Poll of polls

Mandatberegning basert på forholdstall

Publisert 11. juli 2013. Sist endret 11. juli 2013.

Ved mandatberegning til stortingsvalg er en nødt til å kjenne partienes oppslutning nasjonalt såvel som i hvert enkelt fylke. Når mandatberegning skal foretas, basert eksempelvis på en nasjonal meningsmåling med spørsmål om stortingsvalg, må partienes oppslutning i hvert enkelt fylke beregnes (brytes ned).

pollofpolls.no benyttes prinsippet om lik relativ endring ved nedbrytning. Dersom et partis oppslutning halveres nasjonalt sammenlignet med forrige valg, så halveres også oppslutningen i hvert enkelt fylke. De fleste mandatfordelinger i mediene baserer seg på ulike former for lik relativ endring. Problemet med dette er at partiene i praksis ikke går like mye frem og tilbake i alle fylker. TV2 benytter en annen metode som skal ta hensyn til dette, men denne er ikke offentlig beskrevet.

Mandatfordelingen på pollofpolls.no vil fra nå av inneholde en egen kolonne med mandatfordeling basert på "forholdstall". I stedet for å benytte lik relativ endring, benyttes her et forholdstall basert også på publiserte meningsmålinger i hvert enkelt fylke. Dermed tas i bruk mer oppdatert informasjon om partienes fylkesvise utvikling, og mandatberegningen kan forhåpentligvis bli mer presis.

Forholdstallet beregnes ved at hvert partis oppslutning i hvert fylke ved siste valg divideres med partiets oppslutning nasjonalt ved samme valg. I tillegg divideres hvert partis oppslutning i alle fylkesvise meningsmålinger med spørsmål om stortingsvalg med snittet av de respektive partis oppslutning på nasjonale meningsmålinger med spørsmål om stortingsvalg fra samme institutt publisert 31 dager før og etter den fylkesvise meningsmålingen. Ved å benytte kun målinger fra samme institutt kan vi se bort fra problemer knyttet til ulik vekting. Forholdstallet fra valgresultatet og forholdstallene fra de fylkesvise meningsmålingene sorteres på dato og et gjennomsnitt beregnes av de tre nyeste beregningene. Forholdstallet som da fremkommer er det som blir brukt i beregningene.

Ved forrige valg oppnådde Ap 26,5 pst i Vest-Agder og 35,4 pst nasjonalt. Forholdstallet blir da 0,75. I tillegg er det publisert to meningsmålinger for Vest-Agder etter valget. Begge Respons for Fedrelandsvennen, i mars 2012 og mars 2013, hvor Ap oppnådde hhv 25,5 og 24,0 pst. En måned før og etter målingen i mars 2012, publiserte Aftenposten/BT to målinger fra Respons, hvor Ap fikk 32,1 og 31,6 pst. Snittet ble 31,9. Forholdstallet mars 2012 blir da 25,5 / 31,9 = 0,8. Forholdstallet for målingen i mars 2013 beregnes på samme vis til 0,9. Snittet av de tre forholdstallene, 0,75 fra valget i 2009, 0,8 fra mars 2012 og 0,9 fra mars 2013, blir 0,82. Får vi en nasjonal meningsmåling hvor Aps nivå er 28 pst, vil vi derfor anta at nivået i Vest-Agder er 28 * 0,82 = 22,9.

Forholdstallet vil fortløpende bli oppdatert etterhvert som nye lokale meningsmålinger skyver de eldre registreringer.

En bedre nedbrytning kan ha stor betydning blant annet for de mindre partiene. Eksempelvis har mange nasjonale meningsmålinger det siste året gitt Rødt mandat i Oslo. Samtidig har ingen av de 10 - ti - målingene tatt opp i Oslo gitt partiet mandat. Årsaken er en annen geografisk fordeling av Rødts stemmer i 2013 enn i 2009, dersom vi skal legge Oslo-målingene til grunn.

Etter valget i 2013 vil vi ha et bedre grunnlag for å fastslå hvilken metode som treffer best, og om justeringer i forholdstallsmetoden vil gi et resultat nærmere fasit fra valgnatten.

Johan Giertsen / Lars Øy

Del på Facebook

Flere artikler om valgsystem

Vis alle artikler om valgsystem

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no