Poll of polls

Bergen mot normalisering

Publisert 21. februar 2011. Sist endret 21. februar 2011.

Fremskrittspartiet og Høyre hadde 53-55 pst på de tre siste kommunevalgmålingene i Bergen i fjor. Disse partiene innleder valgåret med knapt 52 pst i byen mellom de syv fjell. Målingen ble publisert 21. februar i Bergens Tidende, og er opptatt av Respons.

Retningen er en normalisering, for så vidt som at sannsynligheten for at Frp og Høyre skal få flertall i Bergen bystyre avtar. På de nasjonale stortingsvalgmålingene synes nå også summen av Frp og Høyre å være i sakte nedkjøling.

Skulle målingen svare til valget, blir Høyre den klare vinner med pluss åtte prosentpoeng, etterfulgt av Ap med +3,5 og Venstre med +1. Fremskrittspartiet blir den største taperen målt i prosentpoeng med minus knapt tre.

Sett i lys av målingen, vil en marginal mobilisering fra de øvrige partiene bety at et eventuelt borgerlig byråd i Bergen 2011-2015 må ha støtte fra Kristelig Folkeparti og/eller Venstre. Bergen Høyre har iflg Bergens Tidende en lojalitet mot stortingsvalget på "nesten ni av ti". Dette begrenser Høyres mulighet for mobilisering og vekst, sammenlignet med målingen på over 34 pst.

Bergen og Bodø - jf målingen i Bodø Avisa Nordland/InFact 19. febr - illustrerer de trolig mange kommuner hvor Frp og Høyre samlet vil vokse, men kanskje ikke tilstrekkelig til flertall, og hvor KrF og/eller Venstre antagelig vil få en nøkkelrolle når kommunestyrene skal konstitueres. Valgnatten 2013 vil - kanskje - også KrF og/eller Venstre sitte med nøkkelen til hvem som skal regjere landet.

Arbeiderpartiet vokser i forhold til målingene i Bergen annet halvår i fjor. Enkelte medier skriver stadig om en angivelig "krise" for Arbeiderpartiet på Vestlandet. Når vi ser lokale målinger i landsdelen samlet, er det for Ap knapt noen "krise" i forhold til 2007. Dette er påpekt på denne plass ved flere anledninger. Se også tabell nederst.

Arbeiderpartiets fremgang i Bergen på denne målingen mot 2007, faller inn i et mønster der Ap synes å gjøre det relativt bra i urbaniserte strøk i Sør-Norge. Slår denne tendensen inn i valget, må ingen bli overrasket hvis Ap passerer 30 pst nasjonalt (29,6 i K-2007).

Gitt denne målingen, har Arbeiderpartiets vekst i Bergen for en stor del gått på bekostning av regjeringspartnerne Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Disse to partiene fikk samlet 9,9 pst i Bergen i K-2007. Målingen gir 6,2. Vi ser også her likheter med målingen i Bodø - hvor Sp og SV falt samlet 46 pst mot K-2007. I Bergen er fallet for disse to iflg målingen 37 pst.

Svekkelsen av Sp, SV og Rødt på målingen betyr at Ap+Sp+SV+R samlet bare har styrket seg marginalt når det gjelder blokkstillingen i Bergen bystyre, sammenlignet med de to siste målingene i 2010 fra Bergensavisen/TNS Gallup. De tre siste målingene - to BA og dagens fra BT - gir venstresiden 34,9 (oktober) - 36 (desember) - 36,9 (februar). Retningen kan også her antyde en sakte normalisering (38,3 i 2007 og 41,9 i 2003).

Venstre er en vinner på målingen til BT/Respons med 6,8. Målingen er Venstres klart sterkeste i Bergen etter stortingsvalget. Dette er - trolig - dels utslag av en nasjonal tendens, bl.a. er Venstre over sperregrensen på alle syv nasjonale stortingsvalgmålinger som er publisert hittil i februar. Venstres vekst i Bergen kan dessuten dels ha sammenheng med debatten i byen om luftkvalitet og forurensing fra biltrafikken.

Hvordan Venstre vil plassere seg i forhold til blokkene i Bergen - og særlig hvordan partiet vil posisjonere seg i forhold til byrådet som f.t. består av Høyre, Frp og KrF - er et av mange spennende trekk ved årets valgkamp i landets nest største by.

Se nærmere om målingen Bergens Tidende 21. februar 2011 side 10.

Bergen 1979 - 2011

K 1979 S 1981 K 2007 F 2007 S 2009 BA okt 10 BA des 10 BT feb 11
A 28,8 28,7 23,9 25,4 31,6 24,5 24,4 27,4
Sp 1,5 1,5 2,8 3,1 2,9 1,7 1,1 0,7
SV 4,4 5,8 7,1 7,5 7 4 5,9 5,5
R 1,7 1,1 4,5 3,5 3,3 4,7 4,6 3,3
A+Sp+SV+R 36,4 37,1 38,3 39,5 44,8 34,9 36 36,9
Frp 4,9 7,2 20,2 21,2 20,2 16,8 18,9 17,4
H 39 40,8 26,3 23,9 22,7 38,5 35,9 34,2
KrF 10,5 9,1 6,3 6,7 5,5 4,1 3,1 4,3
V 6,4 4,2 5,8 6 5,4 3,4 5 6,8
F+H+K+V 60,8 61,3 58,6 57,8 53,8 62,8 62,9 62,7

Kolonnen "BA" = K-målinger Bergensavisen / TNS Gallup.
Kolonnen "BT" = K-målinger Bergens Tidende / Respons.
Bergen leverte K-2007 117.627 godkjente stemmer = 52,9% av stemmene i Hordaland fylke.

Bergen byråd 2011-2015

Mulige koalisjoner for dannelse av byråd etter valget 2011. Bergen bystyre 67 representanter. Byrådet er f.t. dannet av Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet.

H+F H+F+K H+K+V H+F+ K+V A+Sp+SV A+Sp+ SV+R A+Sp+ SV+V A+Sp+ SV+V+R
K-2007 32 36 26 40 23 26 27 30
21.11.2009 33 36 26 39 25 28 28 31 BA/Gallup
20.2.2010 34 37 27 40 24 27 27 30 BA/Gallup
28.4.2010 32 35 29 39 24 27 28 31 BA/Gallup
30.6.2010 36 39 33 43 22 24 26 28 BA/Gallup
27.8.2010 37 40 33 43 20 23 23 25 BA/Gallup
28.9.2010 36 39 32 43 21 24 25 28 BT/Respons
25.10.2010 38 41 31 43 21 24 23 26 BA/Gallup
11.12.2010 37 39 29 42 22 25 25 28 BA/Gallup
21.2.2011 35 38 31 43 22 24 27 29 BT/Respons

BA/Gallup = K-målinger Bergensavisen / TNS Gallup.
BT/Respons = K-målinger Bergens Tidende / Respons.

Arbeiderpartiet - Vestlandet - 2010 / 2011 vs 2007

Relativ endring i kommuner der Ap stilte liste i 2007, og som er målt 2010/2011. Medium, byrå, publiseringsdag for målingene fremgår av pollofpolls Vestlandet uke 8.

Kommune Endring prosent
Askøy 15
Bergen 15
Stavanger 14
Haugesund 5
Stord -3
Flora -4
Sauda -7
Kvinnherad -14
Odda -17
Sandnes -27
Ullensvang -27
Fitjar -30
Eidfjord -31
Voss -39
Molde -73
Poll of polls Vestlandet 2

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner