Poll of polls

Ipsos: Nydalen 89-80 – Sentio: 71-98

Publisert 26. mai 2017. Sist endret 26. mai 2017.

Stortinget – landsomfattende – Ipsos MMI for Dagbladet og Sentio for Dagens Næringsliv – begge publisert 26. mai 2017.

1) Målingene har særlig stor forskjell for Senterpartiet (Ipsos 9,2 – Sentio 15,3) og Fremskrittspartiet (Ipsos 14,3 – Sentio 11,0).

2) En av årsakene til at Sentio måler Sp høyere enn snittet av de øvrige byråene og Frp lavere kan tilskrives Sentios metode, som vi skal komme tilbake til på denne plass. Det gjelder ikke vektingen, Sentio vekter i likhet med de fleste øvrige byråene mot 2013, men andre metodemessige spørsmål. Hvilket byrå som vinner kampen om å treffe best, vet vi først valgnatten.

3) Snittet i mai er rødgrønt flertall, men to av ni målinger (Respons og Ipsos) har Nydalen-flertall). Respons var måling nr. 5 i mai og Ipsos nr. 9 og sist. Ipsos intervjuet 22–25 mai.

4) Ser vi på de fire siste nasjonale stortingsmålingene (Respons, Opinion, Sentio, Ipsos) i april og sammenligner med de fire tilsvarende i mai, finner vi at snittet ga Stoltenberg II 48,3 i april og 46,6 i mai. Nydalen-snittet var 45,5 i april og 45,8 i mai. Forskjellen var 2,8 i april og 0,8 i mai.

5) På snittet av disse fire siste målingene i mai er summen av Rødt og MDG 5,7 – mot 5.1 på de tilsvarende i april.

6) Gruppen "andre" har på de fire siste 1,9 i mai og 1,4 i april. Kristelig Folkeparti har på noen målinger hatt lekkasje til "Andre", som kan antyde et begynnende problem overfor De Kristne.

7) Ser vi på de fire sist publiserte målingene i mai, finner vi at Arbeiderpartiet er minus 1,2 mot de tilsvarende i april (fra 31,8 til 30,6). Snittet er lavere enn resultatet i valget 2013, som var partiets nest svakeste i etterkrigstiden.

8) Fremskrittspartiet har på de fire sist publiserte snitt 14,1 mot 12,7 i april. Dette snittet gir Frp størst pluss av alle partiene.

9) Ser vi på alle ni målinger i mai, er det mht blokkstillingen liten forskjell mot april. Stoltenberg II var +4,02 mot Nydalen i april og er +3,87 på snittet i mai.

10) Ipsos MMI for Dagbladet har Nydalen 89-80 med Venstre over sperregrensen (4,3) og SV under (3,9).

(i) Settes SV til fire blank og de øvrige uendret, blir det Nydalen 87-82.

(ii) Settes Venstre til 3,99 og SV til fire blank, og de øvrige uendret, gir Ipsos flertall for Nydalen 85-84.

Fire siste landsmålinger mai 2017

Målinger der intervjuene er påbegynt 5. mai eller senere

Rsp/Aftp Op/ANB Sentio/DN Ipsos/Dgbl Snitt Mnd
Ap 30,9 29,4 30,9 31,2 30,6 57
Sp 11,4 12,1 15,3 9,2 12 22
SV 3,8 4,1 4,3 3,9 4 7
MDG 2,6 3,1 3,1 2,7 2,9 1
R 2,1 3,8 2,8 2,5 2,8 2
Frp 16,1 15,1 11 14,3 14,1 26
H 23,9 21,8 24,1 24,2 23,5 43
KrF 4,4 5,5 3,8 5,2 4,7 9
V 3,4 2,9 3,2 4,3 3,5 2
Andre 1,4 2,1 1,6 2,5 1,9
Ap+Sp+SV 46,1 45,6 50,5 44,3 46,6 86
Frp+H+KrF+V 47,8 45,3 42,1 48 45,8 80

Fire siste landsmålinger april 2017

Rsp/Aftp Op/ANB Sentio/DN Ipsos/Dgbl Snitt Mnd
Ap 30,5 30,5 32,8 33,5 31,8 58
Sp 11,5 11,3 13,1 11,1 11,8 21
SV 5,4 4,8 4,1 4,5 4,7 9
MDG 2,6 2,5 2,5 2,4 2,5 1
R 2,3 2 2 3,9 2,6 2
Frp 13,2 13,1 11,4 12,9 12,7 23
H 23,6 25,1 25,1 21,9 23,9 44
KrF 5,7 4,2 5,5 4,9 5,1 9
V 3,6 4,3 3,1 4,3 3,8 2
Andre 1,6 2,1 1,3 0,6 1,4
Ap+Sp+SV 47,4 46,6 50 49,1 48,3 88
Frp+H+KrF+V 46,1 46,7 45,1 44 45,5 78

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger