Poll of polls

Oslo Ap lojalitet: 64 (K) – 79 (S)

Publisert 27. desember 2016. Sist endret 27. desember 2016.

Kommunevåpen
Oslo kommune
Folketall: 709 037
Ordfører: Marianne Borgen, SV
Byrådsleder: Raymond Johansen, Ap
Fakta om målingen
Respons for Aftenp.
OEEV
Ap26,8-3,28,4
H36,62,84,0
Frp6,1-1,80,0
SV6,91,0-3,2
Sp0,90,00,1
KrF2,2-0,10,5
V6,90,8-2,2
MDG7,90,4-2,3
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 800 (gir vanlige feilmarginer).

Oslo – både stortings- og kommunevalg – Respons for Aftenposten – opptatt 8–13 desember 2016 – de samme 800 respondentene i begge undersøkelsene.

Vi retter en hjertelig takk til Aftenposten, ved avdelingsleder Østrem, for innsyn i bakgrunnstallene.  

1) Partileder Støres lojalitet på stortingsspørsmål for Ap i Oslo (alle Respons for Aftp) har vært 79 (juni) – 80 (sep) – 79 (des). Dette svarer omtrent til lojaliteten på landsmålingene.

2) Byrådsleder Raymond Johansens lojalitet på spørsmål om kommunevalg for Ap i Oslo (også Respons) har vært 65 (juni) – 69 (sep) – 64 (des). Deler av forskjellen skyldes (trolig) at mobiliseringen er lavere ved kommunevalg, men tross dette er Oslo Ap i desember 9,8 pp etter Høyre på kommunespørsmål, mot 7,6 pp sterkere enn Høyre på stortingsspørsmål. Både på stortings- og kommunemålingen er lojaliteten regnet mot stv 2013.

3) Kommunemålingen har borgerlig flertall 31 vs 28. Partiene bak byrådet (Ap+SV+MDG og samarbeidsavtale med Rødt) har vært i mindretall på alle tre kommunemålinger i Oslo i år.

4) På stortingsmålingen vinner Ap ett mandat fra Høyre, sammenlignet med 2013. Mot september har Ap pluss ett, Venstre pluss ett, Høyre og Rødt minus ett.

5) Venstre beholder sine to mandater i desember, men det andre er sistemandatet, og Rødt er nær til å vinne dette. Både på stortings- og kommunemålingen scorer Venstre tosifret blant aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013. Venstres lojalitet er 50 (S) og 45 (K). 

6) Skal Ola Elvestuen sikres gjenvalg, bør lojaliteten opp. Det er en farefull ferd å satse på så høy mobilisering av hjemmesittere som Trine Skei Grandes parti har på denne målingen. Gitt disse målingene, gjør Venstre det relativt sett skarpere i Oslo enn på landsmålingene i desember. 

7) Fremskrittspartiet mobiliserer ingen hjemmesittere, verken på stortings- eller kommunespørsmålet. Om dette skyldes en utvalgsskjevhet, eller om det er et tegn på at Frp sliter i hovedstaden, vet vi mer om når vi får flere tall fra Oslo. 

8) Råtallet for Oslo Frp på stortingsspørsmålet var 4,4 pp mot 3,1 på kommunespørsmålet. Selv om Frp normalt vektes opp, gir dette en antydning om at Carl I. Hagen er et stykke unna det comeback i rikspolitikken som diverse medier har meldt (nr. 4 på listen til Oslo Frp).

9) Høyre gjør det skarpt på kommunespørsmålet, der partiet scorer som i 2011. Stortingsmålingen på 28,5 antyder en landstendens på ca 25,5. Målingene er derfor en ny bekreftelse på at Høyre gjør det relativt sett bedre i hovedstaden enn i landet ellers.

10) KrF fikk 1,9 på stortingsspørsmålet mot 2,4 i 2013. Antall respondenter for KrF i Oslo er lavt (12 på både stortings- og kommunemålingen). Dette tilsier varsomhet med å trekke slutninger på basis av et minus på fem promille. Hvis Respons har truffet med 1,9 pp, er Syversens utjevningsmandat i fare. 

Oslo – barometertall – desember 2016 – Respons for Aftenposten

"Storting" = Spm om stortingsvalg. "Kommune" = Spm om kommunevalg. "Kommune juni" = Respons for Oslo Høyre juni 2016, de øvrige er Rsp for Aftp.

Storting Kommune
R 3,5 5,7
SV 6,6 6,9
Ap 36,1 26,8
Sp 1,2 0,9
V 8 6,9
KrF 1,9 2,2
H 28,5 36,6
Frp 8,4 6,1
MDG 5,7 7,9
Andre 0,1 0

Oslo – stortingsvalg – lojalitet mot stv 2013 – Rsp for Aftp

Storting des Kommune des Storting sep Kommune sep Storting juni Kommune juni
R 64 75 82 83 80 83
SV 57 58 58 52 64 65
Ap 79 64 80 69 79 65
Sp 39 19 57 37 50 32
V 50 45 49 44 51 52
KrF 56 51 78 69 62 81
H 71 77 76 80 79 81
Frp 62 44 68 55 70 53
MDG 60 56 63 58 44 60

Oslo – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte 2013 – Rsp for Aftp

Storting des Kommune des Storting sep Kommune sep Storting juni Kommune juni
R 4 8 7 8 5 6
SV 7 6 12 10 7
Ap 39 25 37 34 38 36
Sp 0 0 0 0 2
V 14 10 15 6 7 2
KrF 3 3 2 0 2
H 26 31 24 31 23 30
Frp 0 0 2 2 5 4
MDG 7 16 2 9 6 19

Oslo – andel av egne 2013-velgere som er "ikke sikker" – Rsp for Aftp

Storting des Kommune des Storting sep Kommune sep Storting juni Kommune juni
R 0 0 3 7 11 10
SV 11 3 9 9 10 10
Ap 11 12 7 9 12 14
Sp 0 39 23 20 32 23
V 20 15 18 13 16 15
KrF 22 21 18 18 11 0
H 14 11 10 8 5 6
Frp 3 9 8 4 12 14
MDG 7 12 19 13 14 0

Oslo – overganger – Rsp for Aftp

Stemmer 2013: Ap 106.001 – H 103.834 – Frp 40.660 – V 28.619 – SV 21.924 – MDG 19.356 – R 11.133 – KrF 9.850

Storting des Kommune des Storting sep Kommune sep Storting juni Kommune juni
Ap til H 3000 13000 3500 7500 2500 11000
H til Ap 10000 6000 5500 6500 4500 5000
Ap til Frp 500 0 2000 2500 1000 0
Frp til Ap 4500 1000 2500 3500 1000 1000
Ap til SV 4000 3500 2000 3000 1000 1000
SV til Ap 2500 2000 3500 3000 5000 4000
Ap til MDG 500 5500 1000 4000 1500 4000
MDG til Ap 3500 2500 1000 2500 3000 1000
Ap til V 1500 500 2500 3000 500 2500
V til Ap 4000 2500 4000 3000 3000 1500
R til Ap 1500 1000 500 500 0 0
Ap til R 0 2000 500 1500 2000 2000
R til SV 1500 1500 500 500 500 500
SV til R 1000 3000 1500 2500 0 0
H til Frp 2000 1500 4000 2500 5000 2500
Frp til H 7500 14000 8000 13500 5000 8500
H til V 3500 4000 3000 2500 2500 3500
V til H 2500 6000 1500 4500 3000 5500
SV til MDG 2500 2500 1500 3500 0 1000
MDG til SV 500 1000 0 0 1500 2000
V til MDG 2000 2000 1000 3500 1500 1500
MDG til V 0 0 500 1500 1500 3000
H til KrF 0 0 0 0 2000 1000
KrF til H 1000 1000 0 0 1500 1500
Ap til KrF 0 0 500 500 0 1000
KrF til Ap 500 500 500 1000 1000 500
Frp til KrF 0 1000 0 0 0 0
KrF til Frp 500 500 0 0 500 0

Overgangstall avrundet til nærmeste fem hundre. Merk den særlige usikkerheten ved bakgrunnstall.

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2023 24 1 6 31 1 27
Respons / Aftenp 19/12-16 26 1 4 31 0 28
Respons / Aftenp 26/9-16 25 1 4 30 0 29
Respons / Høyre 21/6-16 26 2 4 32 0 27
Respons / Aftenp. 10/11-15 24 1 4 29 0 30
InFact / VG 12/9-15 23 2 3 28 0 31
Verian / TV2 12/9-15 23 1 4 28 0 31
Norfakta / Høyre 11/9-15 24 1 3 28 0 31
Verian / TV2 10/9-15 23 1 4 28 0 31
Respons / Aftenp. 9/9-15 21 2 5 28 0 31
InFact / VG 7/9-15 23 2 4 29 0 30

Oslo 1979-2016

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 Respons / Aftenp. 10/11-15 Respons / Høyre 21/6-16 Respons / Aftenp 26/9-16 Respons / Aftenp 19/12-16
Ap 33,5 33,0 23,0 18,4 32,2 27,3 30,0 26,8
Høyre 43,3 42,4 23,5 32,6 32,7 34,8 33,8 36,6
Frp 4,6 7,0 6,0 6,1 6,3 7,5 7,9 6,1
SV 5,6 6,7 13,3 10,1 6,0 5,7 5,9 6,9
Sp 0,8 0,7 3,1 0,8 0,5 0,7 0,9 0,9
KrF 5,4 4,8 1,8 1,7 2,4 3,7 2,3 2,2
Venstre 3,5 2,8 10,0 9,1 6,4 7,1 6,1 6,9
MDG 0,0 0,0 8,5 10,2 7,0 7,8 7,5 7,9
Rødt 1,8 1,7 8,3 5,8 5,6 4,4 4,9 5,7
Andre 1,3 1,0 2,5 5,2 1,1 1,0 0,7 0,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 56,1 45,3 51,3 45,9 49,2 48,2
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 41,4 49,4 47,8 53,1 50,1 51,8
Sp + KrF + V 9,8 8,2 15,0 11,6 9,3 11,5 9,3 10,0

Oslo leverte ved kommunevalget 2023 362 385 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Oslo fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner