Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Stortingsvalg: Nord-Trøndelag

Velg ny valgkrets eller hele landet:

Resultater - valg 2021

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
S-2017
Mandat
prognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 15 325 35,1 10 405 31,2 25 730 33,6 -0,5 2 0
H 4 795 11,0 3 326 10,0 8 121 10,6 -4,1 0 -1
Frp 3 238 7,4 2 908 8,7 6 146 8,0 -3,5 0 0
SV 2 878 6,6 1 511 4,5 4 389 5,7 0,7 0 0
Sp 10 875 24,9 11 214 33,6 22 089 28,8 4,0 2 1
KrF 1 057 2,4 669 2,0 1 726 2,3 -0,2 0 0
V 910 2,1 647 1,9 1 557 2,0 -0,2 1 0
MDG 1 047 2,4 377 1,1 1 424 1,9 0,1 0 0
R 1 966 4,5 1 069 3,2 3 035 4,0 2,3 0 0
Andre 505 1,2 497 1,5 1 002 1,3 1,5 0 0
Ap+SV+
Sp
29 078 66,6 23 130 69,3 52 208 68,1 4,2 4 1
H+Frp+
KrF+V
10 000 22,9 7 550 22,6 17 550 22,9 -8,0 1 -1
Nærmest til å vinne mandat: H (2 188 stemmer), tape mandat: Sp (4 687 stemmer)
Fremmøte: 76,5 % Stemmeberettigede: 100 638 Opptalte stemmer: 77 039
Oppdatert: 22/9 kl 18:24:43 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kommuneoversikt i valgkretsen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
22/9 - 18:24 33,6 10,6 8,0 5,7 28,8 2,3 2,0 1,9 4,0 3,2
22/9 - 18:24 33,6 10,6 8,0 5,7 28,8 2,3 2,0 1,9 4,0 3,2
22/9 - 18:24 33,6 10,6 8,0 5,7 28,8 2,3 2,0 1,9 4,0 3,2
22/9 - 18:24 33,6 10,6 8,0 5,7 28,8 2,3 2,0 1,9 4,0 3,2
21/9 - 14:47 33,6 10,6 8,0 5,7 28,8 2,3 2,0 1,9 4,0 3,2
21/9 - 14:47 33,6 10,6 8,0 5,7 28,8 2,3 2,0 1,9 4,0 3,2
20/9 - 16:40 33,6 10,6 8,0 5,7 28,8 2,3 2,0 1,9 4,0 3,2
20/9 - 16:40 33,6 10,6 8,0 5,7 28,8 2,3 2,0 1,9 4,0 3,2
20/9 - 16:40 33,6 10,6 8,0 5,7 28,8 2,3 2,0 1,9 4,0 3,2
20/9 - 16:40 33,6 10,6 8,0 5,7 28,8 2,3 2,0 1,9 4,0 3,2

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2021 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Poll of polls (brutt ned) 30,7 (2) 11,9 (0) 9,0 (0) 7,4 (0) 29,8 (2) 2,7 (0) 2,4 (0) 2,8 (0) 3,3 (0) 3,0 (0)
Snitta inneværende måned (brutt ned) 30,1 (2) 11,4 (0) 8,6 (0) 7,8 (0) 30,6 (2) 2,6 (0) 2,4 (0) 2,7 (0) 3,7 (0) 3,6 (0)
Snitta forrige måned (brutt ned) 30,0 (2) 11,8 (0) 7,8 (0) 7,4 (0) 33,3 (2) 2,3 (0) 2,1 (0) 3,0 (0) 3,5 (0) 4,2 (0)
Siste lokale målings 29,1 (2) 10,5 (0) 10,3 (0) 8,4 (0) 26,9 (2) 2,3 (0) 2,4 (0) 2,7 (0) 4,8 (0) 2,5 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 30,7 (2) 11,2 (0) 9,3 (0) 7,3 (0) 30,1 (2) 2,4 (0) 2,3 (0) 2,8 (0) 3,9 (0) 3,4 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne valgkretsen

Lokale meningsmålinger for denne valgkretsen med spørsmål om stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Norstat/NRK 10/9-2021 29,1 (2) 10,5 (0) 10,3 (0) 8,4 (0) 26,9 (2) 2,3 (0) 2,4 (0) 2,7 (0) 4,8 (0) 2,5 (0)
Sentio/T-A 9/9-2021 27,0 (2) 12,2 (0) 9,3 (0) 8,7 (0) 27,5 (2) 1,7 (0) 2,9 (0) 3,3 (0) 3,6 (0) 3,9 (0)
Respons/VG 24/8-2021 30,7 (2) 13,9 (1) 6,4 (0) 7,5 (0) 25,4 (1) 3,1 (0) 1,7 (0) 3,7 (0) 3,8 (0) 3,8 (0)
Norstat/NRK 13/8-2021 32,0 (2) 9,4 (0) 6,7 (0) 4,5 (0) 32,9 (2) 2,1 (0) 2,0 (0) 1,8 (0) 4,0 (0) 4,7 (0)
Sentio/T-A 4/8-2021 29,1 (2) 11,9 (0) 6,8 (0) 5,6 (0) 34,0 (2) 1,8 (0) 2,3 (0) 1,4 (0) 4,8 (0) 2,4 (0)
Sentio/Frp 21/6-2021 28,7 (2) 11,9 (0) 8,2 (0) 7,0 (0) 33,8 (2) 2,2 (0) 1,5 (0) 0,8 (0) 3,2 (0) 2,8 (0)
Norstat/NRK 15/6-2021 27,3 (2) 10,2 (0) 4,4 (0) 8,4 (0) 36,1 (2) 3,2 (0) 2,3 (0) 1,3 (0) 4,6 (0) 2,1 (0)
Norstat/NRK 23/4-2021 27,1 (2) 11,4 (0) 8,3 (0) 5,8 (0) 33,9 (2) 2,2 (0) 1,0 (0) 2,3 (0) 3,5 (0) 4,5 (0)
Sentio/Nid./T-A 15/4-2021 24,7 (1) 12,7 (1) 7,6 (0) 8,1 (0) 36,4 (2) 2,9 (0) 0,8 (0) 1,6 (0) 2,2 (0) 3,1 (0)
Norstat/Adressa / NRK 10/2-2021 25,7 (1) 14,0 (1) 7,7 (0) 5,8 (0) 35,2 (2) 2,9 (0) 1,3 (0) 1,2 (0) 3,3 (0) 2,9 (0)
Sentio/Nid./T-A 25/11-2020 24,9 (1) 12,5 (1) 7,3 (0) 8,4 (0) 33,8 (2) 2,7 (0) 2,3 (0) 3,4 (0) 2,0 (0) 2,7 (0)
Norstat/Adressa / NRK 15/9-2020 21,1 (1) 15,5 (1) 10,0 (0) 6,6 (0) 34,2 (2) 2,6 (0) 3,0 (0) 2,2 (0) 2,1 (0) 2,6 (0)
Sentio/Nid./T-A 8/9-2020 27,1 (1) 13,4 (1) 10,3 (0) 7,7 (0) 33,1 (2) 2,0 (0) 1,0 (0) 2,1 (0) 3,1 (0) 0,2 (0)
InFact/Nid./T-A 30/3-2020 32,6 (2) 12,0 (0) 3,3 (0) 5,6 (0) 40,2 (2) 1,0 (0) 2,0 (0) 1,7 (0) 1,7 (0) 0,0 (0)
Norstat/Adressa / NRK 3/3-2020 29,8 (2) 10,8 (0) 8,7 (0) 6,9 (0) 34,3 (2) 2,3 (0) 1,1 (0) 2,1 (0) 2,9 (0) 1,1 (0)
Sentio/T-A / Namdalsav 19/2-2020 29,1 (2) 9,3 (0) 10,9 (0) 5,5 (0) 34,1 (2) 2,3 (0) 1,3 (0) 2,1 (0) 3,3 (0) 2,1 (0)
Sentio/T-A / Namdalsav 5/12-2019 32,8 (2) 9,8 (0) 7,2 (0) 5,8 (0) 33,7 (2) 2,5 (0) 1,2 (0) 1,6 (0) 4,3 (0) 1,0 (0)
Sentio/T-A 4/4-2018 29,4 (2) 14,4 (1) 11,9 (1) 3,0 (0) 28,3 (1) 4,9 (0) 1,4 (0) 1,9 (0) 3,2 (0) 1,7 (0)
InFact/VG 7/9-2017 34,8 (2) 11,4 (0) 7,5 (0) 6,3 (0) 27,7 (2) 3,0 (0) 4,0 (0) 2,6 (0) 1,0 (0) 1,7 (0)
Respons/Adressa / NRK 5/9-2017 33,6 (2) 16,6 (1) 10,2 (0) 6,4 (0) 20,6 (1) 3,1 (0) 2,6 (0) 2,3 (0) 1,3 (0) 3,3 (0)
Sentio/T-A 5/9-2017 34,5 (2) 12,7 (0) 13,0 (1) 6,0 (0) 24,2 (1) 3,0 (0) 1,9 (0) 1,8 (0) 1,9 (0) 0,8 (0)
Sentio/T-A 8/8-2017 35,6 (2) 12,2 (1) 9,1 (0) 3,9 (0) 25,5 (1) 6,5 (0) 3,2 (0) 0,7 (0) 1,2 (0) 2,1 (0)
Respons/Adressa / NRK 23/6-2017 38,2 (2) 12,3 (1) 9,6 (0) 4,0 (0) 25,7 (1) 4,2 (0) 2,5 (0) 2,3 (0) 0,9 (0) 0,3 (0)
Sentio/T-A 14/6-2017 33,4 (2) 14,7 (1) 7,1 (0) 3,6 (0) 30,0 (1) 3,6 (0) 2,9 (0) 1,4 (0) 0,9 (0) 2,4 (0)
Respons/Adressa 9/3-2017 41,5 (3) 10,4 (0) 10,1 (0) 3,7 (0) 23,5 (1) 4,1 (0) 2,9 (0) 2,0 (0) 1,3 (0) 0,6 (0)
Sentio/T-A 21/2-2017 37,9 (2) 16,0 (1) 6,3 (0) 4,7 (0) 25,0 (1) 3,5 (0) 2,4 (0) 2,8 (0) 0,9 (0) 0,7 (0)
Sentio/T-A 10/9-2016 42,4 (2) 12,1 (1) 9,2 (0) 6,2 (0) 19,1 (1) 2,9 (0) 6,3 (0) 1,0 (0) 0,4 (0) 0,5 (0)
Respons/Adressa 9/9-2016 42,2 (2) 11,9 (1) 11,5 (0) 3,9 (0) 19,2 (1) 4,0 (0) 3,7 (0) 2,5 (0) 0,9 (0) 0,2 (0)
Sentio/T-A 2/12-2014 48,2 (3) 12,1 (0) 11,9 (0) 2,9 (0) 16,1 (1) 2,8 (0) 3,3 (0) 1,2 (0) 0,5 (0) 0,9 (0)
Sentio/T-A 29/10-2013 40,5 (2) 16,0 (1) 14,0 (0) 4,9 (0) 14,2 (1) 3,1 (0) 5,3 (0) 0,0 (0) 0,5 (0) 1,6 (0)
Respons/Adressa 7/9-2013 35,5 (2) 17,3 (1) 11,3 (0) 4,7 (0) 16,2 (1) 5,3 (0) 5,5 (0) 2,0 (0) 1,4 (0) 0,8 (0)
Sentio/T-A 6/9-2013 38,0 (2) 14,5 (1) 11,9 (0) 7,1 (0) 14,2 (1) 4,0 (0) 6,2 (0) 0,0 (0) 0,8 (0) 3,1 (0)
Respons/Adressa 16/8-2013 34,1 (2) 21,3 (1) 9,4 (0) 4,4 (0) 17,7 (1) 4,9 (0) 5,1 (0) 2,4 (0) 0,3 (0) 0,4 (0)
Sentio/T-A 6/8-2013 38,9 (2) 18,3 (1) 13,0 (1) 5,3 (0) 11,9 (0) 3,3 (0) 4,5 (0) 0,0 (0) 1,2 (0) 3,6 (0)
Respons/Adressa 22/6-2013 36,5 (2) 21,0 (1) 11,5 (0) 4,1 (0) 16,1 (1) 4,4 (0) 4,6 (0) 0,8 (0) 0,8 (0) 0,2 (0)
Sentio/T-A 15/6-2013 38,0 (2) 19,3 (1) 15,1 (1) 4,5 (0) 11,5 (0) 6,2 (0) 2,5 (0) 0,0 (0) 1,0 (0) 1,2 (0)
Sentio/T-A 18/4-2013 36,5 (2) 19,4 (1) 14,2 (0) 5,5 (0) 14,3 (1) 3,9 (0) 4,2 (0) 0,0 (0) 1,0 (0) 1,1 (0)
Respons/Adressa 9/3-2013 33,7 (2) 21,3 (1) 11,8 (0) 5,3 (0) 16,3 (1) 4,3 (0) 4,4 (0) 1,6 (0) 0,6 (0) 0,7 (0)
Sentio/T-A 12/2-2013 34,4 (2) 20,5 (1) 15,3 (0) 5,0 (0) 15,6 (1) 4,8 (0) 3,6 (0) 0,0 (0) 0,4 (0) 0,4 (0)
Respons/Adressa 8/9-2012 40,2 (2) 19,9 (1) 12,5 (0) 3,8 (0) 12,8 (1) 3,9 (0) 5,4 (0) 0,0 (0) 1,2 (0) 0,5 (0)
Sentio/T-A 8/9-2012 36,3 (2) 18,3 (1) 17,4 (1) 5,2 (0) 13,6 (0) 3,7 (0) 4,2 (0) 0,0 (0) 0,6 (0) 0,8 (0)
Sentio/T-A 23/6-2012 39,1 (2) 17,2 (1) 17,0 (1) 3,5 (0) 13,4 (0) 3,8 (0) 4,6 (0) 0,0 (0) 0,2 (0) 1,4 (0)
Sentio/T-A 21/4-2012 42,2 (2) 10,8 (0) 16,7 (1) 5,1 (0) 17,2 (1) 2,9 (0) 4,1 (0) 0,0 (0) 0,5 (0) 0,6 (0)
Sentio/T-A 27/3-2010 32,5 (2) 11,7 (0) 25,5 (2) 6,5 (0) 17,6 (1) 3,4 (0) 2,4 (0) 0,0 (0) 0,3 (0) 0,0 (0)
| Last ned

Valgkretsfakta

Folketall per 30. september 2010 (SSB) 141 574
Godkjente stemmer stortingsvalget 78 418
Stortingsmandater i valgkretsen 5 (mandatfordeling)
Møtende representanter fra valgkretsen Ingvild Kjerkol Arild Grande Elin Rodum Agdestein Marit Arnstad André Nikolai Skjelstad
Mer informasjon Wikipedia

Fordeling forhåndsstemmer og valgting 2017

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 35.7 15 12 5.3 20.9 2.8 2.3 2.4 1.9 2.3
Valgting 33,4 14,6 11,2 4,9 26,3 2,6 2,2 1,4 1,5 1,5
| Last ned

Tidligere stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
2017 34,2 14,8 11,5 5,0 24,4 2,7 2,2 1,8 1,6 1,7
2013 41,9 14,5 12,9 3,4 16,7 3,5 4,1 1,4 0,6 0,9
2009 43,5 8,9 17,5 6,5 15,6 4,0 2,9 0,2 0,6 0,4
2005 40,0 6,9 14,9 11,5 16,3 4,7 4,3 0,1 0,5 0,8
2001 32,4 10,3 10,6 13,8 15,5 10,4 3,4 0,1 0,4 3,1
1997 40,1 6,8 9,1 6,3 19,1 12,1 4,7 0,1 1,0 0,8
1993 38,6 8,1 2,5 9,8 31,3 4,6 4,1 0,0 0,5 0,5
1989 38,5 11,3 7,8 13,0 18,8 5,3 4,6 0,2 0,0 0,6
1985 47,1 15,4 1,9 5,9 18,3 5,1 5,0 0,0 0,3 1,0
1981 42,7 17,8 2,0 4,5 0,0 0,0 8,5 0,0 0,6 24,0
1977 46,4 0,0 1,0 3,8 21,3 0,0 0,0 0,0 0,5 27,1
1973 37,3 0,0 2,4 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 49,9
1969 46,5 6,6 0,0 2,7 26,1 6,3 10,9 0,0 0,0 1,0
1965 43,4 7,2 0,0 5,6 23,5 6,8 12,3 0,0 0,0 1,1
1961 47,8 5,8 0,0 0,0 24,0 8,7 10,9 0,0 0,0 2,8
1957 49,3 4,9 0,0 0,0 23,5 8,6 11,5 0,0 0,0 2,3
1953 48,4 5,9 0,0 0,0 22,3 7,9 11,5 0,0 0,0 4,0
1949 47,8 0,5 0,0 0,0 24,5 6,6 15,6 0,0 0,0 5,0
1945 46,2 5,0 0,0 0,0 21,5 0,0 20,0 0,0 0,0 7,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned