Poll of polls

Ingen råtall fra InFact

Publisert 31. mars 2017. Sist endret 31. mars 2017.

1) Tabellen angir partienes nivåer hos InFact for VG fra 1. oktober 2016 til 20. mars 2017 – og snittet hos de øvrige byråene i samme tidsrom.

2) InFact bruker automatiske telefonoppringninger, og vekter mot kvlg 2015. De øvrige byråene har vanlige telefonintervjuer, og vekter mot stv 2013.

3) Vi har i pollofpolls.no sett en rekke matriser fra InFact de siste årene, men kan ikke huske å ha sett en matrise med råtall. Stavanger Aftenblad er f.t. kunde hos InFact, og har opplyst at «InFact deler ikke råtallene» (22. mars 2017 side 19). Slik vi forstår dette, betyr det at InFact heller ikke gir råtall til sine kunder. Det betyr – trolig – at Verdens Gang, Stavanger Aftenblad, Haugesunds Avis, Amedia og andre som InFact måler for, ikke mottar råtall.

4) InFact skiller seg her fra (flertallet av) andre byråer. Andre byråer leverer – foruten barometertall og matrise – som regel også uvektete råtall. Disse fremgår enten av oversendingen (f.eks. Norfakta og Norstat), eller matrisen er satt opp slik at det er enkelt å regne ut råtall (f.eks. Respons), eller byrået oppgir råtall på kundens anmodning (f.eks. Sentio).

5) Hvorfor bør kunder for partimålinger kreve råtall:

(i) Er det større forskjeller mellom råtall og barometertall, bør kunden stille spørsmål til byrået, f.eks. om det kan være svakhet ved undersøkelsen. Medier som ikke mottar råtall, avskjærer seg fra en slik kontroll med egen måling.

(ii) Medier som mottar råtall, kan se hvordan målingen er fremkommet, fra råtall til barometertall. Kunnskap om denne prosessen gir innsikt i vektingen, og bidrar til at undersøkelsen blir etterprøvbar.

(iii) Hvis partier som f.eks. Arbeiderpartiet og Høyre over tid har (klart) svakere råtall enn barometertall («vektes opp»), er det ofte et svakhetstegn, med risiko for at barometertallene kan falle. Medier som ikke mottar råtall, får ikke muligheten til å avdekke slik risiko.

(iv) Hvis et parti på en måling har et klart lavere barometertall enn snittet i perioden, men råtallet er bra, kan det oppstå spørsmål om det lave barometertallet er et tilfeldig utslag, som (trolig) korrigeres senere.

Norfaktas måling for Nationen og Klassekampen i juli 2016 er illustrerende. Arbeiderpartiets barometertall var 30,4. Vi påpekte den 13. juli 2016 at råtallet var 32,9, og skrev at «så høy nedvekting av Ap er ikke vanlig», og at «råtallet på 32,9 gir Støres parti forventninger om pluss i august». Arbeiderpartiet gikk ikke uventet frem på neste måling fra samme kilde, fra 30,4 i juli til 36,2 i august.

Kunder som ikke mottar råtall, får ikke en slik anledning til å vurdere mulige eller sannsynlige endringer på neste måling.

(v) Et annet eksempel er målingen fra Respons i Hordaland i februar 2017 for Bergens Tidende. Barometertallene var 27,8 for Arbeiderpartiet og 27,0 for Høyre. Vi avsluttet vår kommentar 22. februar 2017 slik: «Ap hadde … råtall 31,8 med nedvekting til barometertall 27,8. Høyre hadde råtall 25,5 med oppvekting til 27,0. Om råtallene kan skjule en mulighet for Ap, vil vårens øvrige målinger i vakre Hordaland gi svar på».

Gitt dette, vil det ikke være overraskende om Arbeiderpartiet på neste måling fra Respons i Hordaland snarere kommer høyere enn 27,8 enn lavere, forutsatt stabilitet i det politiske landskapet fra februar til neste måling. Uten kunnskap om råtall, vil kunden for målingen ikke ha et grunnlag for slike antagelser.

(vi) TV2 har evne til å analysere målinger og valg på et høyt nivå. Denne evnen er – blant annet – bygget opp ved at TV2 har hatt langvarig og nær kontakt med sitt byrå (Kantar TNS). Samspillet mellom TV2 og byrået – der råtall inngår i materialet fra Kantar TNS – er en av årsakene til at TV2 har kunnet bygge opp slik kompetanse. TV2 bruker ikke råtall for publisering, men kanalens egen analyse av relasjonen mellom råtall og det øvrige materialet bidrar til å gi medarbeiderne dypere kunnskap om velgernes vandringer.

(vii) Medier som ikke mottar råtall styrker ikke sin mulighet for å bygge opp slik kompetanse. Det er derfor i medienes egen interesse, i egenskap av kunder for partimålinger, å kreve at byrået leverer råtall.

InFact vs andre byråer: Okt 2016 – 20. mars 2017

For mars er lagt til grunn målinger publisert 1–20 mars.

mar.17 feb.17 jan.17 des.16 nov.16 okt.16 Snitt Snitt forskjell
Ap InFact 35,6 33 36,9 36,9 38,1 38,3 36,5
Ap snitt øvrige byråer 32,1 33,1 35,3 36 36,1 36,4 34,8 -1,7
H InFact 20,8 21 20,9 19,9 19,7 21,7 20,7
H snitt øvrige byråer 24,4 23,7 23,8 23,5 24,3 24,9 24,1 3,4
Frp InFact 11,1 13,2 12 12 12,1 11,5 12
Frp snitt øvrige byråer 13,2 14,2 14,2 14,2 12,5 13,7 13,7 1,7
SV InFact 4,3 4,8 4,7 4,8 4,4 4,2 4,5
SV snitt øvrige byråer 4,5 4,1 4,3 4,3 4,3 3,8 4,2 -0,3
Sp InFact 11 10,2 8,9 8,4 8,8 8,5 9,3
Sp snitt øvrige byråer 10,4 9,8 7,6 6,9 6,8 6,5 8 -1,3
KrF InFact 4,9 5,4 5,4 5,2 5,4 5,1 5,2
KrF snitt øvrige byråer 5,1 4,9 5,2 4,8 5 4,4 4,9 -0,3
V InFact 5,1 4,4 3,2 4,5 4,2 4,8 4,4
V snitt øvrige byråer 3,7 3,9 4,1 4 4,7 4,3 4,1 -0,3
MDG InFact 3,1 3,3 3,2 3,5 3,6 2,5 3,2
MDG snitt øvrige byråer 2,5 2,8 2,4 2,7 2,8 2,7 2,7 -0,5

InFact = InFact for VG. Øvrige = Norstat/Vårt Land, Kantar TNS/TV2, Norstat/NRK, Respons/Aftp/BT/Adressa, Norfakta/Nat/KK, Opinion/ANB, Sentio/DN, Ipsos/Dgbl.

Uvektete råtall vs barometertall mars 2017

Norfakta = Norfakta for Nationen og Klassekampen. Respons = Respons for Aftenposten. InFact = InFact for VG. "Rå"=Råtall. "Bar"=Barometertall.

Norfakta rå Norfakta bar Respons rå Resp bar InFact rå InFact bar
Ap 31,8 34,4 32,4 32 ? 35,6
Frp 9,2 12,6 8,8 11,4 ? 11,1
H 27,9 25,3 25,4 24,8 ? 20,8
Sp 11 8,9 10,3 10,7 ? 11

Vi er ikke kjent med at InFact leverer råtall sammen med matrise mv. Skulle vi her ta feil, skal vi opplyse InFacts råtall i VGs måling hvis råtallene gjøres kjent.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene