Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Hele landet

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan ()
Poll of polls (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Siste lokale målings 24,3 (6) 9,7 (2) 10,3 (3) 6,5 (2) 21,6 (6) 2,9 (1) 9,2 (2) 12,8 (3) 0,9 (0) 1,4 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
K-snitt september (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Telemark
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 5 739
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 72,6 %
K-2015 56,6 %
F-2015 51,7 %
S-2013 74,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Borgar Torbjørn Kaasa, Sp (2018-2019)
Olav Kasland, V (2011-2018)
Arne Storhaug, Ap (2007-2011)
Ordfører søker gjenvalg
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / BB 21/3-2019 24,3 (6) 9,7 (2) 10,3 (3) 6,5 (2) 21,6 (6) 2,9 (1) 9,2 (2) 12,8 (3) 0,9 (0) 1,4 (0)
Norfakta / BB 3/9-2015 20,8 (5) 11,7 (3) 6,8 (2) 5,0 (1) 11,2 (3) 8,3 (2) 26,9 (7) 9,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / BB 25/6-2015 24,8 (7) 8,9 (2) 7,7 (2) 5,2 (1) 9,3 (2) 9,0 (2) 23,9 (6) 11,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (3)
Norfakta / BB 18/9-2014 28,9 (7) 12,8 (3) 6,9 (2) 6,3 (2) 7,8 (2) 9,9 (2) 23,0 (6) 3,2 (0) 0,3 (0) 1,2 (1)
Norfakta / BB 1/11-2012 21,1 (5) 15,4 (4) 7,6 (2) 7,8 (2) 7,1 (2) 11,0 (3) 28,4 (7) 1,5 (0) 0,5 (0) 0,0 (0)
Norfakta / BB 8/9-2011 17,5 (4) 9,8 (3) 13,7 (3) 8,0 (2) 13,8 (4) 9,2 (2) 28,1 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / BB 30/9-2010 27,4 (7) 10,2 (3) 16,9 (4) 8,6 (2) 10,6 (3) 9,3 (2) 15,1 (4) 0,0 (0) 0,5 (0) 1,5 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 23,2 9,2 7,4 5,2 10,7 7,1 28,2 9,2 0,0 0,0
2011 19,2 11,9 8,1 6,1 8,0 9,7 37,0 0,0 0,0 0,0
2007 30,9 7,5 15,0 9,6 11,7 10,5 14,7 0,0 0,0 0,0
2003 31,7 7,7 14,6 14,4 17,7 7,9 6,0 0,0 0,0 0,0
1999 32,5 13,2 10,9 9,3 14,7 10,3 7,8 0,0 0,0 1,3
1995 29,3 11,8 9,0 7,5 23,8 8,7 7,8 2,2 0,0 0,0
1991 30,1 9,0 5,3 11,5 28,0 7,7 6,9 1,6 0,0 0,0
1987 39,3 13,8 8,3 7,2 13,9 9,7 7,8 0,0 0,0 0,0
1983 40,6 15,7 3,1 6,7 13,0 10,9 9,9 0,0 0,0 0,0
1979 38,1 14,6 3,4 6,1 13,6 12,8 11,4 0,0 0,0 0,0
1975 32,8 7,2 0,0 4,4 16,9 12,6 21,6 0,0 0,0 4,5
1971 41,4 3,4 0,0 3,6 17,5 10,7 17,6 0,0 0,0 5,7
1967 42,9 4,0 0,0 4,9 16,5 8,9 22,9 0,0 0,0 0,0
1963 49,1 5,6 0,0 0,0 19,0 9,2 14,0 0,0 0,0 3,1
1959 47,3 0,0 0,0 0,0 25,1 11,2 16,3 0,0 0,0 0,0
1955 46,6 6,1 0,0 0,0 22,6 12,7 12,0 0,0 0,0 0,0
1951 47,0 0,0 0,0 0,0 20,8 12,1 20,2 0,0 0,0 0,0
1947 40,9 0,0 0,0 0,0 21,1 12,1 25,9 0,0 0,0 0,0
1945 50,0 0,0 0,0 0,0 13,4 19,5 17,1 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 26,7 11,1 9,5 4,5 16,3 5,9 16,5 7,8 1,2 0,5
2011 24,2 16,1 10,5 6,4 13,0 8,5 19,1 0,8 1,0 0,5
2007 28,5 11,0 15,6 10,9 13,9 9,1 8,9 0,0 1,3 0,8
2003 32,1 8,0 16,3 13,2 17,4 7,4 4,5 0,0 0,8 0,2
1999 29,0 11,9 12,2 9,9 15,5 10,9 7,1 0,0 1,8 2,0
1995 27,8 10,5 9,8 7,7 23,5 9,4 6,7 1,8 0,9 1,9
1991 28,5 11,3 5,1 13,1 24,0 8,8 6,2 2,0 0,8 0,0
1987 38,5 16,2 7,4 6,5 13,5 10,5 6,4 0,0 0,8 0,4
1983 41,4 16,3 3,8 5,6 11,9 10,6 9,0 0,0 0,8 0,5
1979 38,6 15,6 3,4 4,8 13,4 12,6 10,2 0,0 0,6 0,8
1975 34,8 7,4 3,5 5,1 16,2 15,4 15,8 0,0 0,0 1,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 25,9 16,4 14,7 6,6 18,4 5,1 3,8 5,8 1,9 1,5
2013 33,6 18,8 13,7 4,8 8,7 8,3 6,2 3,6 0,8 1,5
2009 35,7 10,8 19,4 8,5 12,2 7,5 3,9 0,5 0,9 0,6
2005 30,6 8,3 18,6 11,6 15,1 7,7 6,6 0,0 0,8 0,9
2001 23,1 12,7 16,1 16,1 9,7 14,6 5,7 0,0 0,5 1,6
1997 30,4 7,4 12,7 9,6 15,3 16,1 5,6 0,4 0,9 1,6
1993 30,3 6,9 7,2 10,3 29,0 11,4 3,5 0,0 0,4 1,1
1989 33,4 13,3 12,8 11,6 10,6 12,1 4,2 1,3 0,0 0,7
1985 45,1 23,7 1,9 5,1 8,5 10,0 4,5 0,0 0,5 0,7
1981 40,5 19,2 2,3 5,3 0,0 12,3 0,0 0,0 0,5 19,9
1977 42,6 11,5 1,3 4,3 17,8 13,4 0,0 0,0 0,6 8,5
1973 32,5 7,7 3,3 10,7 0,0 14,5 0,0 0,0 0,2 31,0
1969 47,0 8,6 0,0 3,3 0,0 0,0 16,8 0,0 0,0 24,3
1965 45,7 9,0 0,0 4,1 0,0 28,4 12,7 0,0 0,0 0,1
1961 49,0 5,5 0,0 4,2 19,1 11,4 10,6 0,0 0,0 0,3
1957 51,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 14,5 0,0 0,0 22,9
1953 48,3 3,5 0,0 0,0 16,8 12,3 17,6 0,0 0,0 1,5
1949 43,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 29,0 0,0 0,0 17,8
1945 48,5 2,0 0,0 0,0 13,1 15,1 19,5 0,0 0,0 1,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Valgting n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned