Poll of polls

Sp henter Ap- og Frp-velgere

Publisert 13. juli 2016. Sist endret 13. juli 2016.

Fakta om målingen
Norfakta for Nat. / KK.
OEEV
Ap30,4-4,64,1
H25,92,95,5
Frp15,10,23,5
SV3,6-1,4-4,0
Sp7,70,9-5,8
KrF5,0-0,11,2
V4,7-0,70,1
MDG3,0-0,2-0,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1001 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – Norfakta for Nationen og Klassekampen – publisert 9. juli 2016.

Vi retter en hjertelig takk til Klassekampen, ved Mímir Kristjánsson, for innsyn i Norfaktas bakgrunnstall.

1) Senterpartiet var vinneren med 7,7 pst.

2) Sp sitt bytteforhold mot Ap var +33.000. Et slikt pluss for Slagsvold Vedum mot Støre er en sjeldenhet. Sp hadde også et solid bytteforhold mot Frp (+19.000). Se tabell om Senterpartiets utveksling mot Ap, Frp og H.

3) I løpet av andre halvår vet vi mer om Sp kan være i ferd med å få en langvarig høy positiv utveksling mot Ap og Frp, eller om dette var et engangstilfelle.

4) Arbeiderpartiet ble målt fire promille svakere enn resultatet i stv 2013. Forskjellen mot juni var bl.a. (i) lojaliteten ned fra 79 til 73, og (ii) bytteforholdet mot Høyre og Sp svekket. Lojalitet 73 for Ap er lavere enn den vanlige på knapt 80. I august vet vi om Ap er tilbake med normal lojalitet hos Norfakta.

5) Arbeiderpartiets uvektete råtall hos Norfakta i juni var 34,8 (vektet barometertall 35,0). Råtallet i juli var 32,9 (barometertall 30,4).

6) Nedvektingen av Ap på juli-målingen var dermed 2,5. Så høy nedvekting av Ap er ikke vanlig. Råtallet på 32,9 gir Støres parti forventninger om pluss i august.

7) Når det gjelder råtall vs barometertall, minner vi om at byråene vekter etter sitt beste faglige skjønn, og at vektete barometertall gir etter byråenes vurdering mer treffsikre nivåer enn råtallene.

8) Høyres lojalitet var 74 – som er den sterkeste lojaliteten for statsministerens parti hos Norfakta så langt i år.

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold Ap vs Frp vs H

Stemmer 2013: Ap 874.769 – Frp 463.560 – H 760.232

jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16 des.15 nov.15
Frp til Ap 23000 23000 37000 5000 14000 32000 23000 37000 28000
Ap til Frp 17000 17000 9000 9000 9000 26000 26000 35000 17000
Nto pluss Frp vs Ap -6000 -6000 -28000 4000 -5000 -6000 3000 -2000 -9000
H til Ap 53000 68000 68000 68000 30000 53000 46000 61000 76000
Ap til H 17000 17000 17000 9000 17000 17000 9000 9000 17000
Nto pluss Ap vs H 36000 51000 51000 59000 13000 36000 37000 52000 59000
H til Frp 38000 38000 61000 53000 53000 53000 61000 68000 46000
Frp til H 70000 32000 19000 56000 23000 56000 74000 19000 23000
Nto pluss H vs Frp 32000 -6000 -42000 3000 -30000 3000 13000 -49000 -23000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold SV vs MDG

Stemmer 2013: SV 116.021 – MDG 79.152

jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16 des.15 nov.15
SV til MDG 2000 5000 6000 9000 8000 12000 13000 16000 23000
MDG til SV 0 0 3000 4000 0 0 14000 7000 0
Nto pluss MDG vs SV 2000 5000 3000 5000 8000 12000 -1000 9000 23000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold V vs Ap

Stemmer 2013: V 148.275 – Ap 874.769

jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16 des.15 nov.15
V til Ap 12000 9000 13000 9000 16000 10000 19000 15000 12000
Ap til V 17000 0 9000 9000 35000 0 17000 9000 9000
Nto pluss V vs Ap 5000 -9000 -4000 0 19000 -10000 -2000 -6000 -3000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold Rødt vs Ap

Stemmer 2013: R 30.751 – Ap 874.769

jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
R til Ap 0 3000 6000 0 0 0 2000
Ap til R 9000 0 9000 0 9000 9000 0
Nto pluss R vs Ap 9000 -3000 3000 0 9000 9000 -2000

Senterpartiets bytteforhold 2017 – Norfakta for Nationen og Klassekampen

2013: Ap 874.769 – H 760.232 – Frp 463.560 – Sp 155.357.

jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16 Snitt jan-juli Snitt mai–juli
Ap til Sp 35000 17000 9000 9000 9000 9000 9000 14000 20000
Sp til Ap 2000 14000 9000 3000 9000 20000 16000 10000 8000
Nto Ap til Sp 33000 3000 0 6000 0 -11000 -7000 3000 12000
Frp til Sp 19000 9000 9000 0 14000 0 9000 9000 12000
Sp til Frp 0 0 2000 3000 0 5000 0 1000 1000
Nto Frp til Sp 19000 9000 7000 -3000 14000 -5000 9000 7000 11000
H til Sp 8000 8000 8000 0 8000 0 8000 6000 8000
Sp til H 0 2000 0 5000 6000 5000 9000 4000 1000
Nto H til Sp 8000 6000 8000 -5000 2000 -5000 -1000 2000 7000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold Rødt vs SV

Stemmer 2013: R 30.751 – SV 116.021

jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
R til SV 2000 0 0 0 0 0 1000
SV til R 9000 7000 5000 0 19000 8000 6000
Nto pluss R vs SV 7000 7000 5000 0 19000 8000 5000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – bytteforhold SV vs Ap

Stemmer 2013: SV 116.021 – Ap 874.769

jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
Ap til SV 9000 26000 17000 9000 9000 0 17000
SV til Ap 24000 17000 22000 39000 14000 6000 17000
Nto pluss Ap vs SV 15000 -9000 5000 30000 5000 6000 0

Norfakta for Nationen og Klassekampen – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013

Norfakta deler opp i bl.a. "husker ikke", "stemte ikke". Tabellen her gjelder den største av disse kategoriene, "stemte ikke".

jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16 des.15
Ap 26 24 39 30 32 37 43 26
Frp 24 9 24 18 14 15 13 15
H 13 24 9 18 29 37 11 22

Norfakta for Nationen og Klassekampen – lojalitet

jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16 des.15
Ap 73 79 81 78 76 72 79 82
Frp 64 66 77 68 76 69 61 78
H 74 61 64 70 71 71 71 65
KrF 66 65 76 74 62 70 62 76
R 83 54 76 85 67 87 67 59
Sp 72 66 73 69 75 72 66 68
SV 55 66 54 37 60 66 59 56
V 50 63 56 69 60 55 40 49
MDG 77 56 37 59 54 54 69 65

Norfakta for Nationen og Klassekampen – andel "vet ikke"

Andel av egne 2013-velgere som er gjerdesittere

jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
Ap 13 10 10 13 11 18 8
Frp 7 17 5 16 9 7 12
H 11 17 12 11 13 12 10
KrF 18 9 9 3 15 16 10
R 6 17 4 0 9 13 5
Sp 21 20 10 19 6 7 15
SV 9 7 16 19 3 8 7
V 19 25 25 9 11 13 12
MDG 19 24 13 18 9 17 0

Norfakta for Nationen og Klassekampen

Sum antall 2013-velgere "vet ikke", "vil ikke stemme", "vil ikke svare"

jul.16 jun.16
Ap 122000 114000
Sp 34000 33000
SV 10000 8000
R 2000 5000
MDG 15000 24000
Ap+Sp+SV+R+MDG 183000 184000
Frp 32000 93000
H 99000 160000
KrF 28000 17000
V 28000 37000
Frp+H+KrF+V 187000 307000

Norfakta for Nationen og Klassekampen – uvektete råtall

jul.16 jun.16
Ap 32,9 34,8
Frp 12,3 12
H 26,4 24,9
KrF 4,3 4,2
MDG 2,9 2,8
R 3 1,6
Sp 8,4 7,1
SV 4,4 6,5
V 4,4 5,7

Arbeiderpartiet lojalitet

Tabellene gjelder målinger vektet mot stv 2013

jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16 des.15
Gallup/TV2 78 75 82 82 79 71 79 85
Norfakta/Nat/KK 73 79 81 78 76 72 79 82
Norstat/NRK 77 77 79 79 80 77 88
Respons/Aftp/BT 80 77 79 77 77 75 78
Opinion/ANB 79 79 75 82 77
Sentio/DN 78 78 75 83
Norstat/VL 81 82 74 85 72 80 85
Snitt 77 79 78 79 78 76 77 84

Høyre lojalitet

jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16 des.15
Gallup/TV2 70 66 73 71 73 68 67 69
Norfakta/Nat/KK 74 61 64 70 71 71 71 65
Norstat/NRK 63 73 71 69 68 74 72
Respons/Aftp/BT 72 75 71 67 76 71 71
Opinion/ANB 72 72 73 76 68
Sentio/DN 65 77 75 67
Norstat/VL 68 61 77 69 71 76 73
Snitt 71 66 72 72 71 71 73 69

Fremskrittspartiet lojalitet

jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16 des.15
Gallup/TV2 64 60 69 81 79 66 74 83
Norfakta/Nat/KK 64 66 77 68 76 69 61 78
Norstat/NRK 76 78 81 81 82 80 80
Respons/Aftp/BT 82 63 75 69 81 78 78
Opinion/ANB 57 57 73 80 75
Sentio/DN 80 76 82 74
Norstat/VL 68 75 83 82 71 66 81
Snitt 65 71 71 77 76 73 75 78

Kristelig Folkeparti lojalitet

jul.16 jun.16 mai.16 apr.16 mar.16 feb.16 jan.16
Gallup/TV2 66 70 65 64 73
Norfakta/Nat/KK 66 65 76 74 62 70 62
Norstat/NRK 78 79 80 79 72 78
Respons/Aftp/BT 75 77 76 73 62 77
Opinion/ANB 76 76 74 62 76
Sentio/DN 59
Norstat/VL 67 78 77 78 70 85
Snitt 66 74 76 75 68 73 69

Venstre lojalitet

Målinger der vi kjenner Venstres lojalitet

jul.16 jun.16 mai.16 apr.16
Gallup/TV2 58 50 30
Norfakta/Nat/KK 50 63 56 69
Norstat/NRK 45 53 48
Respons/Aftp/BT 54 48 62
Norstat/VL 53
Snitt 54 54 52 52

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp