Poll of polls

BT: Ap og H jevnstore i Hordaland

Publisert 22. februar 2017. Sist endret 22. februar 2017.

Kommunevåpen
Hordaland fylke
Folketall: 500 900
Fylkesordfører: Anne Gine Hestetun, Ap
Fakta om målingen
Respons for BT.
OEEV
Ap27,8-4,45,1
H27,00,02,5
Frp12,6-1,60,0
SV5,6-0,1-3,3
Sp10,35,90,4
KrF5,1-1,10,2
V5,01,20,7
MDG2,50,1-1,4
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 601 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – Hordaland – Respons for Bergens Tidende (bak betalingsmur) – publisert 22. februar 2017. Se papiravisen sidene 1, 5 og 6 og nettsak.

Vi retter en hjertelig takk til Bergens Tidende, ved Trond Olav Skrunes, for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Senterpartiet er vinneren med måling på over ti pst. Sett i lys av partiets 4,4 i Hordaland i 2013, er dette Sp sin relativt sett nest sterkeste måling i år – bare ekstrem-målingen i Hedmark primo januar er foran (Sentio/Hamar Arbeiderblad)..

2) Med måling på 10,3 og forrige valg på 4,4 pst, blir forholdstallet 2,34. Skulle landet ellers gjøre det relativt sett like skarpt som i Hordaland, blir Trygve Slagsvold Vedum valgvinner med nesten 13 pst oppslutning nasjonalt.

3) Senterpartiet henter velgere fra Ap, Frp og H – og mobiliserer seksten prosent (!) av de aktiviserte velgerne som ikke stemte i 2013. Til sammenligning henter Ap 30 pst og Høyre 19 pst i denne gruppen.

4) Arbeiderpartiet vs Høyre er svingende i Hordaland:

(i) Valget 2009: Ap foran 10,3 prosentpoeng (30,5 vs 20,2).

(ii) Valget 2013: H foran 6,4 prosentpoeng (31,3 vs 24,9).

(iii) September 2016 (Respons/BT): Ap foran 5,2 (32,2 vs 27,0).

(iv) November 2016 (Sentio/Ap, forrige måling i fylket): Ap foran 10,3 (35,5 vs 25,2).

(v) Februar 2017 (Respons/BT): Ap foran 0,8 pp (27,8 vs 27,0).

4) Arbeiderpartiet:

(i) Lojalitet 77 hos Respons/BT i februar mot 81 hos Sentio/Ap i november.

(ii) Mobiliserer 30 pst av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013 i februar mot 49 pst i denne gruppen hos Sentio/Ap i november.

(iii) Netto lekkasje til Sp er ca 3000 i februar (Respons/BT) mot nær null i november (Sentio/Ap).

(iv) Netto overganger fra Høyre til Ap er ca 4.500 i februar (Respons/BT) mot ca 7.500 i november (Sentio/Ap).

(v) Høyre og Venstre er i februar Ap sin største leverandører i Hordaland.

5) Høyre:

(i) Lojalitet 62 i februar (Respons/BT) mot 65 i november (Sentio/Ap).

(ii) Mobiliserer i februar 19 pst av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013 mot 12 pst i november (Sentio/Ap).

(iii) Netto lekkasje til Sp i februar er ca 3000 (Respons/BT) mot nær null i november (Sentio/Ap).

(iv) Netto lekkasje til Ap i februar er ca. 4.500 (Respons/BT) mot ca 7.500 i november (Sentio/Ap).

(v) Høyre har i februar KrF som sine største leverandør i Hordaland.

6) Kristelig Folkeparti har partileder Hareide på topp i Hordaland. Målingen i februar på 5,1 pst (7,7 i 2013) antyder en nasjonal tendens under sperregrensen.

(i) KrF sin lojalitet i februar er 59 (Respons/BT) mot 66 i november (Sentio/Ap).

(ii) KrF henter i februar null respondenter blant velgere som ikke stemte i 2013 (Respons/BT). I november hentet KrF seks pst av de aktiviserte i denne gruppen (Sentio/Ap).

(iii) Respons fant i februar 31 respondenter som opplyste at de stemte KrF i Hordaland i 2013. Disse fordeler seg nå med atten lojale KrF, fem til Høyre, to til både Ap og Sp, en til Venstre, og tre er nå \"ikke sikker\" på hva de vil stemme (\"gjerdesittere\").

(iv) Basert på fordelingen av KrFs 2013-velgere hos Respons i februar, er Høyre en større konkurrent for Hareide i Hordaland enn Ap og Sp, men merk at usikkerheten blir særlig stor når antallet respondenter er så lavt som for KrF.

(v) Av KrF sine over 22.000 stemmer i Hordaland i 2013, er brutto lekkasje til Høyre ca 3.500 (iht matrisen fra Respons/BT). Netto lekkasje er rundt 3.000.

7) Sosialistisk Venstreparti har partileder Lysbakken øverst i Hordaland:

(i) SVs lojalitet i februar er solide 71 (Respons/BT).

(ii) SV lekker i februar to respondenter til både Ap og Sp, svarende for begge til ca seks pst av SVs velgere i Hordaland i 2013. SV har ingen lekkasje til MDG. Ap leverer to respondenter av sine 2013-velgere tilbake til SV, slik at Lysbakkens utveksling mot Ap i Hordaland er netto null.

(iii) SV henter i februar for partiet hyggelige ni pst av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013.

(iv) Summen blir da slik at SV stadig gjør det relativt sett skarpere i Hordaland enn på snittet av landsmålingene.

8) De femten distriktsmandatene i Hordaland:

(i) Mandatene fordeler seg på målingen i februar som i valget 2013, bortsett fra at Sp vinner sitt andre mandat på bekostning av Høyres femte.

Fylke utjevning

(ii) Sammenlignet med forrige måling i fylket (Sentio/Ap i november) har Ap "tapt" to distriktsmandater. Sp og SV har begge pluss ett mot november. SV var da urepresentert med måling på 4,3 mot 5,6 hos Respons/BT i februar.

(iii) Sp holder med måling på 10,3 sistemandatet. Minimum for å vinne mandat på målingen i februar er 9,3. Kjøler Sp marginalt ned, kan derfor andremandatet gå tapt. Det partiet av Ap eller Høyre som blir størst er nærmest til å vinne sistemandatet hvis Sp ikke tar dette.

(iv) Sp, Ap og Høyre er derfor f.t. i kamp om Hordalands femtende mandat.

9) Ap hadde på denne målingen råtall 31,8 med nedvekting til barometertall 27,8. Høyre hadde råtall 25,5 med oppvekting til 27,0. Om råtallene kan skjule en mulighet for Ap, vil vårens øvrige målinger i vakre Hordaland gi svar på.

Hordaland fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 6 9 7 8 4 7 10 8 8 11 5
S2005 4 6 8 7 8 3 6 8 7 6 9 4
S2009 5 7 8 7 7 3 7 8 7 4 8 3
S2013 4 6 7 6 7 6 8 9 9 8 10 7
S2017 4 7 8 7 8 5 7 8 8 7 9 6
S2021 4 7 8 7 8 4 6 7 7 6 8 5
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / BT 8/17 4 7 8 7 8 4 6 7 7 6 8 5
Sentio / Ap 48/16 6 7 8 8 9 4 6 7 7 6 8 5
Respons / BT 37/16 5 7 8 7 7 5 7 8 7 6 8 5
Verian / BA 37/13 4 6 7 6 6 6 8 9 8 7 9 6
Verian / BA 36/13 5 5 6 6 7 6 8 9 9 8 10 7
Respons / BT 36/13 3 4 5 4 5 6 8 9 9 8 10 7
Verian / BA 36/13 4 5 6 5 6 6 8 9 9 8 10 7
Respons / BT 35/13 4 5 6 6 7 5 8 9 9 7 10 6
Verian / BA 35/13 4 5 6 5 6 6 8 9 9 8 10 7
Verian / BA 35/13 3 4 5 4 5 5 8 9 9 7 10 6
Verian / BA 33/13 4 5 6 5 6 6 8 9 9 8 10 7
Respons / BT 33/13 4 5 6 6 7 5 7 8 8 7 9 6
Verian / BA 32/13 4 4 5 5 6 7 9 10 10 9 11 8
Verian / BA 26/13 4 4 5 5 6 7 9 10 10 9 11 8
Respons / BT 13/13 4 4 5 5 6 7 9 10 10 9 11 8
Respons / BT 35/12 4 4 5 5 6 7 9 10 10 9 11 8
Respons / BT 10/12 4 5 6 5 6 5 7 8 8 7 9 6
Respons / BT / NRK 32/10 3 4 5 4 5 5 8 9 9 7 10 6
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Verian / BA 37/13 Respons / BT 37/16 Sentio / Ap 48/16 Respons / BT 8/17
Ap 26,6 27,7 22,7 26,2 32,2 35,5 27,8
Høyre 31,9 35,8 24,5 32,4 27,0 25,2 27,0
Frp 3,0 6,2 12,6 12,2 14,2 11,7 12,6
SV 3,5 4,9 8,9 5,9 5,7 4,3 5,6
Sp 6,9 4,9 9,9 4,9 4,4 5,4 10,3
KrF 13,7 13,4 4,9 8,1 6,2 7,2 5,1
Venstre 7,1 4,7 4,3 3,9 3,8 4,8 5,0
MDG 0,0 0,0 3,9 3,6 2,4 3,0 2,5
Rødt 1,1 0,8 4,7 1,8 2,1 0,9 2,0
Andre 6,3 1,5 3,6 1,1 2,0 2,0 1,9
R+SV+Ap+Sp 38,0 38,4 46,1 38,8 44,4 46,1 45,7
Frp+H+KrF+V 55,6 60,1 46,3 56,6 51,2 48,9 49,7
Sp+KrF+V 27,6 23,0 19,1 16,9 14,4 17,4 20,4
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner