Poll of polls

Opinion avviker mest

Publisert 2. mai 2011. Sist endret 2. mai 2011.

Tabellen nedenfor tar utgangspunkt i partienes snitt på alle nasjonale stortingsvalgmålinger de fire første månedene i 2011. Vi har beregnet et tilsvarende snitt for hvert av byråenes meningsmålinger i samme periode, og summert avvikene mellom snittet av alle målinger og hvert byrås målinger for hvert enkelt parti og summert disse.

InFact har høyeste avvik. Dette må sees i lys av at InFact bare har hatt stortingsvalgmålinger i to av årets fire måneder. Det betyr at en i dette tilfellet kan se bort fra InFact.

Dermed er det Opinion som har det største avviket av byråene i forhold til partienes snitt. Opinions avvik er markert større for Arbeiderpartiet enn de andre byråene. Det samme var tilfellet i 2010.

Tabellen viser kun sum avvik fra snittet som nevnt, og kan ikke si noe om treffsikkerhet. Fasiten kommer når valgresultatet sammenholdes med målinger. Gallup traff best i 2007, Respons i 2009.

En følge av Opinions avvik er at publikum bør få en orientering fra byrået eller oppdragsgiverne Avisenes Nyhetsbyrå / Dagsavisen knyttet til utvalgets sammensetning og eventuelle andre metodespørsmål.

Vi viser også til merknad fra en av våre lesere - Steinar Nørstebø - til Opinions stortingsvalgmåling i mars, lagt ut på pollofpolls.no:

"Avvikene [til Opinion] er systematiske over tid. De ligger langt under på Ap, godt over for V og SV og H. ... Det jeg har inntrykk av at de bruker delvis selvrekrutterte utvalg til nettmålinger. Det er mulig det korrigeres etter alle kunstens regler, men desto flere korreksjoner desto lettere å bomme, og ligger det et klart element av selvrekruttering i utvalget er jo prinsippet med tilfeldige utvalg long gone. Inntrykk av at flere institutter/oppdragsgivere drar i retning av nettpaneler der respondenten må gjøre opptil flere aktive handlinger for å "bli spurt" (vært med selv). Det er sikkert mye billigere, men det er en grense for hvor lenge de kan gjemme seg bak en faglighet da."

Norfakta hadde i 2010 minst avvik fra snittet for partiene. Norfakta hadde også det laveste avviket i årets fire første måneder.

Avvik i prosentpoeng.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Sum avvik
Norfakta / Nat. / KK 0,3 0,1 -0,2 0,3 0,0 -0,2 -0,1 0,0 0,0 -0,5 1,7
Norstat / VL 0,5 -0,3 0,3 -0,1 0,3 -0,5 -0,1 0,0 0,2 -0,2 2,6
Sentio / DN 0,2 -0,2 0,7 -0,9 -0,2 0,2 0,6 0,0 -0,4 0,1 3,6
Norstat / NRK 1,2 -1,5 0,6 -0,2 -0,1 0,3 -0,2 0,0 0,1 0,0 4,1
Sentio / SMP 1,3 -0,3 0,6 0,0 -0,3 -0,4 -0,7 0,0 -0,4 0,3 4,1
Ipsos / Dagbladet 0,9 0,9 -1,8 -0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 -0,1 -0,1 4,5
Verian / TV2 -0,9 1,4 -1,6 0,1 0,4 0,1 0,3 0,0 0,3 -0,1 5,2
Respons / Aftenp 1,3 -0,3 -1,6 -0,1 0,2 0,6 -0,2 0,0 -0,4 0,6 5,3
Opinion / ANB -4,1 1,1 0,4 1,2 0,0 0,1 0,8 0,0 0,7 -0,2 8,6
InFact / VG -0,6 -1,3 4,4 -0,2 -1,0 -0,6 -0,8 0,0 -0,2 0,1 9,2

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode