Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Stortingsvalg: Østfold

Velg ny valgkrets eller hele landet:

Resultater - valg 2021

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
S-2017
Mandat
prognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 24 817 30,5 24 528 29,9 49 345 30,5 -1,6 3 0
H 15 598 19,2 14 613 17,8 30 211 18,7 -5,2 2 0
Frp 9 329 11,5 11 198 13,6 20 527 12,7 -4,9 1 -1
SV 5 525 6,8 4 315 5,3 9 840 6,1 1,7 1 0
Sp 10 082 12,4 12 767 15,5 22 849 14,1 5,5 2 1
KrF 2 576 3,2 2 838 3,5 5 414 3,3 -0,9 0 0
V 2 408 3,0 2 363 2,9 4 771 2,9 0,5 0 0
MDG 2 974 3,7 1 808 2,2 4 782 3,0 0,4 0 0
R 4 258 5,2 3 160 3,8 7 418 4,6 2,4 0 0
Andre 701 0,9 1 256 1,5 1 957 1,2 1,8 0 0
Ap+SV+
Sp
40 424 49,8 41 610 50,7 82 034 50,7 5,6 6 1
H+Frp+
KrF+V
29 911 36,8 31 012 37,8 60 923 37,6 -10,5 3 -1
Nærmest til å vinne mandat: SV (823 stemmer), tape mandat: Sp (1 702 stemmer)
Fremmøte: 73,0 % Stemmeberettigede: 223 945 Opptalte stemmer: 163 347
Oppdatert: 21/9 kl 14:47:00 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kommuneoversikt i valgkretsen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
22/9 - 18:24 30,5 18,7 12,7 6,1 14,1 3,3 2,9 3,0 4,6 4,2
22/9 - 18:24 30,5 18,7 12,7 6,1 14,1 3,3 2,9 3,0 4,6 4,2
22/9 - 18:24 30,5 18,7 12,7 6,1 14,1 3,3 2,9 3,0 4,6 4,2
21/9 - 14:47 30,5 18,7 12,7 6,1 14,1 3,3 2,9 3,0 4,6 4,2
21/9 - 14:47 30,5 18,7 12,7 6,1 14,1 3,3 2,9 3,0 4,6 4,2
21/9 - 14:47 30,5 18,7 12,7 6,1 14,1 3,3 2,9 3,0 4,6 4,2
20/9 - 16:40 30,5 18,7 12,7 6,1 14,1 3,3 2,9 3,0 4,6 4,2
20/9 - 16:40 30,5 18,7 12,7 6,1 14,1 3,3 2,9 3,0 4,6 4,2
20/9 - 16:40 30,5 18,7 12,7 6,1 14,1 3,3 2,9 3,0 4,6 4,2
20/9 - 16:40 30,5 18,7 12,7 6,1 14,1 3,3 2,9 3,0 4,6 4,2

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2021 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Poll of polls (brutt ned) 28,8 (3) 19,2 (2) 13,7 (1) 6,4 (1) 10,6 (1) 4,2 (0) 2,6 (0) 4,1 (0) 4,2 (0) 3,8 (0)
Snitta inneværende måned (brutt ned) 28,4 (3) 18,4 (2) 13,1 (1) 6,7 (1) 10,8 (1) 4,0 (0) 2,6 (0) 4,0 (0) 4,8 (0) 4,5 (0)
Snitta forrige måned (brutt ned) 28,2 (3) 19,1 (2) 11,9 (1) 6,4 (1) 11,8 (1) 3,6 (0) 2,3 (0) 4,4 (0) 4,6 (0) 5,2 (0)
Siste lokale målings 27,5 (3) 17,8 (2) 15,9 (1) 7,7 (1) 12,9 (1) 2,8 (0) 3,1 (0) 4,4 (0) 5,0 (0) 3,1 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 33,0 (4) 19,0 (2) 12,9 (1) 5,4 (0) 10,1 (1) 3,1 (0) 2,3 (0) 4,4 (0) 4,8 (0) 3,5 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne valgkretsen

Lokale meningsmålinger for denne valgkretsen med spørsmål om stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Norstat/NRK 10/9-2021 27,5 (3) 17,8 (2) 15,9 (1) 7,7 (1) 12,9 (1) 2,8 (0) 3,1 (0) 4,4 (0) 5,0 (0) 3,1 (0)
Sentio/Amedia 9/9-2021 28,7 (3) 18,6 (2) 13,4 (1) 8,0 (1) 12,7 (1) 3,7 (0) 3,8 (0) 3,3 (0) 3,6 (0) 4,2 (0)
Respons/VG 24/8-2021 29,9 (3) 18,0 (2) 9,1 (1) 6,8 (1) 14,2 (1) 4,7 (0) 2,9 (0) 5,9 (0) 4,2 (0) 4,3 (0)
Sentio/Amedia 14/8-2021 28,0 (3) 19,0 (2) 12,3 (1) 7,4 (1) 15,4 (1) 3,1 (0) 1,7 (0) 3,1 (0) 6,0 (0) 3,8 (0)
Norstat/NRK 13/8-2021 29,8 (3) 18,9 (2) 10,6 (1) 6,3 (0) 16,1 (2) 2,4 (0) 3,3 (0) 3,8 (0) 5,0 (0) 3,9 (0)
Sentio/Amedia 17/6-2021 29,2 (3) 18,4 (2) 12,5 (1) 6,0 (0) 19,0 (2) 3,2 (0) 2,3 (0) 3,3 (0) 3,4 (0) 2,8 (0)
Norstat/NRK 15/6-2021 29,5 (3) 18,5 (2) 11,6 (1) 7,5 (0) 19,3 (2) 3,1 (0) 1,2 (0) 2,2 (0) 4,3 (0) 2,9 (0)
Norstat/NRK 23/4-2021 28,7 (3) 25,0 (3) 12,5 (1) 4,6 (0) 14,5 (1) 3,0 (0) 1,8 (0) 3,6 (0) 4,3 (0) 2,0 (0)
Respons/Høyre 27/2-2021 28,8 (3) 21,9 (2) 13,5 (1) 5,7 (0) 15,9 (2) 2,8 (0) 2,5 (0) 3,2 (0) 3,9 (0) 1,8 (0)
Sentio/Høyre 7/7-2020 30,3 (3) 25,7 (3) 12,8 (1) 4,2 (0) 12,6 (1) 2,8 (0) 2,2 (0) 2,4 (0) 4,4 (0) 2,5 (0)
Sentio/NRK 27/6-2018 26,2 (3) 25,5 (2) 18,1 (2) 6,3 (0) 9,8 (1) 3,0 (0) 2,4 (0) 2,9 (0) 4,8 (0) 1,1 (0)
InFact/Amedia 6/9-2017 35,1 (4) 20,2 (2) 14,8 (1) 3,3 (0) 9,4 (1) 5,3 (0) 2,6 (0) 2,9 (0) 4,1 (0) 2,3 (0)
Sentio/NRK 31/8-2017 30,8 (3) 22,5 (2) 16,9 (2) 4,5 (0) 10,1 (1) 5,0 (0) 2,2 (0) 2,4 (0) 2,6 (0) 3,0 (0)
InFact/VG 22/8-2017 35,9 (4) 18,1 (2) 14,9 (1) 3,1 (0) 9,7 (1) 5,5 (0) 2,5 (0) 3,0 (0) 5,4 (0) 1,9 (0)
InFact/Amedia 14/8-2017 35,8 (4) 20,9 (2) 13,1 (1) 3,1 (0) 11,5 (1) 4,6 (0) 1,9 (0) 3,0 (0) 3,3 (0) 2,8 (0)
InFact/Amedia 6/6-2017 36,7 (4) 19,9 (2) 11,7 (1) 3,8 (0) 12,4 (1) 5,4 (0) 2,6 (0) 3,1 (0) 2,5 (0) 2,0 (0)
Sentio/FB 29/4-2017 39,7 (4) 20,3 (2) 13,4 (1) 3,1 (0) 12,6 (1) 4,3 (0) 1,4 (0) 2,1 (0) 1,7 (0) 1,3 (0)
Sentio/Ap 12/2-2016 39,0 (4) 21,8 (2) 19,0 (2) 2,7 (0) 4,3 (0) 5,2 (0) 2,7 (0) 2,4 (0) 2,1 (0) 0,9 (0)
Sentio/Ap 21/6-2014 40,0 (4) 23,7 (2) 17,0 (2) 2,5 (0) 4,5 (0) 4,6 (0) 2,2 (0) 2,8 (0) 0,4 (0) 2,5 (0)
Sentio/NRK 13/12-2013 34,9 (3) 26,7 (3) 19,2 (2) 2,2 (0) 4,3 (0) 5,5 (0) 3,9 (0) 1,8 (0) 0,3 (0) 1,2 (0)
Sentio/FB / MA / SA / SA / HA 7/9-2013 33,5 (3) 26,6 (3) 17,3 (2) 2,1 (0) 4,7 (0) 5,1 (0) 5,7 (0) 2,2 (0) 2,4 (0) 0,4 (0)
InFact/NRK 3/9-2013 35,4 (3) 26,2 (3) 16,4 (2) 2,5 (0) 5,2 (0) 4,7 (0) 4,9 (0) 1,9 (0) 1,2 (0) 1,6 (0)
InFact/NRK 19/8-2013 32,4 (3) 30,5 (3) 16,5 (2) 2,1 (0) 4,2 (0) 4,9 (0) 4,0 (0) 3,4 (0) 1,0 (0) 1,0 (0)
Sentio/FB / MA / SA / SA / HA 17/8-2013 29,8 (3) 28,3 (3) 19,0 (2) 4,0 (0) 4,5 (0) 5,2 (0) 3,3 (0) 1,5 (0) 0,9 (0) 2,5 (0)
Sentio/FB / MA / SA / SA / HA 1/6-2013 28,5 (3) 33,9 (3) 18,7 (2) 4,6 (0) 3,2 (0) 5,6 (0) 2,0 (0) 0,8 (0) 0,4 (0) 2,3 (0)
Sentio/FB / MA / SA / SA / HA 20/4-2013 30,3 (3) 32,6 (3) 17,5 (2) 3,7 (0) 3,5 (0) 5,2 (0) 4,2 (0) 0,5 (0) 0,7 (0) 1,7 (0)
Sentio/FB 29/1-2013 31,3 (3) 32,7 (3) 16,6 (2) 3,2 (0) 4,6 (0) 5,3 (0) 4,2 (0) 0,0 (0) 1,3 (0) 0,8 (0)
Sentio/FB / MA 26/6-2012 36,4 (4) 22,7 (2) 23,2 (2) 4,1 (0) 5,0 (0) 4,3 (0) 2,6 (0) 0,0 (0) 1,0 (0) 0,7 (0)
| Last ned

Valgkretsfakta

Folketall per 30. september 2010 (SSB) 283 574
Godkjente stemmer stortingsvalget 160 820
Stortingsmandater i valgkretsen 9 (mandatfordeling)
Møtende representanter fra valgkretsen Stein Erik Lauvås Elise Bjørnebekk-Waagen Svein Roald Hansen Ingjerd Schou Tage Pettersen Ulf Isak Leirstein Erlend Wiborg Freddy André Øvstegård Ole André Myhrvold
Mer informasjon Wikipedia

Fordeling forhåndsstemmer og valgting 2017

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 32.4 23.5 17.7 4.4 7.6 3.9 2.5 3.5 2.5 2.6
Valgting 31,9 23,9 17,5 4,4 9,0 4,3 2,4 2,3 2,0 2,1
| Last ned

Tidligere stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
2017 32,1 23,8 17,5 4,4 8,7 4,2 2,4 2,6 2,1 2,2
2013 34,9 25,2 19,6 2,3 4,1 5,6 3,6 2,0 0,7 1,8
2009 39,3 14,8 26,1 4,4 4,9 5,8 2,5 0,3 0,7 1,3
2005 35,7 11,9 26,9 7,2 4,9 6,9 4,0 0,1 0,6 1,7
2001 27,8 19,6 17,1 11,4 4,8 12,6 2,5 0,0 0,6 3,7
1997 40,1 12,4 15,9 4,6 7,0 13,3 3,1 0,2 1,5 1,9
1993 42,4 13,8 7,4 6,7 14,2 8,6 2,7 0,2 0,5 3,4
1989 39,9 19,2 13,5 9,8 6,0 8,4 1,8 0,5 0,0 1,0
1985 48,9 26,6 2,9 3,7 6,1 8,8 1,8 0,0 0,3 0,9
1981 45,3 28,5 3,7 3,3 6,7 9,1 2,4 0,0 0,4 0,7
1977 51,4 21,5 1,3 3,1 7,8 11,7 1,6 0,0 0,3 1,2
1973 43,1 17,2 3,7 10,6 8,6 13,3 1,4 0,0 0,3 1,7
1969 54,2 17,2 0,0 3,3 10,1 10,3 4,0 0,0 0,0 0,9
1965 51,4 19,8 0,0 6,6 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 13,1
1961 55,5 19,1 0,0 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 14,2
1957 55,1 18,1 0,0 0,0 8,3 11,8 3,1 0,0 0,0 3,6
1953 54,2 17,0 0,0 0,0 8,5 12,6 3,6 0,0 0,0 4,2
1949 53,3 8,1 0,0 0,0 0,0 12,4 1,1 0,0 0,0 25,1
1945 43,2 15,2 0,0 0,0 7,5 18,8 3,4 0,0 0,0 11,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned