Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,5 27,4 -5,8 40 49 -9 39 40
Høyre 28,7 25,0 3,6 52 45 7 52 52
Frp 10,3 15,2 -4,9 19 27 -8 19 19
SV 7,6 6,0 1,5 14 11 3 14 14
Sp 13,2 10,3 2,9 24 19 5 24 24
KrF 3,7 4,2 -0,5 3 8 -5 3 3
Venstre 4,1 4,4 -0,3 7 8 -1 7 7
MDG 4,7 3,2 1,4 8 1 7 9 8
Rødt 3,6 2,4 1,2 2 1 1 2 2
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 7+1 2 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 4 6 1 2 0+1 0 2 2 2 0
Hedmark 2 2 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 2 1 1 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5 2 1 2 1 0+1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,606436 Mandat tildelt
2 Sp Oslo 0,514205 Mandat tildelt
3 MDG Sør-Trøndelag 0,504467 Mandat tildelt
4 Sp Vestfold 0,480719 Mandat tildelt
5 MDG Rogaland 0,480017 Mandat tildelt
6 Frp Hedmark 0,475561 Mandat tildelt
7 H Hordaland 0,474419 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Finnmark 0,443702 Mandat tildelt
9 SV Oslo 0,442594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Oslo 0,442549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Hordaland 0,440644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Buskerud 0,440158 Mandat tildelt
13 SV Østfold 0,439498 Mandat tildelt
14 SV Hedmark 0,431119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Akershus 0,425808 Mandat tildelt
16 V Rogaland 0,424622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Rogaland 0,416529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Vest-Agder 0,413848 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Oppland 0,413825 Mandat tildelt
20 Sp Sør-Trøndelag 0,409101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Oslo 0,408603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Akershus 0,399207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Troms 0,392024 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Rogaland 0,389060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Telemark 0,383051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Nordland 0,381012 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Sogn og Fjordane 0,379209 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Møre og Romsdal 0,378562 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 SV Vestfold 0,372963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Nordland 0,369557 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Akershus 0,366368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Akershus 0,360522 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Møre og Romsdal 0,351485 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Aust-Agder 0,350454 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Rogaland 0,346107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Møre og Romsdal 0,343610 Mandat tildelt
37 Sp Hedmark 0,339867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Sør-Trøndelag 0,338819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Oslo 0,325489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Buskerud 0,321207 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Oppland 0,319447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Vest-Agder 0,319212 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 MDG Akershus 0,319149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Troms 0,318839 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Aust-Agder 0,318544 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Østfold 0,315865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Østfold 0,311333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Telemark 0,311097 Mandat tildelt
49 Frp Nord-Trøndelag 0,310796 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Buskerud 0,307714 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Hordaland 0,306021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Sør-Trøndelag 0,305424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Østfold 0,300062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Oslo 0,296733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Nordland 0,296643 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Vestfold 0,295824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Østfold 0,295303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Oppland 0,290922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Sør-Trøndelag 0,290254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Hordaland 0,289946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Akershus 0,275852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Telemark 0,273760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Buskerud 0,273071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Buskerud 0,271434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Oppland 0,270636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Vest-Agder 0,269476 Mandat tildelt
67 MDG Vestfold 0,253416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Finnmark 0,253412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Nord-Trøndelag 0,253054 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 MDG Hordaland 0,252414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Nordland 0,249641 Mandat tildelt
72 Sp Nord-Trøndelag 0,249596 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Buskerud 0,238222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Sør-Trøndelag 0,237018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Nordland 0,234454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Møre og Romsdal 0,231744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vestfold 0,228289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Nord-Trøndelag 0,225203 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Møre og Romsdal 0,224580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Finnmark 0,219726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Møre og Romsdal 0,217055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Rogaland 0,214399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Vestfold 0,213496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Sogn og Fjordane 0,213240 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Troms 0,211705 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Hedmark 0,210210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Vest-Agder 0,207469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Troms 0,205410 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Troms 0,204458 Mandat tildelt
90 Frp Sogn og Fjordane 0,200814 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Vest-Agder 0,192875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Nordland 0,192482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Telemark 0,186235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Østfold 0,178784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 MDG Telemark 0,177666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Aust-Agder 0,176195 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 MDG Oppland 0,169078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Sogn og Fjordane 0,168609 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Vest-Agder 0,167698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Hedmark 0,167619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Finnmark 0,162019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Finnmark 0,156673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Aust-Agder 0,148990 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Troms 0,136049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Hedmark 0,129593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Telemark 0,123933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Finnmark 0,123673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Oppland 0,118571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Sogn og Fjordane 0,113275 Mandat tildelt
110 MDG Aust-Agder 0,111708 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Nord-Trøndelag 0,101711 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Sogn og Fjordane 0,097969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Aust-Agder 0,091052 Mandat tildelt
114 V Nord-Trøndelag 0,083093 Mandat tildelt