsdal 0,276184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Telemark 0,272022 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Østfold 0,269171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Troms 0,269006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Oppland 0,266719 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Vest-Agder 0,266620 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Østfold 0,266047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Oppland 0,263395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Vest-Agder 0,263206 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Sogn og Fjordane 0,263005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Oslo 0,257352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Vestfold 0,255105 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Oppland 0,254378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Sør-Trøndelag 0,253784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Vest-Agder 0,252604 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Østfold 0,248208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Telemark 0,246637 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Telemark 0,243908 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Buskerud 0,243452 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Aust-Agder 0,242142 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Vestfold 0,240595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Vest-Agder 0,235600 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Vestfold 0,227303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Hordaland 0,226409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Nordland 0,223902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Nord-Trøndelag 0,221276 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Finnmark 0,212187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Vest-Agder 0,207138 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Møre og Romsdal 0,194716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Ap Aust-Agder 0,193482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Ap Sogn og Fjordane 0,186748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Vest-Agder 0,186073 Mandat tildelt
102 H Nord-Trøndelag 0,185689 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Troms 0,183375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Finnmark 0,181175 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Aust-Agder 0,159442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Telemark 0,159342 Mandat tildelt
107 MDG Oppland 0,151659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Hedmark 0,150368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Sogn og Fjordane 0,147412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Aust-Agder 0,130280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Finnmark 0,110925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Aust-Agder 0,100176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 MDG Nord-Trøndelag 0,091255 Mandat tildelt