Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,1 27,4 -4,3 42 49 -7 42 42
Høyre 25,7 25,0 0,7 47 45 2 47 47
Frp 12,0 15,2 -3,2 22 27 -5 22 22
SV 7,3 6,0 1,3 13 11 2 13 13
Sp 14,0 10,3 3,7 25 19 6 25 25
KrF 3,7 4,2 -0,5 3 8 -5 3 3
Venstre 4,0 4,4 -0,4 7 8 -1 7 7
MDG 4,7 3,2 1,4 8 1 7 8 8
Rødt 3,8 2,4 1,4 2 1 1 2 2
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5 6+1 2 1 2 0 1 1 0 0
Oslo 5 5 1 2 0+1 0 2 2 2 0
Hedmark 2 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 1 2 1 0 0+1 0 0
Hordaland 3 5 2 1 2 1 0+1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 2 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Troms 1 1+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,598951 Mandat tildelt
2 Sp Oslo 0,545000 Mandat tildelt
3 Sp Vestfold 0,509533 Mandat tildelt
4 MDG Sør-Trøndelag 0,505556 Mandat tildelt
5 Frp Oppland 0,483548 Mandat tildelt
6 MDG Rogaland 0,481052 Mandat tildelt
7 Frp Oslo 0,477423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Oslo 0,469562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Akershus 0,441105 Mandat tildelt
10 Sp Vest-Agder 0,438661 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Finnmark 0,429618 Mandat tildelt
12 SV Oslo 0,428537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Akershus 0,428076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Rogaland 0,426923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Hordaland 0,426662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Buskerud 0,426212 Mandat tildelt
17 H Hordaland 0,425933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Østfold 0,425519 Mandat tildelt
19 V Rogaland 0,419393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Hedmark 0,417444 Mandat tildelt
21 Ap Oslo 0,413415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Hordaland 0,413111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Møre og Romsdal 0,409389 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Rogaland 0,404411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Nordland 0,403852 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Sogn og Fjordane 0,401935 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Akershus 0,386532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Nord-Trøndelag 0,384963 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Sør-Trøndelag 0,383900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Østfold 0,369075 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Akershus 0,363490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Nord-Trøndelag 0,363131 Mandat tildelt
33 SV Vestfold 0,361129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Hedmark 0,360242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Hedmark 0,360158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Finnmark 0,359848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Hordaland 0,357562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Akershus 0,356089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Sør-Trøndelag 0,355864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Troms 0,351964 Mandat tildelt
41 Ap Rogaland 0,351729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Nordland 0,351616 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Nordland 0,346622 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Telemark 0,343908 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Buskerud 0,340459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Møre og Romsdal 0,339866 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Troms 0,338037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Troms 0,337945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Aust-Agder 0,337625 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Sør-Trøndelag 0,334611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Buskerud 0,334125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Møre og Romsdal 0,332703 Mandat tildelt
53 H Nordland 0,331794 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Oslo 0,326193 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Akershus 0,319843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Buskerud 0,319067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Hedmark 0,314551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Østfold 0,312996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Østfold 0,309201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Hordaland 0,307317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Telemark 0,301238 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Østfold 0,300709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Oppland 0,296074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Vest-Agder 0,295973 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Oslo 0,293068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Akershus 0,292388 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Telemark 0,290175 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Oppland 0,286866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Oppland 0,286790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Vest-Agder 0,286583 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Vestfold 0,283174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Oppland 0,281705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Sør-Trøndelag 0,281029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Østfold 0,279517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Sør-Trøndelag 0,276937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Buskerud 0,276271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Buskerud 0,271985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Telemark 0,269545 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Finnmark 0,268627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Vestfold 0,266737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Vestfold 0,265588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Rogaland 0,264889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Nord-Trøndelag 0,264562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Aust-Agder 0,263647 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Vest-Agder 0,260908 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Sør-Trøndelag 0,260174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 MDG Vestfold 0,253931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 MDG Hordaland 0,252950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Ap Møre og Romsdal 0,252121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Nordland 0,250174 Mandat tildelt
91 Frp Møre og Romsdal 0,246414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Nord-Trøndelag 0,244995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Troms 0,239999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Buskerud 0,235286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Sogn og Fjordane 0,234662 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Nordland 0,227018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Vest-Agder 0,225364 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Møre og Romsdal 0,221818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Telemark 0,217601 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Møre og Romsdal 0,217531 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Ap Aust-Agder 0,214771 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Vestfold 0,210880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 MDG Vest-Agder 0,207914 Mandat tildelt
104 SV Rogaland 0,207600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Ap Sogn og Fjordane 0,207301 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Troms 0,204989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Troms 0,204897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 H Nord-Trøndelag 0,202181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 H Finnmark 0,197247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 H Sogn og Fjordane 0,191447 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Nordland 0,190116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 Frp Finnmark 0,189296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 Frp Hedmark 0,185221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 MDG Telemark 0,178028 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 V Østfold 0,176545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 MDG Oppland 0,169447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 MDG Hedmark 0,167987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 V Vest-Agder 0,165618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 SV Sogn og Fjordane 0,163249 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 V Finnmark 0,154720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 SV Aust-Agder 0,144266 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 Frp Aust-Agder 0,136501 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 V Troms 0,134347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 V Hedmark 0,128015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 MDG Finnmark 0,123982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 V Telemark 0,122384 Mandat tildelt
127 V Oppland 0,117097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 MDG Aust-Agder 0,111940 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 V Sogn og Fjordane 0,111875 Mandat tildelt
130 MDG Nord-Trøndelag 0,101966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 MDG Sogn og Fjordane 0,098162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 V Aust-Agder 0,089894 Mandat tildelt