Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 23,0 27,4 -4,4 43 49 -6 44 41
Høyre 22,0 25,0 -3,0 39 45 -6 39 39
Frp 10,3 15,2 -4,9 18 27 -9 18 18
SV 6,2 6,0 0,2 11 11 0 11 11
Sp 17,4 10,3 7,1 32 19 13 33 35
KrF 3,9 4,2 -0,3 3 8 -5 3 4
Venstre 3,5 4,4 -0,9 2 8 -6 2 2
MDG 5,9 3,2 2,7 11 1 10 10 10
Rødt 5,3 2,4 2,9 10 1 9 9 9
Andre 2,5 1,8 0,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0 2 0 0 0+1 0 0
Akershus 4 6 2 1 2 0 1 1+1 1 0
Oslo 5 5 1 2 0 0 1 2+1 3 0
Hedmark 2 1 0+1 0 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0
Rogaland 3 4 2 0+1 2 1 0 1 0 0
Hordaland 3 4 2 1+1 2 1 0 1 1 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 2 1 1 2 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 2 1 0+1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Sør-Trøndelag 0,638727 Mandat tildelt
2 R Sør-Trøndelag 0,581943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 SV Nordland 0,576855 Mandat tildelt
4 SV Rogaland 0,527490 Mandat tildelt
5 SV Troms 0,520863 Mandat tildelt
6 H Nord-Trøndelag 0,518401 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 R Nordland 0,508277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Sogn og Fjordane 0,490906 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Finnmark 0,487394 Mandat tildelt
10 Frp Hedmark 0,476928 Mandat tildelt
11 H Hordaland 0,444948 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Oppland 0,415023 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 MDG Oslo 0,412109 Mandat tildelt
14 Frp Oslo 0,409794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 MDG Akershus 0,404085 Mandat tildelt
16 H Oslo 0,401332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 MDG Østfold 0,379903 Mandat tildelt
18 H Akershus 0,377011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 R Østfold 0,375874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 R Oslo 0,375415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Akershus 0,367437 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Rogaland 0,364890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Finnmark 0,363823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Oslo 0,362971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Hordaland 0,361373 Mandat tildelt
26 SV Buskerud 0,360980 Mandat tildelt
27 SV Østfold 0,360403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Hedmark 0,353541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Møre og Romsdal 0,352501 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Aust-Agder 0,351473 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Rogaland 0,347111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 MDG Buskerud 0,343640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Østfold 0,334466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Buskerud 0,330575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 R Rogaland 0,329675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Sør-Trøndelag 0,328116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Akershus 0,327391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 MDG Vestfold 0,320822 Mandat tildelt
39 MDG Hordaland 0,319578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Vestfold 0,317795 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Østfold 0,316793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 MDG Nordland 0,316031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Nord-Trøndelag 0,311714 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Hordaland 0,306915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Vestfold 0,305857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Troms 0,300813 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Nordland 0,297510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Telemark 0,293943 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Møre og Romsdal 0,290492 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Nordland 0,283582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Møre og Romsdal 0,281785 Mandat tildelt
52 MDG Møre og Romsdal 0,274831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Buskerud 0,273866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Hedmark 0,268846 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 MDG Vest-Agder 0,262642 Mandat tildelt
56 MDG Troms 0,258867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 R Akershus 0,256180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Telemark 0,255144 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 R Troms 0,251290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 R Vestfold 0,245398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Oppland 0,245131 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Vest-Agder 0,244941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Oppland 0,238618 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Sør-Trøndelag 0,238042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Sør-Trøndelag 0,237712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 R Hordaland 0,235803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Telemark 0,231709 Mandat tildelt
68 Frp Vestfold 0,228946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 R Buskerud 0,228038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Aust-Agder 0,225346 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 MDG Telemark 0,224948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Vest-Agder 0,220990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 MDG Oppland 0,214101 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Hedmark 0,212219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Nord-Trøndelag 0,207554 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Troms 0,205995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 MDG Rogaland 0,202595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Sogn og Fjordane 0,201394 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Vest-Agder 0,193436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Møre og Romsdal 0,189524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Telemark 0,186785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 R Oppland 0,184793 Mandat tildelt
83 H Finnmark 0,168599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Hedmark 0,166935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Finnmark 0,156570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 R Vest-Agder 0,149918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 R Nord-Trøndelag 0,143845 Mandat tildelt
88 MDG Aust-Agder 0,141395 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Sogn og Fjordane 0,138286 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 R Finnmark 0,136112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Nord-Trøndelag 0,128797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Sogn og Fjordane 0,124042 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Aust-Agder 0,122175 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,083918 Mandat tildelt
95 R Aust-Agder 0,082206 Mandat tildelt