Poll of polls

Byrå-vinnerne - Gallup 2007, Respons 2009

Publisert 14. november 2010. Sist endret 14. november 2010.

I skyggen av kampen mellom partiene foregår en kamp mellom byråene om å treffe så nær valgresultatet som mulig. Selv om partimålinger utgjør en begrenset del av omsetningen for de fleste byråene, er partimålinger viktig for profileringen av mange byråer.

Vi har i Norge lite kritisk journalistikk rettet mot partimålinger mht metodebruk mv. Annerledes USA der målingene ettergås kritisk etter hvert valg. Se f.eks. Nate Silver - ansvarlig for nettstedet FiveThirtyEight - i sin kritikk av byrået Rasmussen, et av de større amerikanske byråene, etter valget i november:

Rasmussen’s polls have come under heavy criticism throughout this election cycle, including from FiveThirtyEight. We have critiqued the firm for its cavalier attitude toward polling convention. Rasmussen, for instance, generally conducts all of its interviews during a single, 4-hour window; speaks with the first person it reaches on the phone rather than using a random selection process; does not call cellphones; does not call back respondents whom it misses initially; and uses a computer script rather than live interviewers to conduct its surveys. These are cost-saving measures which contribute to very low response rates and may lead to biased samples.

Nate Silver: Rasmussen Polls Were Biased and Inaccurate; Quinnipiac, SurveyUSA Performed Strongly.

Tabellene nedenfor viser at TNS Gallup traff best av byråene i kommunevalget 2007 - både mht valgdagsmålingene og mht målinger tatt opp før valgdagen. I stortingsvalget 2009 ble Respons vinneren. Respons' måling publisert fredag 10. september traff bedre enn samtlige valgdagsmålinger.

Tabellen for 2007 viser at poll of polls traff bra i kommunevalget sist. En gjennomgående forskjell mellom poll of polls 2007 og landsmålinger med kommunevalgspørsmål i 2007 var at Fremskrittspartiet i hovedsak lå høyere på landsmålingene enn hos poll of polls (se nærmere i historikken). Merk at poll of polls ikke er en måling, men et veiet snitt av lokale målinger med kommunevalgspørsmål basert på stramme forutsetninger.

I siste valgkampuke 2007 hadde poll of polls Fremskrittspartiet på et snitt under 19. Landsmålingene fra byråene (bortsett fra valgdagsmålingene) hadde et snitt for Frp i samme uke på over 20. Forskjellen var rundt 1,5%. Tallene er ikke direkte sammenlignbare, bl.a. som følge av ulike intervjutidspunkter. Men tallene illustrerer en tendens ved landsmålingene 2007 - at Fremskrittspartiet synes å ha blitt overvurdert.

Når det gjelder målinger i kommunene 2007, var det - så langt pollofpolls.no kjenner til - VG/InFact som traff best med sin avsluttende måling for Trondheim. I fylkestingsmålingene var det såvidt vi kan se Respons/A-pressen som traff best med sin avsluttende måling i Nordland.

Treffsikkerheten til poll of polls er avhengig av at et større antall målinger tas opp i løpet av et kort tidsrom. Årsaken til at poll of polls 2007 traff bedre enn poll of polls 2009 skyldes trolig i hovedsak at flere store fylker ikke ble målt i siste valgkampuke 2009 - særlig Oslo, Akershus og Rogaland. Siste måling i disse fylkene i 2009 fant sted i neste siste valgkampuke. Poll of polls 2009 fikk derfor bare delvis med seg Høyres vekst i sluttfasen.

Kommunevalget 2007 - Landsmålinger vs valg

Tabellen viser sum avvik mot valget for stortingspartiene

Dato Sum avvik
TNS Gallup Valgdagsmåling 2,8 TNS Gallup/TV2 valgdagsmåling
Poll of polls 08.sep 4,6 Veiet snitt av kommunemålinger
Poll of polls Valgdagen 5,2
TNS Gallup 08.sep 6 TNS Gallup/TV2
Respons 09.sep 6,3 Respons/Aftenposten
InFact 08.sep 6,4 InFact/VG
InFact Valgdagsmåling 6,6 InFact/VG
Poll of polls 05.sep 7,4
Norstat Valgdagsmåling 7,8 Norstat/NRK

Stortingsvalget 2009

Tabellen viser sum avvik mot valget for stortingspartiene og Rødt

Dato Sum avvik
Respons 10.sep 4,7 Respons/Aftenposten
TNS Gallup Valgdagsmåling 5,9 TNS Gallup/TV2
InFact 11.sep 6,5 InFact/VG
Respons 12.sep 7,2 Respons/Aftenposten
TNS Gallup 12.sep 7,6 TNS Gallup/TV2
InFact Valgdagsmåling 7,6 InFact/VG
Sentio Valgdagen 8,6 Sentio/DN
Synovate Valgdagsmåling 9,4 Synovate/Dagbladet/NRK
Poll of polls Valgdagen 9,5 Veiet snitt av fylkesmålinger
Synovate 12.sep 12,2 Synovate/Dagbladet

Tre valgdagsmålinger både 2007 og 2009.

Johan Giertsen

Del på Facebook