Poll of polls

Kan Sp vinne flest fylkesordførere?

Publisert 30. august 2018. Sist endret 30. august 2018.

1) Målinger med spørsmål om kommunevalg har gitt Senterpartiet oppmuntrende tall i august.

2) Senterpartiet – ved Ola Borten Moe og Sandra Borch – har fremhevet at partiet kan forhandle til begge sider. Så langt er partiets uttalelser om dette ikke preget av lojalitet overfor sine tidligere partnere i Ap og SV. Følger Sp denne linjen neste år, kombinert med at partiet vokser, kan Sp vinne nye og viktige posisjoner.

3) Kan Senterpartiet vinne flertallet av fylkesordførerne?

(i) Vi bygger her på målinger om fylkestingsvalg i fylker der det i juni eller august 2018 er slik måling. I fylker som ikke er målt i juni eller august, legger vi til grunn TV2s nasjonale kommunevalgmåling 15. august 2018, og bryter denne ned på fylkene.

(ii) Vi understreker usikkerheten ved disse beregningene. Tross det, vil det følgende vise at Senterpartiet kan få en nøkkelrolle.

(iii) Viken: En beregning bygget på TV2 gir 46 av 87 mandater til Frp+H+KrF+V, med KrF på vippen med tre mandater. Skulle KrF skifte side, kan Frp+H+V vinne flertall med Senterpartiet.

(iv) Oslo: Siste måling (Respons for Høyre i juni) gir et hårfint flertall med 30 mot 29 for rødgrønn blokk Ap+Sp+SV+MDG+R. Skulle Senterpartiet komme inn i Oslo bystyre, oppstår spørsmålet om Sp også der vil stå ved sitt løfte om ikke å samarbeide med MDG og Rødt. Skulle Sp i en slik situasjon foretrekke borgerlig side, kan det bli avgjørende i en thriller av et valg. Om Sp kommer inn i Oslo, er usikkert.

(v) Vestfold + Telemark: En rødgrønn koalisjon Ap+Sp+SV+MDG+R har et hårfint flertall med 31 av 61 mandater etter en beregning iht TV2s måling. Sp er på vippen med åtte mandater, og kan forhandle i begge retninger.

(vi) Innlandet: Markedsinfos måling for Gudbrandsdølen Dagningen i juni gir flertall Ap+Sp+SV+MDG+R med 41 av 57 mandater, men med Sp på vippen med 13. Sp kan da forhandle til begge sider i Vedums hjenmfylke, og slik skaffe seg fylkesordføreren.

(viii) Agder: Målingen fra Respons for Høyre i august gir 29 av 49 mandater til Frp+H+KrF+V, men med KrF på vippen. Skulle KrF skifte side, kan Frp+H+V vinne et hårfint flertall med Sp.

(ix) Rogaland: Målingen fra Respons for Høyre i august gir 27 av 47 mandater til Frp+H+KrF+V, men med KrF på vippen. Skulle KrF skifte side, vil et borgerlig flertall kunne dannes ved hjelp av Sp.

(x) Vestland: Målingen fra Respons for Høyre i august gir 33 av 65 mandater til Ap+Sp+SV+MDG+R, med Sp på vippen. Skulle Sp bruke en slik vippeposisjon til å vinne fylkesordføreren i et mulig borgerlig eller rødgrønt samarbeid, vil det være en stor gevinst for Vedum.

(xi) Møre og Romsdal: Regjeringspartiene Frp+H+V vinner i målingen fra Respons for Adressa, RB og SMP i august et knapt flertall med 24 av 47 mandater i fylkestinget. Kristelig Folkeparti kan i så fall risikere at det etableres en ikke-sosialistisk flertallskoalisjon i dette kjernefylket for partiet, men uten at KrFs mandater er påkrevd for å danne flertallet. Skulle Senterpartiet skifte side i Møre og Romsdal, vinner Frp+H+Sp flertall med 30 av 47 mandater.

(xii) Trøndelag: En mulig koalisjon av R+SV+MDG+Ap+Sp vinner i målingen fra Respons for Adressa og NRK i august 36 av 59 mandater. Selv om Rødt og MDG tas ut, henter partiene i Stoltenberg II flertall med 33. Skulle Senterpartiet skifte side, vil Frp+H+Sp+V vinne 31 av 59 mandater, og har da flertall uten KrF. Sp kan derfor i Ola Borten Moes hjemfylke forhandle til begge sider.

(xiii) Nordland: Brytes TV2s måling i august ned, vinner Ap+Sp+SV+MDG+R flertall med 29 av 45 mandater i fylkestinget. Senterpartiet er på vippen med sine syv, og kan forhandle til begge sider.

(xiv) Troms og Finnmark: Brytes TV2s måling i august ned, vinner Ap+Sp+SV+MDG+R flertall med 36 av 57 mandater i det nye fylkestinget. Senterpartiet er på vippen med sine åtte, og kan forhandle til begge sider.

4) Oppsummert – Senterpartiet kan gitt disse tallene (merk feilkillder) forhandle til begge sider i syv av 11 fylker:

Oslo

Vestfold og Telemark (sammenslåtte fylker)

Innlandet (sammenslått Hedmark + Oppland)

Vestland (sammenslått Hordaland + Sogn og Fjordane)

Trøndelag (sammenslått Sør- + Nord-Trøndelag)

Nordland

Troms og Finnmark

5) Senterpartiet er dessuten nær vippeposisjon i Viken og i Møre og Romsdal.

6) Så blir spørsmålet om Vedum og hans partifeller kan utnytte det momentum partiet har iht lokale målinger.

7) Skulle Sp makte det, vil en eventuell storeslem for Senterpartiet bli at (i) partiet blir størst i de fleste kommunene, (ii) vinner et flertall av fylkesordførerne, og (iii) blir tredje størst i nasjonalt stemmetall (foran Frp).

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp