Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,2 27,4 3,8 56 49 7 56 56
Høyre 24,2 25,0 -0,8 44 45 -1 43 44
Frp 14,3 15,2 -0,9 26 27 -1 27 26
SV 4,0 6,0 -2,0 7 11 -4 7 7
Sp 9,2 10,3 -1,1 17 19 -2 17 17
KrF 5,2 4,2 1,0 9 8 1 9 9
Venstre 4,3 4,4 -0,1 8 8 0 8 8
MDG 2,7 3,2 -0,5 1 1 0 1 1
Rødt 2,5 2,4 0,1 1 1 0 1 1
Andre 2,5 1,8 0,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 3 1 1 0+1 1 0 0 0
Oslo 7 5 2 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 1 1+1 0 0 0 0
Hordaland 4 5+1 2 1 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Møre og Romsdal 0,532324 Mandat tildelt
2 Sp Finnmark 0,530674 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,518912 Mandat tildelt
4 KrF Oslo 0,503129 Mandat tildelt
5 SV Sør-Trøndelag 0,460703 Mandat tildelt
6 KrF Rogaland 0,451129 Mandat tildelt
7 V Rogaland 0,450870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Oslo 0,441467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Ap Hordaland 0,433974 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Nord-Trøndelag 0,432758 Mandat tildelt
11 Frp Hordaland 0,426103 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Østfold 0,419948 Mandat tildelt
13 Ap Østfold 0,417624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Akershus 0,415416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Akershus 0,414713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Nordland 0,413051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Oslo 0,409480 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Rogaland 0,401377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Hordaland 0,400450 Mandat tildelt
20 Ap Oppland 0,399889 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Vest-Agder 0,399749 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Hedmark 0,395389 Mandat tildelt
23 SV Oslo 0,390299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Akershus 0,382793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Buskerud 0,380232 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Nordland 0,372125 Mandat tildelt
27 Ap Rogaland 0,369492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Østfold 0,367914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Aust-Agder 0,364626 Mandat tildelt
30 Frp Akershus 0,364380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Telemark 0,364056 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Buskerud 0,363631 Mandat tildelt
33 H Sør-Trøndelag 0,360929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Sør-Trøndelag 0,359711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Oslo 0,358934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Vestfold 0,349577 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Hedmark 0,347455 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Rogaland 0,344230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Hordaland 0,342703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Oslo 0,341357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Møre og Romsdal 0,340524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Rogaland 0,340340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Nordland 0,339217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Hordaland 0,337311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Troms 0,336060 Mandat tildelt
46 Sp Vestfold 0,335530 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Troms 0,330899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Sør-Trøndelag 0,330024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Telemark 0,323330 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Buskerud 0,322348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Akershus 0,320929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Møre og Romsdal 0,319538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Vestfold 0,317863 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Oslo 0,315054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Oppland 0,314854 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Nord-Trøndelag 0,311969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Nordland 0,311936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Telemark 0,308671 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Sør-Trøndelag 0,305866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Sør-Trøndelag 0,305205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Hedmark 0,295722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Møre og Romsdal 0,293645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Finnmark 0,291614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Rogaland 0,290743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Nord-Trøndelag 0,290376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Aust-Agder 0,290077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Vest-Agder 0,288891 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Troms 0,286007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Sør-Trøndelag 0,285567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Sogn og Fjordane 0,279985 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Sogn og Fjordane 0,279614 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Vestfold 0,274170 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Troms 0,273943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Vestfold 0,273196 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Oppland 0,269631 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Møre og Romsdal 0,269608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Vest-Agder 0,269437 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Vest-Agder 0,268569 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Nordland 0,265961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Sogn og Fjordane 0,264695 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Østfold 0,263888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Vest-Agder 0,260826 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Telemark 0,259325 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Buskerud 0,252947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Aust-Agder 0,247870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Nordland 0,240825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Møre og Romsdal 0,238441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Finnmark 0,234701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Hordaland 0,233157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Buskerud 0,232901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Østfold 0,232508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Hedmark 0,228103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Buskerud 0,227121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Vestfold 0,226702 Mandat tildelt
95 Frp Finnmark 0,225586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Buskerud 0,224215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Troms 0,222558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Aust-Agder 0,222351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Hedmark 0,220722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Hordaland 0,214637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Akershus 0,211229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Østfold 0,206127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Nordland 0,204376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Vestfold 0,197330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Frp Oppland 0,192074 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Sp Telemark 0,191087 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 H Nord-Trøndelag 0,190092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Østfold 0,189827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 H Finnmark 0,185458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Møre og Romsdal 0,181808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 H Sogn og Fjordane 0,180004 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Vest-Agder 0,178050 Mandat tildelt
113 V Finnmark 0,166337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 SV Telemark 0,164607 Mandat tildelt
115 KrF Troms 0,163885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 Frp Aust-Agder 0,162668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 KrF Sogn og Fjordane 0,160545 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 SV Oppland 0,153917 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 V Troms 0,144449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 SV Vest-Agder 0,142588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 V Hedmark 0,137588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 SV Nord-Trøndelag 0,133898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 KrF Hedmark 0,133696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 KrF Nord-Trøndelag 0,133694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 V Telemark 0,131572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 KrF Oppland 0,130276 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 V Oppland 0,125853 Mandat tildelt
128 V Sogn og Fjordane 0,120276 Mandat tildelt