Poll of polls

N-Trøndelag: Respons vs Sentio

Publisert 24. juni 2017. Sist endret 24. juni 2017.

Kommunevåpen
Nord-Trøndelag fylke
Folketall: 141 574
Fylkesordfører: Pål Sæther Eiden, H
Fylkesrådsleder: Anne Marit Mevassvik, Ap
Fakta om målingen
Respons for Adressa / NRK.
OEEV
Ap38,2-3,34,6
H12,31,91,7
Frp9,6-0,51,6
SV4,00,3-1,7
Sp25,72,2-3,1
KrF4,20,11,9
V2,5-0,40,5
MDG2,30,30,4
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – Nord-Trøndelag – Respons for Adresseavisen og NRK – publisert 22. juni 2017.

Tusen takk til redaktør Aglen i Adresseavisen for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Sammenlignet med stv 2013, er fordelingen av distriktsmandater uendret: Ap 2 – Sp 1 – H 1. I målingen fra samme kilde i mars vant Ap tre. Høyre hadde da null.

2) Lojalitet mot 2013: SV 68 – Ap 69 – Sp 86 – V 42 – KrF 95 (!) – H 58 – Frp 50.

3) Barometertallene for Ap og Sp er 38,2 (41,9 i 2013) og 25,7 (16,7 i 2013). Råtallene er 33,6 vs 29,0.

4) Barometertallene for Ap og Sp i Sentios måling for Trønder-Avisa i juni var 33,4 og 30,0. Sammenlignet med Respons, er dette pluss nesten fem pp for Ap og ned fire pp for Sp. Vår påstand er at dette i hovedsak ikke skyldes endringer i velgermassen, men byråenes ulike metoder.

5) Sentio legger nå økende vekt på råtallene, beskrevet på denne plass 6. juni. For Sentio betyr det at vektegrunnlaget kan bli endret fra måling til måling, avhengig av eventuelle endringer i råtallene. Respons gjør ikke det.

6) Sentios "råtallsjustering" fremgår (indirekte) av byråets matriser. Vi kjenner Sentios matrise for målingen i Trønder-Avisa, og har anmodet TV2s valgekspert Terje Sørensen om å re-regne matrisen uten denne justeringen. Resultatet ble da for Ap og Sp 38,3 vs 23.

Fylke utjevning

7) For Ap er det derfor sammenfall mellom Sentios omregnete tall (uten nevnte justering) og barometertallene fra Respons.

8) Vi ser også at det er sammenfall mellom råtallene fra Respons og barometertallene fra Sentio for både Ap og Sp.

9) Hva som er "riktig" er her som ellers ikke det interessante, fasiten får vi valgnatten – etterprøvbarhet er det relevante spørsmålet når målinger vurderes.

10) Gitt at spørsmålet er etterprøvbarhet, er matrisene fra Respons mønstergyldige. Sentio skal ha honnør for at "råtallsjusteringen" er mulig å lese ut av matrisene.

Johan Giertsen

Nord-Trøndelag fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 4 5 4 4 0 1 2 1 1 2 0
S2005 2 4 4 3 4 0 1 1 2 1 2 1
S2009 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2013 2 3 3 3 4 1 1 1 2 2 2 2
S2017 2 3 3 3 4 1 1 1 2 2 2 2
S2021 2 4 4 4 5 0 0 0 1 1 1 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / Adressa / NRK 25/17 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 24/17 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 10/17 3 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A 8/17 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 36/16 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 36/16 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 49/14 3 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A 44/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 36/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 36/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 33/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 32/13 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Respons / Adressa 25/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 24/13 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / T-A 16/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 10/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 7/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 36/12 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Respons / Adressa 36/12 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 25/12 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / T-A 16/12 2 3 3 3 3 0 1 1 1 0 1 0
Sentio / T-A 12/10 2 3 3 3 3 0 2 2 2 0 2 0
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Sentio / T-A 8/17 Respons / Adressa 10/17 Sentio / T-A 24/17 Respons / Adressa / NRK 25/17
Ap 40,1 42,7 33,6 37,9 41,5 33,4 38,2
Høyre 12,5 17,8 10,6 16,0 10,4 14,7 12,3
Frp 0,5 2,0 8,0 6,3 10,1 7,1 9,6
SV 3,0 4,5 5,7 4,7 3,7 3,6 4,0
Sp 21,0 0,0 28,8 25,0 23,5 30,0 25,7
KrF 6,4 0,0 2,3 3,5 4,1 3,6 4,2
Venstre 10,0 8,5 2,0 2,4 2,9 2,9 2,5
MDG 0,0 0,0 1,9 2,8 2,0 1,4 2,3
Rødt 0,1 0,6 4,0 0,9 1,3 0,9 0,9
Andre 6,4 24,0 3,2 0,7 0,6 2,4 0,3
R+SV+Ap+Sp 64,2 47,8 72,1 68,5 70,0 67,9 68,8
Frp+H+KrF+V 29,4 28,2 22,9 28,2 27,5 28,3 28,6
Sp+KrF+V 37,4 8,5 33,1 30,9 30,5 36,5 32,4
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner