Poll of polls

Østfold – med og uten råtallsjustering

Publisert 2. september 2017. Sist endret 2. september 2017.

Kommunevåpen
Østfold fylke
Folketall: 283 574
Fylkesordfører: Ole Haabeth, Ap
Fakta om målingen
Sentio for NRK.
OEV
Ap30,80,3
H22,53,8
Frp16,94,2
SV4,5-1,6
Sp10,1-4,0
KrF5,01,7
V2,2-0,7
MDG2,4-0,6
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – Østfold – Sentio for NRK – publisert 30. august 2017.

Vi retter en hjertelig takk til vaktsjef Karterud i NRK Østfold for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Vi har på denne plass omtalt Sentios «råtallsjustering».

2) Råtallsjusteringen i Østfold er gjennomført ved at stemmetallsgrunnlaget for Frp fra 2013 er tatt ned med 6.000, mot et pluss for både Ap og Sp på 3.000.

3) Tas råtallsjusteringen bort, får vi iflg TV2s Terje Sørensen disse nivåene (Sentios barometertall i parentes):

a. Ap 30,0 (30,8)

b. Frp 19,7 (16,9)

c. H 23,1 (22,5)

d. KrF 5,0 (2,7)

e. R 2,6 (2,5)

f. Sp 8,5 (10,1)

g. SV 4,5 (4,0)

h. V 2,2 (3,1)

i. MDG 2,4 (2,5)

4) Målingen med og uten råtallsjustering gir den samme fordelingen av distriktsmandatene: Ap tre – ¬H og Frp begge to – Sp en.

5) Endringen mot 2013 er at Sp henter Høyres tredje mandat.

6) Vi hevder ikke at målingen blir «riktigere» uten råtallsjustering. Hva som er «riktig», vet vi ikke før valgnatten.

7) Vårt formål er å illustrere at målinger er et resultat av byråenes faglige skjønn, der man innenfor rammen av et forsvarlig skjønn kan komme til ulike resultater.

8) Så vidt vi forstår, ville f.eks. Sentios materiale anvendt med metoden til Respons gitt barometertall som kunne vært nærmere Sentios måling uten råtallsjusteringen.

9) Sentio skal ha honnør for at byrået viser åpenhet ved at justeringen fremgår (indirekte) av matrisen.

Østfold fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 3 4 3 3 2 4 5 4 3 5 2
S2005 3 4 5 4 4 1 4 5 4 2 5 1
S2009 4 4 5 5 5 1 4 5 4 2 5 1
S2013 3 3 4 4 4 3 5 6 5 4 6 3
S2017 3 5 5 4 4 2 4 4 4 2 4 2
S2021 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / NRK 35/17 3 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2
InFact / VG 34/17 4 5 5 5 5 2 3 3 3 2 3 2
InFact / Amedia 33/17 4 5 5 5 5 2 3 3 3 2 3 2
InFact / Amedia 23/17 4 5 5 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / FB 17/17 4 5 5 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / Ap 6/16 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2
Sentio / Ap 25/14 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2
Sentio / NRK 50/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Sentio / FB / MA / SA / SA / HA 36/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
InFact / NRK 36/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
InFact / NRK 34/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Sentio / FB / MA / SA / SA / HA 33/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Sentio / FB / MA / SA / SA / HA 22/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Sentio / FB / MA / SA / SA / HA 16/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Sentio / FB 5/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Sentio / FB / MA 26/12 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 InFact / Amedia 23/17 InFact / Amedia 33/17 InFact / VG 34/17 Sentio / NRK 35/17
Ap 44,0 45,3 30,5 36,7 35,8 35,9 30,8
Høyre 26,4 28,5 18,7 19,9 20,9 18,1 22,5
Frp 0,9 3,7 12,7 11,7 13,1 14,9 16,9
SV 2,9 3,3 6,1 3,8 3,1 3,1 4,5
Sp 8,1 6,7 14,1 12,4 11,5 9,7 10,1
KrF 11,4 9,1 3,3 5,4 4,6 5,5 5,0
Venstre 3,3 2,4 2,9 2,6 1,9 2,5 2,2
MDG 0,0 0,0 3,0 3,1 3,0 3,0 2,4
Rødt 0,3 0,4 4,6 2,5 3,3 5,4 2,6
Andre 2,8 0,7 4,2 2,0 2,8 1,9 3,0
R+SV+Ap+Sp 55,3 55,7 55,3 55,4 53,7 54,1 48,0
Frp+H+KrF+V 41,9 43,6 37,6 39,6 40,5 41,0 46,6
Sp+KrF+V 22,7 18,2 20,4 20,4 18,0 17,7 17,3
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner