Poll of polls

Borgerlige – 40,9 eller 46,2?

Publisert 19. august 2020. Sist endret 19. august 2020.

Stortinget – landsomfattende – Respons for VG 13. august 2020 og Sentio for Nettavisen 18. august. Opptak 6–11 august (Respons) og 11–16 august (Sentio).

Tusen takk til kommentator Tone Sofie Aglen (VG) og journalist Jørgen Berge (Nettavisen) for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Respons har sum fire borgerlige (Frp+H+KrF+V) på 40,9 pst. Sentio har 46,2. Disse er ytterpunkter i de syv første landsmålingene i august. De fire partiene fikk 48,8 i stv 2017.

2) Snittet hittil i august har samme blokkstilling som i juni. Forskjellen mellom ytterpunktene i august (Respons vs Sentio) illustrerer valgkampens battleground.

3) Respons har netto overganger fra Frp+H til Ap+Sp på i alt 110.000. Sentio har 15.000. Sentios nivå er marginalt, gitt at Frp+H fikk samlet 1.177.580 stemmer i valget for nesten tre år siden. Se tabellen om netto overganger under.

4) Denne tabellen bekrefter at Frp+H vs Senterpartiet er valgkampens fremste battleground.

5) Frp+H er samlet i netto minus på 78.000 mot Sp hos Respons mot 24.000 hos Sentio.

6) Utvekslingen mellom Frp+H og Arbeiderpartiet er i mindre grad battleground, fordi færre borgerlige velgere vandrer til Støres parti.

7) Respons hadde minus 32.000 for Frp+H mot Ap. Sentio hadde 9.000, i lys av at Høyre der var i netto pluss 17.000 mot Ap.

8) Andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2017 (hjemmesittere i 2017 + tre årskull førstegangsvelgere som nå oppgir at de vil stemme) hos Sentio for Nettavisen, i parentes målingens barometertall:

Ap 20 (23,1)

Frp 7 (12,8)

H 37 (28,7)

KrF 1 (2,6)

R 6 (4,1)

Sp 7 (12,6)

SV 10 (8,0)

V 2 (2,1)

MDG 6 (3,9)

9) At Høyre henter 37 pst av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2017, er en sjeldenhet, og reiser spørsmålet om statsministerens parti kan ha vært heldig med Sentios utvalg av respondenter. Høyre hentet til sammenligning 21 pst av de aktiviserte velgerne som ikke stemte i 2017 i målingen i Respons for VG 13. august.

10) Tar vi i Sentios måling for Nettavisen 18. august bort velgere som ikke stemte i 2017, får vi disse tallene (barometertallene i parentes):

Ap 23,7 (23,1)

Frp 13,9 (12,8)

H 27,1 (28,7)

KrF 2,9 (2,6)

R 3,7 (4,1)

Sp 13,6 (12,6)

SV 7,5 (8,0)

V 2,2 (2,1)

MDG 3,5 (3,9)

Tusen takk til Gabriel Steinsbekk for denne beregningen.

11) Lojalitet mot stv 2017 iht Sentio for Nettavisen 18. aug (i parentes Respons for VG 13. aug):

Ap 69 (68)

Frp 71 (55)

H 77 (64)

KrF 56 (69)

R 64 (85)

Sp 85 (80)

V 39 (51)

MDG 46 (74)

12) Fremskrittspartiets og Høyres lojalitetsøkning fra Respons til Sentio utgjør samlet knapt 170.000 velgere (= nesten seks prosentpoeng), og viser hvor avgjørende det er å mobilisere egne 2017-velfgere. Om Frp+H kan videreføre en så høy lojalitet, vil vise seg.

13) Kampen mot sperregrensen – Kristelig Folkeparti og Venstre:

(i) KrF er målt over sperren i tre av syv målinger hittil i august. Snittet i august er 3,89. Brutt ned, gir det distriktsmandater i Vest-Agder, Rogaland og Hordaland.

(ii) Venstres snitt så langt i august er 2,87. Brutt ned, gir det distriktsmandater i Akershus og Oslo. Venstres snitt i mai 2017 var 3,2. Valgresultatet ble 4,4.

14) Kampen mot sperregrensen – MDG:

(i) Snittet i august er 5,01. Brutt ned, gir det distriktsmandater i Akershus, Oslo (2) og Hordaland og utjevningsmandater i Oppland, Vest-Agder, Rogaland, Sør-Trøndelag, Troms. Merk særlig usikkerhet ved beregning av utjevningsmandater.

(ii) Sentio målte MDG hårfint under sperregrensen i august 2020. Det ville gitt distriktsmandater i Oslo, Akershus og Hordaland.

(iii) Partileder Bastholm skal neste år stille i Akershus. Brutt ned, gir Sentios måling 4,6 til MDG i Akershus. Minimum for å vinne mandat iht denne nedbrytingen er 3,46.

15) Kampen mot sperregrensen – Rødt:

(i) Snittet i august er 4,36. Brutt ned, gir det distriktsmandater i Oslo (2) og utjevningsmandater i Akershus, Aust-Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag, Nordland.

(ii) Sentio målte i august Rødt til 4,13.

(iii) Spørsmålet om MDG og Rødt makter å forsvare målingene i valget 2021 kan bli spennende.

16) Sperregrense-thriller i 2021?

(i) Sentio leverer barometertall med to desimaler til sine oppdragsgivere. MDG fikk 3,99 i målingen i august. Avstanden til sperregrensen er da 1:10.000 (!) – svarende til 293 stemmer gitt samme antall stemmer nasjonalt som i 2017.

(ii) En så marginal avstand til sperren er ikke usannsynlig. I kommunevalget 2019 fikk KrF 107.185 stemmer av 2.682.605 godkjente. Det gir 3,996 pst (!) Hadde valget i fjor vært et stortingsvalg, ville sperregrensen vært på 107.305. KrF ville ha manglet 120 stemmer på å hente utjevningsmandater.

17) Merk særlige feilkilder ved bakgrunnstall.

18) Tusen takk til Jon Aabye som utarbeider en rekke manuelle tabeller.

Blokkene august 2020 Snitt Sentio Respons Norstat Kantar Norfakta InFact Opinion Snitt juni
18.aug 13.aug 12.aug 11.aug 08.aug 05.aug 05.aug
Nettav VG NRK/Aftp TV2 Nat/KK BA m.fl ANB m.fl
Ap+Sp+SV+MDG+R 55,1 51,8 56,5 53,3 57,7 57,2 54,4 54,7 55,3
Frp+H+V+KrF 43,2 46,2 40,9 44,6 41,2 42,1 43,3 43,9 43,2
Mandater
Ap+Sp+SV+MDG+R 98 91 102 91 102 101 99 97 98
Frp+H+V+KrF 71 78 67 78 67 68 70 72 71

Sterkeste borgerlige 2020 i mandater

Sentio/Nettav 18.aug 78
Norstat/NRK/Aftp 11.aug 78
Norfakta/KK/Nat 06.jun 76
Sentio/Nettav 19.mai 76
Norstat/VL 29.apr 76
Sentio/Nettav 22.apr 76
Opn/Dagsav/ANB/FF 14.apr 75
Norfakta/KK/Nat 04.apr 75
Kantar/TV2 02.apr 75
Kantar/TV2 01.jul 74
Opn/Dagsav/ANB/FF 13.mai 74

Respons/VG 13. aug og Sentio/Nettavisen 18. aug – Frp+H vs Ap+Sp

Netto overganger

Respons Sentio
Fra H til Ap -21000 17000
Fra Frp til Ap -11000 -8000
Fra H til Sp -42000 -13000
Fra Frp til Sp -36000 -11000
Sum -110000 -15000

17.000 fra H til Ap hos Sentio betyr at H der er i pluss. I de øvrige er Ap eller Sp i netto pluss.

Sterkeste sum Frp+H+KrF+V 15. september 2019 – 19. august 2020

Måling Dato Frp+H+KrF+V
Sentio/NA / Amedia 18/8-2020 46,2
Sentio/NA / Amedia 22/4-2020 45,7
Verian/TV2 1/7-2020 45,1
Opinion/DA / FF / ANB 14/4-2020 44,8
Norstat/VL 29/4-2020 44,7
Norstat/NRK / Aftenp 12/8-2020 44,6
Norfakta/Nat. / KK 4/4-2020 44,4
Sentio/NA / Amedia 19/5-2020 44,3
Verian/TV2 2/6-2020 44,3
Opinion/DA / FF / ANB 13/5-2020 44,2
Opinion/DA / FF / ANB 5/8-2020 43,9
Norfakta/Nat. / KK 6/6-2020 43,9
Respons/VG 3/4-2020 43,6
Norstat/NRK / Aftenp 2/6-2020 43,6
Norstat/VL 28/5-2020 43,5
Respons/VG 6/6-2020 43,4
Norfakta/Nat. / KK 9/5-2020 43,4
Norstat/NRK / Aftenp 31/3-2020 43,3
Norstat/VL 24/6-2020 43,3
InFact/AN / BA / iFinnm. / Nidaros 5/8-2020 43,3
| Last ned

Sterkeste sum Frp+H 15. september 2019 – 19. august 2020

Måling Dato Frp+H
Sentio/NA / Amedia 18/8-2020 41,5
Verian/TV2 2/6-2020 39,2
Opinion/DA / FF / ANB 14/4-2020 38,9
Sentio/NA / Amedia 22/4-2020 38,7
Norstat/VL 28/5-2020 38,3
Verian/TV2 1/7-2020 38,3
Norstat/VL 29/4-2020 38,2
Opinion/DA / FF / ANB 13/5-2020 37,9
Norstat/NRK / Aftenp 2/6-2020 37,8
Norstat/NRK / Aftenp 12/8-2020 37,7
Respons/VG 3/4-2020 37,6
Opinion/DA / FF / ANB 5/8-2020 37,5
Norfakta/Nat. / KK 4/4-2020 37,0
Sentio/NA / Amedia 19/5-2020 37,0
Norstat/NRK / Aftenp 31/3-2020 36,9
Verian/TV2 2/4-2020 36,9
Norstat/NRK / Aftenp 6/5-2020 36,6
Respons/VG 6/6-2020 36,6
Norfakta/Nat. / KK 6/6-2020 36,4
Norstat/VL 24/6-2020 36,3
| Last ned

Sterkeste Høyre 15. september 2019 – 19. august 2020

Måling Dato H
Sentio/NA / Amedia 18/8-2020 28,7
Opinion/DA / FF / ANB 13/5-2020 28,3
Verian/TV2 2/5-2020 28,0
Verian/TV2 1/7-2020 27,7
Opinion/DA / FF / ANB 5/8-2020 27,7
Verian/TV2 2/6-2020 27,3
Opinion/DA / FF / ANB 14/4-2020 27,3
Norfakta/Nat. / KK 9/5-2020 26,9
Norstat/VL 29/4-2020 26,8
Sentio/NA / Amedia 22/4-2020 26,7
Respons/VG 6/5-2020 26,5
Norstat/NRK / Aftenp 6/5-2020 26,5
Norstat/VL 28/5-2020 26,2
Sentio/NA / Amedia 19/5-2020 26,0
Norfakta/Nat. / KK 4/4-2020 25,9
Norstat/NRK / Aftenp 2/6-2020 25,8
Ipsos/Dagbladet 30/5-2020 25,4
Ipsos/Dagbladet 23/4-2020 25,3
Respons/VG 3/4-2020 25,2
Ipsos/Dagbladet 25/6-2020 25,2
| Last ned

Svakeste Ap+Sp+SV 15. september 2019 – 19. august 2020

Måling Dato Ap+Sp+SV
Verian/TV2 1/7-2020 41,6
InFact/AN / BA / iFinnm. / Nidaros 5/8-2020 43,2
Sentio/NA / Amedia 18/8-2020 43,7
Verian/TV2 2/6-2020 44,6
Norstat/VL 24/6-2020 44,7
Respons/VG 6/6-2020 44,8
Norstat/NRK / Aftenp 12/8-2020 44,8
Sentio/NA / Amedia 19/2-2020 44,9
Norstat/NRK / Aftenp 2/6-2020 44,9
Sentio/NA / Amedia 22/4-2020 45,0
Sentio/NA / Amedia 18/6-2020 45,1
Norfakta/Nat. / KK 6/6-2020 45,3
Opinion/DA / FF / ANB 13/5-2020 45,3
Opinion/DA / FF / ANB 14/4-2020 45,4
Respons/VG 4/2-2020 45,5
Norstat/VL 25/9-2019 45,7
Norfakta/Nat. / KK 8/2-2020 45,7
Opinion/DA / FF / ANB 5/8-2020 45,8
Sentio/NA / Amedia 29/1-2020 45,8
Respons/VG 6/11-2019 46,0
| Last ned

Svakeste MDG+Rødt 15. september 2019 – 19. august 2020

Måling Dato R+MDG
Norstat/NRK / Aftenp 31/3-2020 7,4
Norfakta/Nat. / KK 4/4-2020 7,5
Ipsos/Dagbladet 23/1-2020 7,6
Norstat/VL 29/4-2020 7,6
Sentio/NA / Amedia 19/5-2020 7,7
Respons/VG 3/4-2020 7,7
Norstat/VL 25/3-2020 7,9
Sentio/NA / Amedia 18/8-2020 8,0
Sentio/NA / Amedia 22/4-2020 8,1
Opinion/DA / FF / ANB 14/4-2020 8,4
Verian/TV2 2/4-2020 8,4
Respons/VG 6/5-2020 8,5
Norstat/NRK / Aftenp 6/5-2020 8,5
Norstat/NRK / Aftenp 12/8-2020 8,5
Verian/TV2 21/1-2020 8,6
Norstat/VL 29/1-2020 8,6
Opinion/DA / FF / ANB 15/1-2020 8,7
Norfakta/Nat. / KK 9/5-2020 8,7
Norfakta/Nat. / KK 6/6-2020 8,8
Opinion/DA / FF / ANB 5/8-2020 8,9
| Last ned

Svakeste KrF+V 15. september 2019 – 19. august 2020

Måling Dato KrF+V
Opinion/DA / FF / ANB 11/12-2019 4,5
Sentio/NA / Amedia 18/8-2020 4,7
Norstat/VL 20/11-2019 4,9
Verian/TV2 2/6-2020 5,1
Opinion/DA / FF / ANB 15/1-2020 5,2
Norstat/VL 28/5-2020 5,2
Verian/TV2 14/1-2020 5,4
Norfakta/Nat. / KK 7/3-2020 5,4
Norstat/VL 25/3-2020 5,4
Norstat/VL 18/12-2019 5,5
Norfakta/Nat. / KK 11/1-2020 5,6
Norstat/NRK / Aftenp 2/6-2020 5,8
Ipsos/Dagbladet 19/12-2019 5,8
Sentio/NA / Amedia 11/12-2019 5,9
Opinion/DA / FF / ANB 14/4-2020 5,9
Norstat/NRK / Aftenp 8/1-2020 5,9
Sentio/NA / Amedia 29/1-2020 5,9
Respons/VG 3/4-2020 6,0
Ipsos/Dagbladet 26/9-2019 6,0
Ipsos/Dagbladet 21/11-2019 6,1
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook