Poll of polls

Solid september av SV

Publisert 6. september 2020. Sist endret 6. september 2020.

Fire nasjonale målinger ble publisert i de fem første dagene i september: Norstat/NRK/Aftp – Respons/VG – Kantar/TV2 – Norfakta/Nationen/Klassekampen.

1) Snitt disse fire målingene (parentes snitt de samme fire kildene i august):

Ap 24,4 (24,6)

H 24,6 (24,1)

Frp 11,8 (11,3)

SV 8,2 (7,3)

Sp 13,5 (14,1)

KrF 3,5 (4,0)

V 3,4 (2,8)

MDG 4,5 (5,3)

R 4,1 (4,1)

2) Sammenlignet med august, har SV størst pluss, etterfulgt av V+Frp+H. Høyre har hatt variasjoner: 24,8 (VG) – 28,3 (NRK/Aftp) – 19,6 (TV2) – 25,6 (Nat/KK), snitt 24,6.

3) Ser vi på landsmålinger tatt opp etter at korona-tiltak ble publisert 12. mars, har Kantar for TV2 de to siste månedene (juli og september) de svakeste målingene for både Arbeiderpartiet og Høyre, med 20,8 (Ap i juli) og 19,6 (Høyre i september), alle byråene tatt i betraktning.

4) Kampen mot sperregrensen er skarp. Snitt med to desimaler i september: MDG 4,45 – R 4,13 – KrF 3,53 – V 3,38. Skulle vi se lignende tall i 2021, kan partienes evne til å forsvare målinger i valg bli avgjørende.

5) En annen egenskap som kan bli avgjørende rundt sperregrensen, er evnen til å mobilisere i sluttfasen. Venstre hadde snitt 3,2 i mai 2017, men hentet 4,4 i valget i september samme år.

6) September har gitt oss den svakeste og sterkeste målingen for borgerlig side i mandater etter at korona-tiltak ble innført 12. mars:

(i) Kantar for TV2 den 2. sept: 59 mandater for Frp+H+KrF+V.

(ii) Norfakta for Nationen og Klassekampen 5. sept: 80 mandater for Frp+H+KrF+V.

7) Snitt mandater hittil i september (snittet hele august i parentes):

Ap 44 (44)

H 45 (45)

Frp 21 (20)

SV 15 (13)

Sp 24 (25)

KrF 3 (3)

V 2 (2)

MDG 8 (9)

R 7 (8)

Ap+Sp+SV 83 (82)

Frp+H+KrF+V 71 (70)

MDG+R 15 (17)

8) Settes KrF+V til 4,0 og MDG+R til 3,99 pst, blir det rødgrønt 89–80.

9) SV har hatt løfterike uker. Solide tall i hovedstaden og +8 nasjonalt primo september. Hvis SV er i vekst, kan det få flere effekter:

(i) Vokser SV, vil det bremse Arbeiderpartiets mulighet for vekst fordi lekkasjen fra Ap til SV da trolig vil øke.

(ii) Vokser SV, vil MDG+R bli tilført færre velgere fordi overgangene fra SV til MDG+R trolig vil gå ned. Så nær sperregrensen som disse partiene er nå, kan det bli ubehagelig for partiene til Bastholm og Moxnes.

(iii) Vokser SV, kan avstanden mellom SV og Sp bli mindre. Jo mindre denne avstanden blir, jo vanskeligere kan det bli for Vedum å overse Lysbakken. Det vil særlig gjelde i en situasjon som kanskje skimtes nå; at sum Ap+Sp kjøles langsomt ned, mens SV ser pluss. Fra oktober 2019 til februar 2020 hadde Ap+Sp 41–42 pst og SV +7. Så langt i september har Ap+Sp knapt 38 og SV +8.

10) MDGs netto pluss mot sum alle andre partier (i parentes SVs netto pluss mot sum alle andre partier). Dette er netto-tall, dvs sum MDGs og SVs henting av 2017-velgere fra alle andre partier minus MDGs og SVs lekkasje av egne 2017-velgere til alle andre partier.

sept 15.000 (21.000) – to målinger

aug 23.000 (11.000)

juni 47.000 (16.000)

mai 34.000 (6.000)

april 13.000 (22.000)

mars 28.000 (24.000)

febr 44.000 (0)

jan etter Frexit 12.000 (13.000)

jan før Frexit 44.000 (13.000)

des 32.000 (25.000)

nov 59.000 (21.000)

Tusen takk til Gabriel Steinsbekk for beregningene.

11) Overgangstall bør vurderes over tid, ikke for en enkelt måned.

12) Vi ser da at MDG kan synes å hente mindre fra andre partier i august/september 2020, sammenlignet med ultimo 2019 og tidlig i 2020. Vi ser dette igjen i barometersnittene som for MDG var +6 i oktober og november 2019, men som hittil i september er 4,5.

13) For september bygger disse bakgrunnstallene på snitt Norstat/NRK/Aftp og Respons/VG. Tusen takk til NRK og VG for innsyn i matrisene.

Sterkeste borgerlige i mandater etter 12. mars 2020

Måling Dato Frp+H+KrF+V Ap+Sp+SV+MDG+R Ap+Sp+SV MDG+R KrF+V
Norfakta/Nat. / KK 5/9-2020 80 89 85 4 9
Sentio/NA / Amedia 18/8-2020 79 90 80 10 2
Norstat/NRK / Aftenp 12/8-2020 78 91 81 10 9
Sentio/NA / Amedia 19/5-2020 76 93 83 10 9
Norstat/VL 29/4-2020 76 93 88 5 4
Sentio/NA / Amedia 22/4-2020 76 93 82 11 5
Norfakta/Nat. / KK 6/6-2020 76 93 82 11 10
Norstat/NRK / Aftenp 1/9-2020 76 93 83 10 3
Respons/VG 1/9-2020 75 94 84 10 10
Norfakta/Nat. / KK 4/4-2020 75 94 84 10 9
Verian/TV2 2/4-2020 75 94 85 9 8
Opinion/DA / FF / ANB 14/4-2020 75 94 83 11 3
Opinion/DA / FF / ANB 13/5-2020 74 95 83 12 5
Verian/TV2 1/7-2020 74 95 76 19 5
Norstat/NRK / Aftenp 31/3-2020 73 96 91 5 3
Norstat/VL 24/6-2020 73 96 80 16 9
Norfakta/Nat. / KK 9/5-2020 73 96 82 14 9
Opinion/DA / FF / ANB 5/8-2020 72 97 81 16 5
Verian/TV2 2/6-2020 72 97 80 17 2
Respons/VG 3/4-2020 72 97 87 10 3
Norstat/NRK / Aftenp 6/5-2020 72 97 85 12 5
Norstat/NRK / Aftenp 2/6-2020 71 98 80 18 4
Respons/VG 6/5-2020 71 98 87 11 5
InFact/AN / BA / iFinnm. / Nidaros 5/8-2020 70 99 80 19 11
Sentio/NA / Amedia 18/6-2020 70 99 81 18 8
Respons/VG 6/6-2020 70 99 81 18 5
Ipsos/Dagbladet 25/6-2020 70 99 86 13 4
Norstat/VL 25/3-2020 70 99 90 9 4
Verian/TV2 2/5-2020 70 99 85 14 4
Ipsos/Dagbladet 23/4-2020 70 99 84 15 9
Norstat/VL 26/8-2020 69 100 84 16 5
Ipsos/Dagbladet 21/8-2020 69 100 82 18 5
Ipsos/Dagbladet 30/5-2020 69 100 86 14 3
Norstat/VL 28/5-2020 69 100 83 17 2
Norfakta/Nat. / KK 8/8-2020 68 101 83 18 5
Verian/TV2 11/8-2020 67 102 85 17 9
Respons/VG 13/8-2020 67 102 90 12 5
Opinion/DA / FF / ANB 10/6-2020 66 103 85 18 5
Norfakta/Nat. / KK 11/7-2020 64 105 89 16 5
Sentio/NA / Amedia 19/3-2020 64 105 90 15 5
Ipsos/Dagbladet 19/3-2020 61 108 92 16 5
Verian/TV2 2/9-2020 59 110 90 20 5
| Last ned

Sterkeste borgerlige i prosentpoeng etter 12. mars 2020

Måling Dato Frp+H+KrF+V Ap+Sp+SV+MDG+R Ap+Sp+SV MDG+R KrF+V
Sentio/NA / Amedia 18/8-2020 46,2 51,7 43,7 8,0 4,7
Norstat/NRK / Aftenp 1/9-2020 45,9 52,2 44,3 7,9 6,2
Sentio/NA / Amedia 22/4-2020 45,7 53,1 45,0 8,1 7,0
Norfakta/Nat. / KK 5/9-2020 45,4 53,0 46,2 6,8 7,0
Verian/TV2 1/7-2020 45,1 52,6 41,6 11,0 6,8
Opinion/DA / FF / ANB 14/4-2020 44,8 53,8 45,4 8,4 5,9
Norstat/VL 29/4-2020 44,7 54,4 46,8 7,6 6,5
Norstat/NRK / Aftenp 12/8-2020 44,6 53,3 44,8 8,5 6,9
Norfakta/Nat. / KK 4/4-2020 44,4 54,6 47,1 7,5 7,4
Sentio/NA / Amedia 19/5-2020 44,3 53,8 46,1 7,7 7,3
Verian/TV2 2/6-2020 44,3 54,1 44,6 9,5 5,1
Opinion/DA / FF / ANB 13/5-2020 44,2 54,6 45,3 9,3 6,3
Opinion/DA / FF / ANB 5/8-2020 43,9 54,7 45,8 8,9 6,4
Norfakta/Nat. / KK 6/6-2020 43,9 54,1 45,3 8,8 7,5
Respons/VG 1/9-2020 43,6 54,2 45,8 8,4 7,3
Norstat/NRK / Aftenp 2/6-2020 43,6 55,3 44,9 10,4 5,8
Respons/VG 3/4-2020 43,6 55,2 47,5 7,7 6,0
Norstat/VL 28/5-2020 43,5 55,9 46,3 9,6 5,2
Respons/VG 6/6-2020 43,4 54,8 44,8 10,0 6,8
Norfakta/Nat. / KK 9/5-2020 43,4 55,3 46,6 8,7 7,4
Norstat/VL 26/8-2020 43,4 55,0 45,9 9,1 6,9
InFact/AN / BA / iFinnm. / Nidaros 5/8-2020 43,3 54,4 43,2 11,2 8,9
Norstat/NRK / Aftenp 31/3-2020 43,3 55,6 48,2 7,4 6,4
Verian/TV2 2/4-2020 43,3 55,0 46,6 8,4 6,4
Norstat/VL 24/6-2020 43,3 54,4 44,7 9,7 7,0
Norstat/NRK / Aftenp 6/5-2020 42,9 55,1 46,6 8,5 6,3
Ipsos/Dagbladet 21/8-2020 42,6 56,0 45,8 10,2 6,6
Ipsos/Dagbladet 25/6-2020 42,5 55,4 46,5 8,9 6,3
Respons/VG 6/5-2020 42,5 56,4 47,9 8,5 6,6
Verian/TV2 2/5-2020 42,4 56,2 47,0 9,2 6,4
Sentio/NA / Amedia 18/6-2020 42,4 55,6 45,1 10,5 6,9
Ipsos/Dagbladet 23/4-2020 42,2 56,3 47,2 9,1 7,2
Opinion/DA / FF / ANB 10/6-2020 42,2 56,9 47,0 9,9 7,4
Norfakta/Nat. / KK 8/8-2020 42,1 57,2 47,0 10,2 6,1
Norfakta/Nat. / KK 11/7-2020 41,7 57,0 47,9 9,1 7,3
Ipsos/Dagbladet 30/5-2020 41,6 56,1 46,1 10,0 6,2
Norstat/VL 25/3-2020 41,4 56,8 48,9 7,9 5,4
Verian/TV2 11/8-2020 41,2 57,7 47,9 9,8 6,8
Respons/VG 13/8-2020 40,9 56,5 47,5 9,0 7,5
Sentio/NA / Amedia 19/3-2020 38,6 58,9 48,9 10,0 6,8
Ipsos/Dagbladet 19/3-2020 38,5 60,4 51,3 9,1 6,3
Verian/TV2 2/9-2020 38,1 59,1 47,9 11,2 7,1
| Last ned

Arbeiderpartiets svakeste etter 20. mars 2020

Måling Dato Ap
Verian/TV2 1/7-2020 20,8
InFact/AN / BA / iFinnm. / Nidaros 5/8-2020 21,8
Sentio/NA / Amedia 18/8-2020 23,1
Norfakta/Nat. / KK 4/4-2020 23,3
Norstat/NRK / Aftenp 2/6-2020 23,4
Verian/TV2 2/6-2020 23,5
Respons/VG 6/6-2020 23,5
Norfakta/Nat. / KK 6/6-2020 23,5
Norstat/NRK / Aftenp 1/9-2020 24,0
Norstat/VL 26/8-2020 24,0
Norstat/NRK / Aftenp 12/8-2020 24,2
Sentio/NA / Amedia 18/6-2020 24,2
Respons/VG 1/9-2020 24,3
Sentio/NA / Amedia 22/4-2020 24,5
Ipsos/Dagbladet 23/4-2020 24,5
Opinion/DA / FF / ANB 5/8-2020 24,6
Norstat/VL 29/4-2020 24,6
Norfakta/Nat. / KK 5/9-2020 24,7
Verian/TV2 2/9-2020 24,7
Norstat/NRK / Aftenp 6/5-2020 24,7
Ipsos/Dagbladet 21/8-2020 24,8
Verian/TV2 2/4-2020 24,8
Norstat/VL 24/6-2020 24,9
Ipsos/Dagbladet 25/6-2020 25,0
Norfakta/Nat. / KK 9/5-2020 25,1
Opinion/DA / FF / ANB 10/6-2020 25,2
Verian/TV2 11/8-2020 25,4
Respons/VG 13/8-2020 25,5
Ipsos/Dagbladet 30/5-2020 25,5
Sentio/NA / Amedia 19/5-2020 25,5
Opinion/DA / FF / ANB 14/4-2020 25,7
Norstat/NRK / Aftenp 31/3-2020 25,7
Norstat/VL 28/5-2020 25,8
Norfakta/Nat. / KK 8/8-2020 26,6
Respons/VG 3/4-2020 26,7
Norstat/VL 25/3-2020 26,7
Opinion/DA / FF / ANB 13/5-2020 26,7
Verian/TV2 2/5-2020 26,8
Respons/VG 6/5-2020 27,0
Norfakta/Nat. / KK 11/7-2020 27,3
| Last ned

Høyres svakeste etter 20. mars 2020

Måling Dato H
Verian/TV2 2/9-2020 19,6
Respons/VG 13/8-2020 23,0
Norstat/VL 25/3-2020 23,3
Norfakta/Nat. / KK 8/8-2020 23,5
Norfakta/Nat. / KK 11/7-2020 23,9
Norfakta/Nat. / KK 6/6-2020 24,1
Sentio/NA / Amedia 18/6-2020 24,2
Respons/VG 6/6-2020 24,2
Ipsos/Dagbladet 21/8-2020 24,3
Opinion/DA / FF / ANB 10/6-2020 24,4
Verian/TV2 2/4-2020 24,6
Norstat/NRK / Aftenp 12/8-2020 24,7
Respons/VG 1/9-2020 24,8
Norstat/VL 24/6-2020 24,8
Norstat/NRK / Aftenp 31/3-2020 24,9
Verian/TV2 11/8-2020 25,0
InFact/AN / BA / iFinnm. / Nidaros 5/8-2020 25,1
Respons/VG 3/4-2020 25,2
Ipsos/Dagbladet 25/6-2020 25,2
Ipsos/Dagbladet 23/4-2020 25,3
Ipsos/Dagbladet 30/5-2020 25,4
Norfakta/Nat. / KK 5/9-2020 25,6
Norstat/NRK / Aftenp 2/6-2020 25,8
Norfakta/Nat. / KK 4/4-2020 25,9
Sentio/NA / Amedia 19/5-2020 26,0
Norstat/VL 28/5-2020 26,2
Respons/VG 6/5-2020 26,5
Norstat/NRK / Aftenp 6/5-2020 26,5
Sentio/NA / Amedia 22/4-2020 26,7
Norstat/VL 29/4-2020 26,8
Norstat/VL 26/8-2020 26,8
Norfakta/Nat. / KK 9/5-2020 26,9
Opinion/DA / FF / ANB 14/4-2020 27,3
Verian/TV2 2/6-2020 27,3
Opinion/DA / FF / ANB 5/8-2020 27,7
Verian/TV2 1/7-2020 27,7
Verian/TV2 2/5-2020 28,0
Norstat/NRK / Aftenp 1/9-2020 28,3
Opinion/DA / FF / ANB 13/5-2020 28,3
Sentio/NA / Amedia 18/8-2020 28,7
| Last ned

SVs sterkeste etter 20. mars 2020

Måling Dato SV
Verian/TV2 2/9-2020 9,6
Norfakta/Nat. / KK 4/4-2020 9,1
Ipsos/Dagbladet 23/4-2020 8,5
Ipsos/Dagbladet 25/6-2020 8,2
Norfakta/Nat. / KK 5/9-2020 8,1
Norstat/NRK / Aftenp 1/9-2020 8,1
Verian/TV2 1/7-2020 8,1
Norfakta/Nat. / KK 9/5-2020 8,0
Sentio/NA / Amedia 18/8-2020 8,0
Norstat/VL 26/8-2020 7,9
Norstat/VL 25/3-2020 7,6
Ipsos/Dagbladet 30/5-2020 7,6
Respons/VG 13/8-2020 7,6
Verian/TV2 11/8-2020 7,5
InFact/AN / BA / iFinnm. / Nidaros 5/8-2020 7,3
Respons/VG 3/4-2020 7,3
Verian/TV2 2/6-2020 7,3
Norfakta/Nat. / KK 8/8-2020 7,2
Opinion/DA / FF / ANB 10/6-2020 7,2
Norfakta/Nat. / KK 6/6-2020 7,2
Norstat/NRK / Aftenp 31/3-2020 7,2
Sentio/NA / Amedia 19/5-2020 7,1
Ipsos/Dagbladet 21/8-2020 7,1
Verian/TV2 2/4-2020 7,0
Sentio/NA / Amedia 18/6-2020 6,9
Norstat/NRK / Aftenp 2/6-2020 6,9
Norfakta/Nat. / KK 11/7-2020 6,9
Respons/VG 1/9-2020 6,8
Norstat/NRK / Aftenp 12/8-2020 6,8
Respons/VG 6/6-2020 6,8
Norstat/VL 24/6-2020 6,8
Opinion/DA / FF / ANB 13/5-2020 6,6
Norstat/VL 29/4-2020 6,6
Norstat/NRK / Aftenp 6/5-2020 6,6
Sentio/NA / Amedia 22/4-2020 6,5
Respons/VG 6/5-2020 6,2
Opinion/DA / FF / ANB 5/8-2020 6,1
Opinion/DA / FF / ANB 14/4-2020 5,9
Verian/TV2 2/5-2020 5,6
Norstat/VL 28/5-2020 5,5
| Last ned

MDGs svakeste etter 20. mars 2020

Måling Dato MDG
Norfakta/Nat. / KK 5/9-2020 3,5
Norstat/NRK / Aftenp 31/3-2020 3,7
Norstat/VL 25/3-2020 3,8
Sentio/NA / Amedia 18/8-2020 3,9
Norfakta/Nat. / KK 6/6-2020 3,9
Verian/TV2 2/5-2020 3,9
Norstat/VL 29/4-2020 3,9
Norstat/NRK / Aftenp 1/9-2020 4,1
Respons/VG 3/4-2020 4,2
Ipsos/Dagbladet 23/4-2020 4,2
Sentio/NA / Amedia 19/5-2020 4,4
Norfakta/Nat. / KK 9/5-2020 4,4
Respons/VG 1/9-2020 4,5
Opinion/DA / FF / ANB 5/8-2020 4,6
Verian/TV2 2/4-2020 4,6
Norstat/NRK / Aftenp 12/8-2020 4,7
Opinion/DA / FF / ANB 14/4-2020 4,7
Norstat/VL 24/6-2020 4,8
Verian/TV2 2/6-2020 4,8
Norstat/VL 26/8-2020 4,9
Sentio/NA / Amedia 22/4-2020 4,9
Norfakta/Nat. / KK 11/7-2020 4,9
Respons/VG 6/5-2020 5,0
Norstat/VL 28/5-2020 5,0
Norfakta/Nat. / KK 4/4-2020 5,0
Respons/VG 13/8-2020 5,2
Verian/TV2 1/7-2020 5,2
Norstat/NRK / Aftenp 6/5-2020 5,2
Verian/TV2 11/8-2020 5,2
Respons/VG 6/6-2020 5,3
InFact/AN / BA / iFinnm. / Nidaros 5/8-2020 5,4
Sentio/NA / Amedia 18/6-2020 5,4
Opinion/DA / FF / ANB 13/5-2020 5,6
Norstat/NRK / Aftenp 2/6-2020 5,6
Opinion/DA / FF / ANB 10/6-2020 5,6
Verian/TV2 2/9-2020 5,7
Ipsos/Dagbladet 21/8-2020 5,8
Ipsos/Dagbladet 25/6-2020 5,9
Norfakta/Nat. / KK 8/8-2020 6,1
Ipsos/Dagbladet 30/5-2020 6,2
| Last ned

Senterpartiets svakeste etter 20. mars 2020

Måling Dato Sp
Opinion/DA / FF / ANB 13/5-2020 12,0
Norstat/NRK / Aftenp 1/9-2020 12,2
Sentio/NA / Amedia 18/8-2020 12,6
Verian/TV2 1/7-2020 12,7
Norstat/VL 24/6-2020 13,0
Ipsos/Dagbladet 30/5-2020 13,0
Norfakta/Nat. / KK 8/8-2020 13,2
Ipsos/Dagbladet 25/6-2020 13,3
Norfakta/Nat. / KK 5/9-2020 13,4
Norfakta/Nat. / KK 9/5-2020 13,5
Respons/VG 3/4-2020 13,5
Sentio/NA / Amedia 19/5-2020 13,5
Verian/TV2 2/9-2020 13,6
Norfakta/Nat. / KK 11/7-2020 13,7
Verian/TV2 2/6-2020 13,8
Opinion/DA / FF / ANB 14/4-2020 13,8
Norstat/NRK / Aftenp 12/8-2020 13,8
Ipsos/Dagbladet 21/8-2020 13,9
Norstat/VL 26/8-2020 14,0
Sentio/NA / Amedia 22/4-2020 14,0
Sentio/NA / Amedia 18/6-2020 14,0
InFact/AN / BA / iFinnm. / Nidaros 5/8-2020 14,1
Ipsos/Dagbladet 23/4-2020 14,2
Respons/VG 13/8-2020 14,4
Respons/VG 6/6-2020 14,5
Opinion/DA / FF / ANB 10/6-2020 14,6
Verian/TV2 2/5-2020 14,6
Norstat/VL 25/3-2020 14,6
Norstat/NRK / Aftenp 2/6-2020 14,6
Norfakta/Nat. / KK 6/6-2020 14,6
Respons/VG 6/5-2020 14,7
Norfakta/Nat. / KK 4/4-2020 14,7
Respons/VG 1/9-2020 14,7
Verian/TV2 2/4-2020 14,8
Norstat/VL 28/5-2020 15,0
Verian/TV2 11/8-2020 15,0
Opinion/DA / FF / ANB 5/8-2020 15,1
Norstat/NRK / Aftenp 31/3-2020 15,3
Norstat/NRK / Aftenp 6/5-2020 15,3
Norstat/VL 29/4-2020 15,6
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV