Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Sauherad

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 32,0 (10) 11,2 (3) 9,0 (3) 2,2 (0) 20,0 (6) 11,4 (3) 7,1 (2) 7,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 23,6 (0) 9,7 (0) 7,7 (0) 3,4 (0) 34,1 (0) 8,5 (0) 5,2 (0) 12,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 28,0 (8) 9,3 (3) 5,9 (2) 5,8 (1) 33,7 (10) 6,7 (2) 3,5 (1) 5,8 (2) 1,6 (0) 0,4 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 22,1 (0) 10,1 (0) 7,7 (0) 4,4 (0) 34,6 (0) 8,6 (0) 4,4 (0) 14,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 23,6 (0) 9,5 (0) 7,0 (0) 3,6 (0) 35,7 (0) 8,4 (0) 4,6 (0) 12,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 57,6 (17) 49,6 (0) 44,0 (13) 49,7 (0) 49,3 (0) Ap, V, KrF, MDG
Borgerlige 38,7 (11) 31,1 (0) 25,4 (8) 30,8 (0) 29,5 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 61,3 (18) 73,4 (0) 74,9 (21) 75,7 (0) 75,6 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 38,4 (11) 47,8 (0) 43,9 (13) 47,6 (0) 48,7 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 32,0 (10) 11,2 (3) 9,0 (3) 2,2 (0) 20,0 (6) 11,4 (3) 7,1 (2) 7,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 2 52 22
Høyre 12 2 54 25
KrF 12 4 59 42
Venstre 17 2 49 41
Sp 17 3 57 24
Ap 26 3 56 50
SV 7 2 60 29
Miljøpartiet De Grønne 16 2 42 69
Sum 116 20 53 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 2 50 13
Høyre 11 2 55 27
KrF 13 3 55 38
Venstre 19 2 48 42
Sp 16 2 47 25
Ap 19 4 58 47
SV 19 2 52 53
Sum 112 17 52 37
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Telemark
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 4 380
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 813
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 75,2 %
F-2015 49,7 %
K-2015 52,9 %
S-2013 74,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 29 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Mette Haugholt, Ap (2015-)
Hans Sundsvalen, Ap (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, V, KrF, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, H
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / BB 21/3-2019 28,0 (8) 9,3 (3) 5,9 (2) 5,8 (1) 33,7 (10) 6,7 (2) 3,5 (1) 5,8 (2) 1,6 (0) 0,4 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 32,0 11,2 9,0 2,2 20,0 11,4 7,1 7,1 0,0 0,0
2011 29,1 14,0 10,0 4,6 15,6 21,7 5,1 0,0 0,0 0,0
2007 39,2 8,7 14,0 7,9 15,3 10,7 4,3 0,0 0,0 0,0
2003 34,1 6,5 18,6 11,3 15,3 9,7 3,9 0,0 0,7 0,0
1999 29,5 10,2 11,5 10,9 18,7 13,6 5,6 0,0 0,0 0,0
1995 34,6 12,3 0,0 6,9 27,7 9,8 7,1 1,5 0,0 0,0
1991 31,5 13,8 0,0 13,8 24,7 9,6 6,1 0,0 0,4 0,0
1987 41,9 16,0 0,0 7,3 17,3 9,9 7,7 0,0 0,0 0,0
1983 48,3 12,8 0,0 4,6 17,2 9,8 7,3 0,0 0,0 0,0
1979 45,8 16,0 0,0 2,8 15,4 10,9 9,1 0,0 0,0 0,0
1975 43,7 9,3 0,0 5,6 19,4 12,2 9,9 0,0 0,0 0,0
1971 46,1 7,2 0,0 6,6 18,5 9,3 12,2 0,0 0,0 0,0
1967 43,1 8,2 0,0 9,3 19,3 9,7 10,4 0,0 0,0 0,0
1963 47,4 7,6 0,0 6,4 19,7 9,7 9,3 0,0 0,0 0,0
1959 40,5 6,6 0,0 0,0 21,7 13,9 9,5 0,0 0,0 7,9
1955 51,1 0,0 0,0 0,0 20,4 11,7 5,7 0,0 0,0 11,0
1951 36,7 6,9 0,0 0,0 17,5 14,7 13,7 0,0 0,0 10,5
1947 35,4 0,0 0,0 0,0 25,9 12,6 16,6 0,0 0,0 9,5
1945 37,5 0,0 0,0 0,0 9,9 17,6 13,1 0,0 0,0 22,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 33,6 10,6 10,4 2,6 21,6 7,7 6,2 5,2 1,1 0,9
2011 33,6 15,9 11,6 4,2 16,5 9,7 5,8 0,7 1,3 0,7
2007 36,1 7,9 16,6 7,1 16,1 8,9 4,8 0,0 1,4 1,0
2003 31,4 6,4 19,5 12,6 16,8 8,3 3,5 0,0 1,2 0,4
1999 28,8 10,6 12,1 9,9 18,5 12,7 4,9 0,0 1,9 0,7
1995 31,2 8,7 9,6 6,3 25,5 9,7 4,9 1,1 0,9 2,0
1991 30,8 11,9 3,3 13,3 24,8 9,2 5,4 0,6 0,7 0,0
1987 41,4 15,5 6,8 5,5 14,6 9,5 6,0 0,0 0,6 0,1
1983 46,9 15,0 3,0 4,5 13,8 10,3 5,7 0,0 0,4 0,2
1979 43,6 16,1 0,9 2,9 14,4 12,7 8,6 0,0 0,3 0,5
1975 43,2 7,8 1,6 5,5 17,6 13,9 9,5 0,0 0,0 0,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 28,3 16,1 15,9 3,5 20,2 5,2 4,1 3,6 2,1 0,9
2013 33,6 16,5 16,9 2,9 11,1 8,6 5,1 3,2 0,7 1,4
2009 37,4 11,1 20,2 6,0 13,2 6,7 3,3 0,3 1,4 0,4
2005 36,6 6,7 19,2 8,9 14,9 7,8 4,7 0,0 0,5 0,6
2001 24,7 11,3 17,2 13,6 12,0 14,7 4,4 0,0 0,6 1,6
1997 32,8 7,1 12,4 8,0 16,9 16,1 4,6 0,1 0,7 1,3
1993 31,9 6,7 7,0 10,2 29,1 10,3 3,2 0,0 0,6 1,0
1989 34,3 13,4 10,9 12,0 12,8 11,7 3,7 0,4 0,0 0,9
1985 49,6 20,6 1,8 3,5 11,6 8,9 3,1 0,0 0,4 0,5
1981 42,3 17,8 2,5 4,2 0,0 10,6 0,0 0,0 0,4 22,2
1977 46,4 10,4 0,9 3,8 19,1 11,9 0,0 0,0 0,0 7,3
1973 36,4 6,8 2,6 13,6 0,0 14,0 0,0 0,0 0,2 26,5
1969 48,1 11,7 0,0 4,8 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 21,7
1965 46,4 11,6 0,0 8,2 0,0 23,2 9,9 0,0 0,0 0,7
1961 45,9 12,2 0,0 5,5 14,0 13,2 7,7 0,0 0,0 1,5
1957 51,2 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 7,7 0,0 0,0 28,0
1953 43,2 7,2 0,0 0,0 21,1 12,8 11,4 0,0 0,0 4,3
1949 39,1 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 23,7 0,0 0,0 24,8
1945 36,6 5,1 0,0 0,0 11,1 19,1 14,7 0,0 0,0 13,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 38.7 11.1 6.3 2.4 11.9 11.9 9.1 8.7 0 0
Valgting 31,0 11,2 9,5 2,1 21,3 11,3 6,8 6,9 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned