Poll of polls

Norfakta nærmest snittet

Publisert 28. desember 2010. Sist endret 28. desember 2010.

Tabellene nedenfor angir partienes snitt på alle nasjonale stortingsvalgmålinger i 2010 publisert av medier og byråer som nevnt i tabellene. Vi har lagt inn byråenes avvik fra dette snittet for hvert enkelt parti, og har summert avvikene.

Forskjellene i sum avvik mellom byråene er i hovedsak små, med unntak av Opinion/ANB/Dagsavisen. Fordi Opinion avviker fra hovedtendensen, legger vi også ut en tabell nederst der Opinion er tatt bort.

Sum avvik fra snittet er naturlig nok høyest for de store partiene. Arbeiderpartiet har høyest sum avvik. Tar vi ut Opinion, blir sum avvik størst for Fremskrittspartiet.

Tabellene pretenderer ikke å si noe om treffsikkerhet. Hvis det finnes noen fasit for treffsikkerhet, fremkommer denne ved valg. TNS Gallup/TV2 var nærmest i 2007. Respons/Aftenposten traff best i 2009. Tabellene nedenfor angir utelukkende avvik i forhold til snittet av alle nasjonale stortingsvalgmålinger i 2010.

Lavest sum avvik i forhold til snittet har InFact/VG, Norstat/Vårt Land og Norfakta/Nationen/Klassekampen med 2,3. Tar vi ut Opinion, har Norfakta/Nationen/Klassekampen lavest sum avvik med 2,0.

I den grad det er et poeng å ha lavest sum avvik i forhold til snittet som nevnt, vil derfor pollofpolls.no kåre Norfakta til årets vinner.

Instituttenes avvik fra snittet av nasjonale stortingsvalgmålinger 2010

Snitt alle InFact/ VG Norst./ VL Norf./ Nat/ KK Sentio/ SMP Gallup/ TV2 Synov./ Dagbl. Sentio/ DN Resp./ Aft.p Norst./ NRK Opin./ ANB Sum avvik parti
R 1,5 0,2 -0,2 0 0 0 -0,2 -0,1 -0,1 0,1 0,3 1,2
SV 5,9 0,2 -0,2 0,1 -0,5 -0,1 -0,3 0,2 0,2 -0,7 0,7 3,2
Ap 29,1 -0,9 -0,4 0,7 -0,4 0,5 1 0,5 1 0,4 -2,7 8,5
Sp 5,1 -0,2 0,4 0 0 -0,3 -0,1 -0,2 0,5 0,2 -0,2 2,1
V 4,1 0 -0,1 -0,1 0,2 0,1 0 -0,3 -0,1 -0,2 0,9 2
KrF 4,8 0,1 -0,2 0 -0,1 0,1 0,1 0,2 0 -0,3 0 1,1
H 24,8 0,2 0,1 -0,9 0,6 0,4 0,2 -0,7 0,1 -0,6 1,1 4,9
Frp 23,4 0,4 0,5 0,4 0,2 -0,8 -0,6 0,6 -1,3 0,9 -0,1 5,8
Andre 0,9 0,1 0,2 -0,1 0,4 0,1 0,1 0 -0,2 0,1 -0,2 1,5
Sum avvik 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,6 2,8 3,5 3,5 6,2

Snitt u/Opin. Norf./ Nat/ KK Gallup/ TV2 Synov./ Dagbl. Sentio/ DN Norst./ VL Sentio/ SMP InFact/ VG Norst./ NRK Resp./ Aft.p Sum avvik parti
R 1,5 0 0 -0,2 -0,1 -0,2 0 0,2 0,1 -0,1 0,9
SV 5,8 0,2 0 -0,2 0,3 -0,1 -0,4 0,3 -0,6 0,3 2,4
Ap 29,4 0,4 0,2 0,7 0,2 -0,7 -0,7 -1,2 0,1 0,7 4,9
Sp 5,1 0 -0,3 -0,1 -0,2 0,4 0 -0,2 0,2 0,5 1,9
V 4,1 -0,1 0,1 0 -0,3 -0,1 0,2 0 -0,2 -0,1 1,1
KrF 4,8 0 0,1 0,1 0,2 -0,2 -0,1 0,1 -0,3 0 1,1
H 24,7 -0,8 0,5 0,3 -0,6 0,2 0,7 0,3 -0,5 0,2 4,1
Frp 23,4 0,4 -0,8 -0,6 0,6 0,5 0,2 0,4 0,9 -1,3 5,7
Andre 0,9 -0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,4 0,1 0,1 -0,2 1,3
Sum avvik 2 2,1 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 3 3,4

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook