Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 21,5 26,3 -4,7 40 48 -8 43 41
Høyre 28,7 20,4 8,3 52 36 16 51 52
Frp 10,3 11,6 -1,3 19 21 -2 18 19
SV 7,6 7,6 -0,1 14 13 1 14 14
Sp 13,2 13,5 -0,3 24 28 -4 24 24
KrF 3,7 3,8 -0,1 3 3 0 3 3
Venstre 4,1 4,6 -0,6 7 8 -1 7 7
MDG 4,7 3,9 0,7 9 3 6 8 8
Rødt 3,6 4,7 -1,1 1 8 -7 1 1
Andre 0,0 3,6 -3,6 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 4 7+1 2 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 4 6+1 1 3 0 0 2 2 1 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0 0 0+1 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 5 2 1 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 3 5 2 1 2 1 0+1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 1 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oslo 0,584019 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
2 Sp Vestfold 0,580205 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 V Hordaland 0,572178 Mandat tildelt
4 MDG Sør-Trøndelag 0,510228 Mandat tildelt
5 Sp Vest-Agder 0,504004 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 H Oslo 0,484639 Mandat tildelt
7 SV Østfold 0,481000 Mandat tildelt
8 H Hordaland 0,470222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Akershus 0,463096 Mandat tildelt
10 Frp Hedmark 0,446986 Mandat tildelt
11 Sp Rogaland 0,440418 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Hordaland 0,438442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Møre og Romsdal 0,435820 Mandat tildelt
14 H Sør-Trøndelag 0,417786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Hedmark 0,407379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Akershus 0,404557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 V Rogaland 0,402151 Mandat tildelt
18 H Rogaland 0,398700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Aust-Agder 0,396172 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Buskerud 0,390194 Mandat tildelt
21 Frp Rogaland 0,385418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Finnmark 0,383039 Mandat tildelt
23 MDG Oslo 0,381026 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Oppland 0,379177 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Vestfold 0,370132 Mandat tildelt
26 H Telemark 0,368211 Mandat tildelt
27 Sp Østfold 0,367347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Buskerud 0,367214 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 MDG Rogaland 0,365190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Akershus 0,361830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Oslo 0,356401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Aust-Agder 0,351789 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Sør-Trøndelag 0,345493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Nordland 0,344786 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Oslo 0,336285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Oslo 0,335804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Hordaland 0,335369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Akershus 0,334431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Akershus 0,333478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Nordland 0,331186 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Møre og Romsdal 0,320582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Troms 0,316399 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Buskerud 0,310603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Troms 0,310538 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Akershus 0,309193 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Telemark 0,302858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Vestfold 0,302503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Østfold 0,300440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Vest-Agder 0,299568 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Østfold 0,299073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Hedmark 0,298338 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Oppland 0,293260 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Hordaland 0,289282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Nordland 0,287113 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Nord-Trøndelag 0,283705 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 MDG Østfold 0,279290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Sogn og Fjordane 0,277246 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 MDG Vestfold 0,276876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Oppland 0,276148 Mandat tildelt
60 Frp Møre og Romsdal 0,273246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Sør-Trøndelag 0,270833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Telemark 0,267963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Sør-Trøndelag 0,265319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Vest-Agder 0,264104 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Oppland 0,253454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Buskerud 0,252594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Sogn og Fjordane 0,246690 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Buskerud 0,245859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Finnmark 0,245132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Finnmark 0,238942 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Møre og Romsdal 0,238824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Hedmark 0,234612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Hordaland 0,232542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Sør-Trøndelag 0,228652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Nord-Trøndelag 0,226609 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Nord-Trøndelag 0,225043 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Buskerud 0,224037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Nordland 0,221057 Mandat tildelt
79 Frp Vestfold 0,219754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Rogaland 0,219589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Vestfold 0,219006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Østfold 0,207343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Troms 0,206684 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 MDG Møre og Romsdal 0,206118 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Nord-Trøndelag 0,199035 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Vest-Agder 0,193774 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Sogn og Fjordane 0,193534 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Nordland 0,189051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 MDG Vest-Agder 0,187165 Mandat tildelt
90 Frp Telemark 0,187064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Møre og Romsdal 0,181026 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Troms 0,178352 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Troms 0,176464 Mandat tildelt
94 SV Sogn og Fjordane 0,175655 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Nordland 0,175165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Aust-Agder 0,170827 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 MDG Telemark 0,166443 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Aust-Agder 0,164274 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Vest-Agder 0,160345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Hedmark 0,146755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Oppland 0,137136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Finnmark 0,128364 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Hedmark 0,121062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Troms 0,108996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 MDG Finnmark 0,108150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 MDG Aust-Agder 0,106448 Mandat tildelt
107 V Oppland 0,105614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Telemark 0,099938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Sogn og Fjordane 0,090751 Mandat tildelt
110 MDG Sogn og Fjordane 0,088093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 MDG Nord-Trøndelag 0,087836 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Aust-Agder 0,085578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Nord-Trøndelag 0,071448 Mandat tildelt