Poll of polls

VG: SV vinneren på venstresiden i Oslo

Publisert 29. august 2020. Sist endret 29. august 2020.

Kommunevåpen
Oslo fylke
Folketall: 709 037
Fakta om målingen
Respons for VG.
OEV
Ap21,4-1,6
H31,58,0
Frp7,01,0
SV13,0-0,3
Sp2,0-1,1
KrF2,20,4
V7,3-2,7
MDG7,8-0,7
R7,4-0,9
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 800 (gir vanlige feilmarginer).

Fylkesmåling – stortingsvalg – Oslo – Respons for VG – opptatt 20-24 januar – 800 spurte.

All ære til VG som satser offensivt på fylkesmålinger, og som bidrar til å øke vår felles kunnskap om velgernes vandringer. VG var i fjor det ledende medium i lokale målinger landet rundt i kommunevalget, og følger opp i år.

Tusen takk til VG for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Sum Frp+H+KrF+V oppnår 48 pst mot 46,4 i 2017 i hovedstaden. Sum Ap+Sp+SV+ MDG+R er ned fra 52,1 i 2017 til 51,6 i august 2020 iht Respons.

2) Dette er den, relativt sett, sterkeste målingen for borgerlig side i 2020. Bare fremtiden kan gi svar på om Respons har funnet endringer som vil vedvare eller om dette forblir en unntaksmåling.

3) Målingens vinnere er SV og Høyre.

4) SV er vinneren på venstresiden med +3,7 mot valget i 2017 i Oslo. Lysbakkens partifeller henter tre distriktsmandater mot to i 2017. MDG og Rødt er også i pluss mot 2017, men hadde trolig større forventninger enn 7,8 og 7,4.

5) Lysbakken er åpen for en bred koalisjon. Støre blokkerer mot MDG+Rødt, Vedum mot SV+MDG+R, Bastholm mot Sp og foretrekker Ap+SV+MDG (med Sp som støtteparti?), og Moxnes synes ikke å ha regjeringsambisjoner. Lysbakken er derimot åpen for et bredt samarbeid Ap+Sp+SV+MDG+R. Lysbakkens budskap om samling til venstre kan kanskje ha særlig støtte i Oslo der venstresiden er sterke.

6) Høyre er vinneren på sin side av blokkgrensen med +5,1 mot 2017, og vinner seks distriktsmandater. I 2017 hentet Høyre fem distriktsmandater og vant også utjevningsmandatet i Oslo. Høyre ble oppvektet i fylkesmålingene i både Hordaland og Oslo (Respons/BT/VG og Respons/VG). Det normale er at Høyre vektes ned. Oppvektingen kan tyde på at taket er nær.

7) Hårfin kamp om mandatene:

(i) Rødt vinner sitt andre og hovedstadens siste mandat med hårfine 0,1 pst foran Venstre og 0,4 foran Frp.

(ii) MDG er 0,4 foran Rødt og 0,5 foran Venstre og 0,8 foran Frp, og har ikke et trygt andremandat.

(iii) Høyre henter over 115.000 stemmer, forutsatt samme antall godkjente stemmer som i 2017. Partiet vinner sitt syvende mandat på bekostning av Rødts andre ved å øke med 2.078 stemmer. Arbeiderpartiet mangler 2.935 stemmer på å vinne sitt femte. Ett prosentpoeng etter denne beregningen svarer til 3.670 stemmer.

(iv) For Venstre er målingen relativt sterkere enn snittet av landsmålingene i 2020. Guri Melbys parti er med for fullt i kampen om å forsvare sitt andre mandat som Elvestuen vant i 2013 og 2017.

8) Lojalitet Oslo august mot stv 2017 (i parentes lojalitet i landsmålingen fra Respons/VG i august):

R 74 (85)

SV 67 (76)

Ap 56 (68)

Sp 38 (80)

V 54 (51)

KrF 66 (69)

H 79 (64)

Frp 48 (55)

MDG 66 (74)

9) Lojalitetsforskjellen mellom Ap og H er i første rekke forklaringen på at Høyre ble målt ti prosentpoeng større enn Ap.

10) Overganger:

(i) Overgangene mellom blokkene er marginal.

(ii) De største netto overgangene er fra Venstre til Høyre, fra Arbeiderpartet til SV, fra SV til MDG, fra Frp til Høyre.

(iii) Ap og Høyre er i null. Begge leverer og mottar åtte respondenter fra hverandre.

(iv) Arbeiderpartiets lekkasje til Rødt og MDG er marginal, sett i lys av hva vi kunne vente i Oslo. I sluttmålingen fra Respons/VG før kommunevalget i fjor hentet MDG 16 pst av Arbeiderpartiets 2017-velgere i Oslo. I stortingsmålingen fra Respons/VG i august 2020 henter MDG brutto tre pst av Arbeiderpartiets 2017-velgere.

(v) MDG og Venstre er i null. Begge leverer og mottar to respondenter. Det kan i noen grad forklare at Venstre gjør det forholdsvis skarpere enn i snittet nasjonalt i 2020, og at MDG ble målt på 7-tallet. I sluttmålingen fra Respons/VG før kommunevalget i fjor hentet MDG 30 pst av Venstres 2017-velgere i Oslo. I stortingsmålingen fra Respons/VG i august 2020 henter MDG brutto tre pst av Venstres 2017-velgere i Oslo.

(vi) Høyre og MDG har null lekkasje begge veier hos Respons/VG i Oslo i august 2020. Ikke en eneste respondent vandrer mellom disse partiene.

Fylke utjevning

11) Kan Lysbakken stanse lekkasjen til Bastholm i hovedstaden, vil SV definitivt rykke fra MDG og Rødt, og kan da se oppover mot SVs fjerde mandat. I denne målingen vinnes fire mandater på i overkant av 17 pst. Foruten lavere lekkasje til MDG, er SVs mulige veier til sitt fjerde mandat at partiet styrker seg ytterligere blant velgere under 30 år (der Ap og SV i denne undersøkelsen er like store), og styrker seg blant menn i Oslo (Ap henter i denne målingen 22 pst blant kvinner og SV 19 pst). SV henter 7 pst blant menn (Ap 21 pst). Kan SV styrke seg blant menn og holde eller øke sitt grep om yngre velgere i hovedstaden, kan Oslo SV skimte sitt fjerde mandat.

12) Aktiviserte velgere som ikke stemte i 2017 (tre årskull førstegangsvelgere + hjemmesittere i 2017):

(i) Høyre henter 24 pst av de aktiviserte.

(ii) Ap, SV, MDG, Rødt og Frp henter i området 11–13 pst av de aktiviserte. Venstre henter 9 pst i denne gruppen.

13) Oslo uvektet iht Respons/VG i august 2020 (barometertall i parentes):

R 8,8 (7,4)

SV 16,0 (13,0)

Ap 18,6 (21,4)

Sp 1,8 (2,0)

V 8,7 (7,3)

KrF 2,6 (2,2)

H 29,7 (31,5)

Frp 3,6 (7,0)

MDG 10,0 (7,8)

14) Oslo uten stemte ikke i 2017 iht Respons/VG i august 2020:

R 7,2

SV 12,8

Ap 22,4

Sp 1,8

V 7,3

KrF 2,2

H 32,1

Frp 6,7

MDG 7,4

15) Tabellen under bygger på sum Hordaland + Oslo i målingene fra Respons/BT/VG og Respons/VG i august 2020. Vår rendyrkete prosentmetode i beregningen av landstendens kan være en «ulempe» for MDG og Rødt som i Oslo har mindre fremgang i prosent (ikke prosentpoeng) enn i fylker der partiene scoret lavere enn landsresultatet i 2017.

16) Merk særlige feilkilder ved bakgrunnstall.

17) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk og Jon Aabye som har bidratt med beregninger til denne teksten.

Sum Hordaland + Oslo august 2020

23 pst av stemmene I stv 2017. Respons for BT/VG (Hordaland) og for VG (Oslo)

aug.20 % S-2017 % Landstendens Mnd
Ap 143654 21,6 172284 25,9 22,82 44
H 220147 33,1 187818 28,2 29,35 54
Frp 53168 8,0 80097 12,0 10,08 18
SV 68028 10,2 55010 8,3 7,44 13
Sp 33320 5,0 30372 4,6 11,32 21
KrF 23304 3,5 24356 3,7 4,02 7
V 38145 5,7 43960 6,6 3,79 2
MDG 43862 6,6 32329 4,9 4,40 8
R 38810 5,8 29485 4,4 3,17 2
A 3260 0,5 9987 1,5
SUM 665698 665698
Ap+Sp+SV+MDG+R 49,2 48,0 49,16
Frp+H+V+KrF 50,3 50,5 47,24
Ap+Sp+SV 36,8 38,7 41,59
Ap+Sp 26,6 30,4 34,14
H+Frp 41,1 40,2 39,43
H+V+KrF 42,3 38,5 37,16
SV+MDG+R 22,6 17,5 15,01
MDG+R 12,4 9,3 7,57
V+KrF 9,2 10,3 7,81

Settes V til 4,0 og de øvrige uendret, blir fordelingen Ap 44, H 54, Frp 17, SV 12, Sp 19, KrF+V+MDG 7, R 2.

Oslo fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 4 7 8 5 6 5 7 8 8 7 9 6
S2005 6 8 9 7 9 3 6 7 8 6 9 5
S2009 6 8 9 7 8 4 7 8 8 6 9 5
S2013 6 7 8 7 9 6 8 9 10 9 11 8
S2017 5 7 7 5 7 6 8 8 10 8 10 8
S2021 4 7 7 4 7 5 6 6 9 8 9 8
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / VG 35/20 4 7 7 4 5 6 7 7 8 7 8 7
InFact / VG 36/17 6 8 8 6 7 5 7 7 8 6 8 6
Sentio / KK 36/17 6 8 8 6 7 6 7 7 8 7 8 7
Respons / Aftenp 36/17 4 6 6 4 5 6 8 8 9 7 9 7
Respons / Venstre 34/17 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
Sentio / KK 34/17 5 7 7 5 5 6 8 8 8 6 8 6
Respons / Aftenp 25/17 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
Sentio / SV 25/17 5 8 8 6 7 6 7 7 8 7 8 7
Respons / Aftenp 12/17 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
Respons / Aftenp 51/16 7 8 8 7 9 5 7 7 9 7 9 7
Respons / Aftenp 39/16 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
Respons / Aftenp 24/16 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
Respons / Aftenp 11/16 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
InFact / Ap 7/14 7 8 8 7 9 5 7 7 9 7 9 7
Sentio / KK 36/13 5 7 7 5 6 6 8 8 9 7 9 7
Respons / Aftenp 35/13 6 7 7 6 7 7 9 9 10 8 10 8
Respons / Aftenp 25/13 5 6 7 6 7 7 9 10 10 9 11 8
Sentio / KK 25/13 5 6 6 5 7 6 9 9 11 8 11 8
InFact / MDG 24/13 7 8 8 7 8 7 9 9 10 8 10 8
Sentio / KK 20/13 6 7 7 6 7 7 10 10 11 8 11 8
Respons / Aftenp. 14/13 6 7 7 6 7 8 10 10 11 9 11 9
Respons / Aftenp. 51/12 6 7 7 6 8 8 9 9 11 10 11 10
Respons / Aftenp. 38/12 6 7 7 6 8 8 9 9 11 10 11 10
Respons / Aftenp. 26/12 6 7 7 6 7 8 10 10 11 9 11 9
Respons / Aftenp. 13/12 6 7 7 6 7 7 8 8 9 8 9 8
Respons / Aftenp. 51/11 6 7 7 6 7 7 8 8 9 8 9 8
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 F 2023 Respons / Aftenp 36/17 Sentio / KK 36/17 InFact / VG 36/17 Respons / VG 35/20
Ap 33,5 33,0 23,0 nan nan 23,0 28,0 29,1 21,4
Høyre 43,3 42,4 23,5 nan nan 28,6 28,5 26,9 31,5
Frp 4,6 7,0 6,0 nan nan 11,3 6,9 8,4 7,0
SV 5,6 6,7 13,3 nan nan 9,7 9,5 9,1 13,0
Sp 0,8 0,7 3,1 nan nan 1,1 1,7 1,4 2,0
KrF 5,4 4,8 1,8 nan nan 2,1 2,7 2,0 2,2
Venstre 3,5 2,8 10,0 nan nan 7,5 7,1 7,3 7,3
MDG 0,0 0,0 8,5 nan nan 8,6 6,4 6,4 7,8
Rødt 1,8 1,7 8,3 nan nan 7,1 7,4 7,6 7,4
Andre 1,3 1,0 2,5 nan nan 1,0 1,8 1,7 0,4
R+SV+Ap+Sp 41,8 42,1 47,6 nan nan 40,9 46,6 47,2 43,8
Frp+H+KrF+V 56,9 56,9 41,4 nan nan 49,5 45,2 44,6 48,0
Sp+KrF+V 9,8 8,2 15,0 nan nan 10,7 11,5 10,7 11,5
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner