Poll of polls

Fylkesmålingene: Venstre 4,0

Publisert 9. september 2020. Sist endret 9. september 2020.

1) Målinger i tretten fylker er publisert i år:

Troms (InFact/NRK 4. feb)

Finnmark (InFact/NRK 4. feb)

Hedmark (Sentio/HA 6. feb)

Telemark (Sentio/TA 10. feb)

Vestfold (Sentio/TB 12. feb)

Oppland (Sentio/GD 1. juni)

Møre og Romsdal (SMP/TK 10. juni)

Østfold (Sentio/Høyre 7. juli)

Hordaland (Respons/BT/VG 25. aug)

Oslo (Respons/VG 27. aug)

Buskerud (Sentio/DT 8. sep)

Sør-Trøndelag (Sentio/Trønder-Avisa/Nidaros 8. sep)

Nord-Trøndelag (Sentio/Trønder-Avis/Nidaros 8. sep)

Disse fylkene leverte 67 pst av stemmene i stv 2017.

2) Landstendens med vår beregningsmåte iht disse tretten fylkesmålingene (mandater):

Ap 23,10 (42)

H 25,74 (47)

Frp 12,00 (27)

SV 7,32 (11)

Sp 13,97 (25)

KrF 3,66 (3)

V 4,00 (7)

MDG 4,67 (8)

R 3,79 (2)

Sum rødgrønt 90 vs 79.

3) Fem målte fylker i august og september; Hordaland, Oslo, Buskerud, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, 37 pst av stemmene i stv 2017, landstendens:

Ap 21,54 (40)

H 28,67 (52)

Frp 10,27 (19)

SV 7.56 (14)

Sp 13,18 (24)

KrF 3,74 (3)

V 4,05 (7)

MDG 4,66 (8)

R 3,59 (2)

Sum rødgrønt 88 vs 81.

4) Partiene er angitt med to desimaler fordi det kan virke inn på mandatfordelingen, men vi er selvsagt innforstått med at ingen beregning kan ha en slik nøyaktighet.

5) I beregningen basert på alle målte 13 fylker i 2020, er Venstre nær sperregrensen. Tabellen under gir partiet 77.248 stemmer i 2020, så fremt alle fylker leverer samme antall godkjente stemmer som i 2017. Venstre hentet 84.330 stemmer i disse 13 fylkene i 2017. Venstres stemmetall nasjonalt i 2017 var 127.911.

6) Venstres nasjonale stemmetall med vår beregningsmåte blir:

(77.248 : 84.330) x 127.911 = 117.169.

7) Sperregrensen i 2017 gikk på 117.074. (2.926.843 x 0,04).

8) Venstres "margin" til sperregrensen blir 95 stemmer (!)

9) Så er det selvsagt slik at ingen beregning kan ha slik nøyaktighet. Vi hevder aldri at beregningene er "riktige" i betydningen valgresultat. Vi står bare inne for beregningsmåten.

10) Det eneste vi konstaterer, er at Venstre for første gang i 2020 ser 4-tallet i en beregning bygget på fylkesmålinger.

11) Tusen takk til Jon Aabye for beregningene.

Venstre fylkesmålinger

S-2017 2020 Landstend Kilde Dato
Hedmark 2659 2624 4,31 Sentio 06.feb
Troms 2688 2480 4,03 InFact/NRK 04.feb
Finnmark 1644 1051 2,79 InFact/NRK 04.feb
Telemark 2591 2228 3,76 Sentio/TA 10.feb
Vestfold 5284 5589 4,62 Sentio/TB 12.feb
Oppland 2504 2878 5,02 Sentio/GD 01.jun
Møre og Romsdal 5114 3202 2,74 Respons/SMP/TK 10.jun
Østfold 3877 3529 3,98 Sentio/Høyre 07.jul
Hordaland 13027 11347 3,81 Respons/VG/BT 25.aug
Oslo 30933 26798 3,79 Respons/VG 29.aug
Buskerud 4845 5275 4,76 Sentio/DT 08.sep
Sør-Trøndelag 7452 9483 5,56 Sentio/TR-Avisa/Nidaros 08.sep
Nord-Trøndelag 1712 764 1,95 Sentio/TR-Avisa/Nidaros 08.sep
Godkjente stemmer 84330 77248 4,00

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V