Poll of polls

H 29 - A 28 - Frp 17

Publisert 14. mars 2011. Sist endret 15. mars 2011.

Tallene i tittelen angir snittet (avrundet) av de to nasjonale kommunevalgmålingene som er publisert så langt i mars - TV2/TNS Gallup og Aftenposten/Respons. Observasjoner:

1) Frp er stabile rundt sitt 2007-resultat på 17,5. Frp har også på poll of polls kommunevalg vært stabile på rundt 16-18, helt siden vi i uke 53/2009 begynte med poll of polls kommunevalget 2011.

2) Arbeiderpartiets nivå på snittet av landsmålingene i mars faller i hovedsak sammen med nivået på poll of polls.

3) Høyre gjør det i mars skarpere på kommunevalg-landsmålingene enn på poll of polls. En mulig forklaring er at landsmålingene i prinsippet gir et representativt uttrykk for hele landet, mens poll of polls har en overvekt av større kommuner, og at Høyres relative vekst kanskje er særlig stor i mindre kommuner (jf senest målingene for Sogn og Fjordane og Gjesdal). Men når forskjellen er som i mars (25 mot 29 i snitt på landsmålingene), er det mulig at Høyres nivåer i flere av kommunene som ligger inne i poll of polls kan være høyere enn siste måling i disse kommunene. Et stort antall av de lokale målinger som poll of polls f.t. bygger på, er opptatt annet halvår 2010. En annen mulig forklaring på forskjellene landsmålingene vs poll of polls for Høyre kan være at partiet er overvurdert av både Gallup (for TV2) og Respons (for Aftenposten).

4) Gruppen "andre" er stadig undervurdert, og vil trolig vokse i valgkampen.

5) TV2 antok på bakgrunn av sin nasjonale kommunevalgmåling at Frp og Høyre kan få flertall i Oslo bystyre. Dette må bygge på nedbryting, med Frp i Oslo på ca 13 og Høyre på ca 38. På bakgrunn av de fem kommunevalgmålingene som hittil er publisert for Oslo (Aften/Respons), legger pollofpolls.no derimot til grunn at Høyres relative fremgang i hovedstaden er mindre enn i landet ellers. Høyres Oslo-målinger omregnet til landstendens varierer så langt mellom (avrundet) 21 og 25. Arbeiderpartiets Oslo-målinger med slik omregning varierer mellom 29 og 31. For Oslo Høyre er dette utslag av et alminnelig fenomen - at partier som i referansevalget (2007) gjorde det bedre enn partiets landsresultat, ofte vil ha lavere relativ fremgang enn partiets relative fremgang nasjonalt.

Nasjonale kommunevalgmålinger publisert mars 2011

Endringer mot forrige måling fra samme medium / byrå.

Ap H Frp SV Sp KrF V R Andre
TV2/TNS Gallup -1,9 1,9 0,1 0,3 -0,1 0,5 0,2 -0,7 0
Aftenposten/Respons 1,6 3,3 -2,4 0,3 -0,2 -2,1 0,3 -0,5 -0,3
Snitt -0,2 2,6 -1,2 0,3 -0,2 -0,8 0,3 -0,6 -0,2

Snitt nasjonale kommunevalgmålinger primo mars 2011 vs poll of polls kommunevalg 14. mars 2011

K 2007 K-målinger Poll of polls
A 29,6 27,6 28,9
Sp 8 7,2 5,8
SV 6,2 5,6 5,5
R 1,9 1,7 1,6
A+Sp+SV+R 45,7 42,1 41,8
Frp 17,5 16,6 18,1
H 19,3 29 24,8
KrF 6,4 4,9 5
V 5,9 5,5 5,3
F+H+K+V 49,1 56 53,2
Andre 5,3 2 2,7

K-målinger = Snitt nasjonale kommunevalgmålinger TV2/TNS Gallup 10. mars og Aftenposten/Respons 14. mars 2011.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner