Poll of polls

Er Ap+Sp+SV i flertall?

Publisert 4. desember 2019. Sist endret 4. desember 2019.

Stortinget – landsomfattende – Respons for VG – publisert 4. desember 2019.

1) I pollofpolls har vi en funksjon på sidene for målinger med tittelen "Vis fordeling av mandater basert på pollofpolls.nos mandatberegning". Vi har der to ulike beregninger, en i kolonnen "Mandater" og en i kolonnen "Fordeling med forholdstall". I kolonnen "Mandater" forutsettes samme relative endring i alle fylker. Kolonnen "Fordeling med forholdstall" bygger på at partienes relative endringer kan være ulik i fylkene.

2) Beregningen «Fordeling med forholdstall» er beskrevet i en artikkel på dette nettstedet 11. juli 2013.

3) Når det f.eks. gjelder Senterpartiet som nå er i vekst, synes det urealistisk å anta at relativ fremgang er den samme i alle fylkene. Det er mer nærliggende at fremgangen relativt sett er størst i fylker der Sp scoret mindre enn landsresultatet i 2017, og at relativ fremgang er mindre i partiets sterke fylker som Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag, Hedmark og Oppland.

4) De fleste mediene som publiserer nasjonale målinger bygger antagelig på mandatberegninger som forutsetter samme relative endring i alle fylker.

5) Unntaket er TV2. Vi kjenner ikke TV2s metode, men så vidt vi vet forutsetter kanalen at partienes relative endring kan være forskjellig i fylkene. Den begrensete kunnskap vi har om TV2s beregning antyder at det er visse likheter mellom vår beregning «Fordeling med forholdstall» og TV2s metode.

6) Mandater iht Respons for VG i desember, forutsatt samme relative endring i alle fylkene:

Ap 44

H 39

Frp 18

SV 11

Sp 33

KrF 3

V 2

MDG 10

R 9

Partiene i Stoltenberg II – Ap+Sp+SV – vinner flertall med 88 mandater.

7) Mandater iht Respons for VG i desember, forutsatt vår beregningsmåte «Fordeling med forholdstall»:

Ap 42

H 40

Frp 19

SV 11

Sp 32

KrF 2

V 2

MDG 11

R 10

Partiene i Stoltenberg II – Ap+Sp+SV – vinner et hårfint flertall med 85 mandater.

8) Mandater iht Respons for VG i desember med TV2s beregning – takk til journalist Kjetil Løset:

Ap 42

Frp 19

H 41

KrF 2

Sp 31

SV 11

V 2

R 10

MDG 11

Partiene i Stoltenberg II – Ap+Sp+SV – er i et hårfint mindretall med 84 mandater.

9) Vi hevder ikke at en av beregningene er "riktig". Det er ulike beregningsmåter, og det kan være faglig uenighet i hva som er den mest treffsikre beregningen av Stortingets sammensetning basert på nasjonale målinger.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode