Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 20,8 27,4 -6,6 38 49 -11 38 37
Høyre 23,6 25,0 -1,4 44 45 -1 43 43
Frp 13,5 15,2 -1,7 25 27 -2 25 24
SV 6,6 6,0 0,6 12 11 1 12 12
Sp 19,8 10,3 9,5 36 19 17 37 38
KrF 3,5 4,2 -0,7 2 8 -6 2 3
Venstre 3,3 4,4 -1,1 2 8 -6 2 2
MDG 4,2 3,2 1,0 8 1 7 8 8
Rødt 3,3 2,4 0,9 2 1 1 2 2
Andre 1,4 1,8 -0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 6+1 3 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 4+1 5 2 2 1 0 1 2 2 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Telemark 1 1 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 3 0+1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5 2 1 2+1 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0+1 0 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,625088 Mandat tildelt
2 SV Nordland 0,614074 Mandat tildelt
3 SV Rogaland 0,561555 Mandat tildelt
4 SV Troms 0,554464 Mandat tildelt
5 Frp Oppland 0,543963 Mandat tildelt
6 H Sogn og Fjordane 0,526589 Mandat tildelt
7 Frp Aust-Agder 0,460680 Mandat tildelt
8 Ap Oslo 0,454977 Mandat tildelt
9 MDG Sør-Trøndelag 0,454663 Mandat tildelt
10 Sp Hordaland 0,435577 Mandat tildelt
11 MDG Rogaland 0,432647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Oslo 0,430523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Akershus 0,414414 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Nordland 0,408853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Nord-Trøndelag 0,408529 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Oppland 0,406581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Telemark 0,404507 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Akershus 0,404430 Mandat tildelt
19 Frp Hordaland 0,402261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Akershus 0,400026 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Rogaland 0,391426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Hordaland 0,390522 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Nordland 0,389935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Østfold 0,389782 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Finnmark 0,387365 Mandat tildelt
26 SV Oslo 0,386386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Hordaland 0,384699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Buskerud 0,384284 Mandat tildelt
29 SV Østfold 0,383684 Mandat tildelt
30 Sp Finnmark 0,380717 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Møre og Romsdal 0,378365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Hedmark 0,376367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Rogaland 0,375440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Nord-Trøndelag 0,374965 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Hordaland 0,371975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Sør-Trøndelag 0,368741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Hedmark 0,364691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Buskerud 0,358961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Østfold 0,358791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Buskerud 0,354622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Sør-Trøndelag 0,351978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Akershus 0,348523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Møre og Romsdal 0,348145 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Nord-Trøndelag 0,346638 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Akershus 0,343993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Sogn og Fjordane 0,341795 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Vestfold 0,340915 Mandat tildelt
48 SV Vestfold 0,325582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Rogaland 0,324971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Hedmark 0,324288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Finnmark 0,324004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Troms 0,322700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Oslo 0,322259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Sør-Trøndelag 0,320431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Rogaland 0,316710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Nordland 0,316599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Telemark 0,315312 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Møre og Romsdal 0,311612 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Sør-Trøndelag 0,311558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Troms 0,304381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Nordland 0,304209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Buskerud 0,300858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Vestfold 0,300083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Møre og Romsdal 0,299980 Mandat tildelt
65 MDG Oslo 0,293358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Buskerud 0,289527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Hedmark 0,288394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Akershus 0,287656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Troms 0,287394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Møre og Romsdal 0,277213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Telemark 0,271610 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Østfold 0,270414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Troms 0,270012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Oppland 0,266590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Vest-Agder 0,266505 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Østfold 0,266176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Sogn og Fjordane 0,263970 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Oppland 0,262949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Vest-Agder 0,262761 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Oslo 0,257490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Vestfold 0,254985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Oppland 0,254009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Vest-Agder 0,253545 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Sør-Trøndelag 0,253388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Østfold 0,249123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Telemark 0,246761 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Telemark 0,244803 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Buskerud 0,244644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Aust-Agder 0,241725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Vestfold 0,240710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Vest-Agder 0,235253 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Vestfold 0,228375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Hordaland 0,227497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 MDG Nordland 0,224967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Nord-Trøndelag 0,220919 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Finnmark 0,212976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Vest-Agder 0,207238 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 MDG Møre og Romsdal 0,195621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Ap Aust-Agder 0,193390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Vest-Agder 0,186964 Mandat tildelt
101 Ap Sogn og Fjordane 0,186651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Nord-Trøndelag 0,185383 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Troms 0,184254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Finnmark 0,180866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Telemark 0,160116 Mandat tildelt
106 Sp Aust-Agder 0,159519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Oppland 0,152396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Hedmark 0,151104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Sogn og Fjordane 0,147171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Aust-Agder 0,130048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Finnmark 0,111440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Aust-Agder 0,100685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 MDG Nord-Trøndelag 0,091663 Mandat tildelt