Poll of polls

Sp +83 pst i Midt-Telemark

Publisert 22. mars 2019. Sist endret 22. mars 2019.

1) Bø Blad publiserte 21. mars 2019 målinger om kommunevalg i Bø og Sauherad. Disse kommunene skal 1. januar 2020 slås sammen til Midt-Telemark kommune.

2) Hvis antall godkjente stemmer i Midt-Telemark blir som summen av Bø og Sauherad i kvlg 2015, og hvis målingene fra Norfakta svarer til resultatet i nåværende Bø og Sauherad, vil resultatet i Midt-Telemark bli (i parentes 2015 i summen av Bø og Sauherad):

Ap 25,8 (26,8)

H 9,5 (10,0)

Frp 8,5 (8,1)

SV 6,2 (3,9)

Sp 26,6 (14,5)

KrF 4,5 (8,8)¨

V 6,8 (19.5)

MDG 9,9 (8,4)

R 1,2 (0)

Sum godkjente stemmer 4.394 i kvlg 2015 i de to daværende kommunene. Vi takker Jon Aabye for beregningen.

3) Senterpartiets vekst er 83 prosent (26,6:14,5=1,83). Dette er en kommune med tosifret oppslutning for Sp, der partiets økning i prosent normalt skal være mindre enn i kommuner der Sp scorer under landssnittet.

4) En vekst for Sp på 83 pst er derfor solid. Hvis dette blir nivået i et større antall kommuner med tosifret for Sp, er partiets (mulige) mål om 15 pst nasjonalt innenfor rekkevidde.

5) Skal Senterpartiet oppnå 15 pst i kommunevalget, må veksten være 76 pst (15:8,5=1,76). Enhver måling med sterkere vekst for Sp enn dette, vil gi et positivt bidrag for å bringe partiet over 15 pst nasjonalt.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner