Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,2 27,4 3,8 58 49 9 59 59
Høyre 24,2 25,0 -0,8 45 45 0 45 45
Frp 14,3 15,2 -0,9 27 27 0 27 27
SV 4,0 6,0 -2,0 7 11 -4 7 7
Sp 9,2 10,3 -1,1 17 19 -2 17 17
KrF 5,2 4,2 1,0 10 8 2 10 10
Venstre 4,0 4,4 -0,4 3 8 -5 2 2
MDG 2,7 3,2 -0,5 1 1 0 1 1
Rødt 2,5 2,4 0,1 1 1 0 1 1
Andre 2,5 1,8 0,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 3 1 1 0+1 1 0 0 0
Oslo 7 5 2 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Oppland 2+1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 1 1+1 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2+1 1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Møre og Romsdal 0,532324 Mandat tildelt
2 Sp Finnmark 0,530674 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,518912 Mandat tildelt
4 KrF Oslo 0,503129 Mandat tildelt
5 SV Sør-Trøndelag 0,460703 Mandat tildelt
6 KrF Rogaland 0,451129 Mandat tildelt
7 H Oslo 0,441467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Nord-Trøndelag 0,432758 Mandat tildelt
9 Frp Hordaland 0,426103 Mandat tildelt
10 KrF Østfold 0,419948 Mandat tildelt
11 Ap Østfold 0,417624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Ap Akershus 0,415416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Akershus 0,414713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Nordland 0,413051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Oslo 0,409480 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Rogaland 0,401377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Hordaland 0,400450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Oppland 0,399889 Mandat tildelt
19 Ap Vest-Agder 0,399749 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Hedmark 0,395389 Mandat tildelt
21 SV Oslo 0,390299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Buskerud 0,380232 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Nordland 0,372125 Mandat tildelt
24 Ap Rogaland 0,369492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Østfold 0,367914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Aust-Agder 0,364626 Mandat tildelt
27 Frp Akershus 0,364380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Telemark 0,364056 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Buskerud 0,363631 Mandat tildelt
30 H Sør-Trøndelag 0,360929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Oslo 0,358934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Hordaland 0,355070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Vestfold 0,349577 Mandat tildelt
34 Ap Hedmark 0,347455 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Rogaland 0,344230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Hordaland 0,342703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Oslo 0,341357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Møre og Romsdal 0,340524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Rogaland 0,340340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Nordland 0,339217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Hordaland 0,337311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Troms 0,336060 Mandat tildelt
43 Sp Vestfold 0,335530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Troms 0,330899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Sør-Trøndelag 0,330024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Telemark 0,323330 Mandat tildelt
47 Ap Buskerud 0,322348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Akershus 0,320929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Møre og Romsdal 0,319538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Vestfold 0,317863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Oppland 0,314854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Nord-Trøndelag 0,311969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Nordland 0,311936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Telemark 0,308671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Sør-Trøndelag 0,305866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Sør-Trøndelag 0,305205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Hedmark 0,295722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Møre og Romsdal 0,293645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Finnmark 0,291614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Rogaland 0,290743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Nord-Trøndelag 0,290376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Aust-Agder 0,290077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Vest-Agder 0,288891 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Troms 0,286007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Sør-Trøndelag 0,285567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Sogn og Fjordane 0,279985 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Sogn og Fjordane 0,279614 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Vestfold 0,274170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Troms 0,273943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Vestfold 0,273196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Oppland 0,269631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Møre og Romsdal 0,269608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Vest-Agder 0,269437 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Vest-Agder 0,268569 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Nordland 0,265961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Sogn og Fjordane 0,264695 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Østfold 0,263888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Vest-Agder 0,260826 Mandat tildelt
79 Frp Telemark 0,259325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Aust-Agder 0,247870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Nordland 0,240825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Finnmark 0,234701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Hordaland 0,233157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Buskerud 0,232901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Østfold 0,232508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Hedmark 0,228103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Buskerud 0,227121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Finnmark 0,225586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Buskerud 0,224215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Troms 0,222558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Aust-Agder 0,222351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Hedmark 0,220722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Akershus 0,211229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Østfold 0,206127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Vestfold 0,197330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Oppland 0,192074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Telemark 0,191087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Nord-Trøndelag 0,190092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 H Finnmark 0,185458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Møre og Romsdal 0,181808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Sogn og Fjordane 0,180004 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Telemark 0,164607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Troms 0,163885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Aust-Agder 0,162668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Sogn og Fjordane 0,160545 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Oppland 0,153917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Vest-Agder 0,142588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Nord-Trøndelag 0,133898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Hedmark 0,133696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Nord-Trøndelag 0,133694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Oppland 0,130276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 KrF Finnmark 0,102907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 SV Sogn og Fjordane 0,089229 Mandat tildelt