Poll of polls

2019 – året da Vedum kan bli historisk

Publisert 28. august 2018. Sist endret 28. august 2018.

Kommunevalg – landsomfattende – Kantar TNS for TV2 – publisert 15. august 2018.

1) Sammenlignet med valget 2015, er de største endringene for Sp (+5,1 ) – H (+4,2) – SV (+4,0) – Ap (-9,5).

2) Sammenlignet med forrige måling fra samme kilde i april, er de største endringene R (+2,6) – SV (+2,5) – H (-2,5).

3) TV2, ved journalist Kjetil Løset, har iht målingen beregnet antall kommuner der partiene kan bli størst (antall kommuner der partiet var størst i kvlg 2015 i parentes):

Sp 149 (83)

H 90 (59)

Ap 89 (236)

SV 6

KrF (9)

Frp 4 (3)

Lokale lister 16 (38)

Beregningen ble lagt frem i et foredrag i Arendal.

4) Beregningen beror på en matematisk nedbryting av landmålingen. TV2 vil senere justere denne modellen, i lys av lokale målinger, om populære ordførere tar gjenvalg mv.

5) Denne landmålingen viser at et kommunevalg primo august 2018 kunne gitt det historiske utfall at Senterpartiet ville blitt største parti i de fleste kommunene. Skulle det skje, vil Trygve Slagsvold Vedum og hans partifeller oppleve en valgnatt de aldri vil glemme.

6) Skal Senterpartiet bli størst i de fleste kommunene, er det forholdet mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet som vil ha størst betydning. I kvlg 2015 var det 24,5 prosentpoeng mellom disse partiene (Ap 33,0 vs Sp 8,5).

7) TV2s måling gir en forskjell på 9,9 prosentpoeng (23,5 vs 13,6).

8) Ser vi på målingene om fylkestingsvalg i august (som dekker 42 pst av stemmene i F-2015), vil vår beregningsmåte gi 11 pst for Senterpartiet hvis F-2015 settes som grunnlag – mot knapt 13 pst hvis S-2017 settes som grunnlag.

9) Vurderes målinger om fylkestingsvalg for å anslå Senterpartiets nasjonale nivå i kommunevalg, må det dessuten tas høyde for at Sp ofte gjør det marginalt skarpere i kommune- enn fylkestingsvalg. I de fire siste lokalvalgene er Senterpartiets snitt i kommunevalgene 7,8 mot 7,5 i fylkestingsvalgene.

10) Både TV2s landmåling og vår beregning iht målinger om fylkestingsvalg viser at Senterpartiet kan gjøre sitt skarpeste lokalvalg etter 1945. Partiets sterkeste fylkestingsvalg er 1991 med 12,0 pst. Partiets sterkeste kommunevalg er samme år med 11,6.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Flere artikler om DK

Vis alle artikler om DK