Poll of polls

Sykehussaken mindre dramatisk for Ap?

Publisert 7. februar 2011. Sist endret 7. februar 2011.

Arbeiderpartiet faller på Nordvestlandet, men mindre enn katastrofevarslene kunne tyde på.

Arbeiderpartiet fikk 25,7 pst i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal samlet i kommunevalget 2007. Et kommunevalg i henhold til målingene i disse fylkene publisert 7. februar, ville gitt 23,3 pst når begge fylker sees under ett. Fylkene er da vektet etter stemmer i K-2007 (50.770 i Sogn og Fj og 115.449 i Møre og R).

Bak dette nivået skjuler det seg et fall for Ap i Sogn og Fjordane, mens partiet holder sitt nivå mot K-2007 i Møre og Romsdal. Målingene er tatt opp 31. januar - 2. februar av Respons for Aftenposten og Bergens Tidende (Sogn og Fjordane) og Respons for Aftenposten (Møre og Romsdal). 800 velgere i Sogn og Fjordane og 803 velgere i Møre og Romsdal ble spurt om stemmegivning hvis kommunevalg.

Målingene, sett i lys av bakgrunnstall slik disse er gjengitt i Aftenposten og BT, gir grunnlag for minst tre refleksjoner for Arbeiderpartiet:

(1) Sykehussaken synes f.t. å virke negativt for Ap i områder der det hevdes at tilbudet kan bli redusert, særlig Romsdal og Nordfjord. Målingen understøtter i noen grad målingen i Romsdal i desember fra Romsdals Budstikke / InFact.

2) Lykkes regjeringen i å avslutte sykehussaken før valgkampens sluttfase, må ingen bli overrasket hvis Ap på Nordvestlandet stort sett holder stillingen mot 2007. Sammen med den begrensete fremgang vi så langt har sett for Ap i urbaniserte deler av Vestlandet (Bergen, Stavanger, Haugesund), er det mulig landsdelen som helhet vil bidra til at Ap kommer over 30 nasjonalt (29,6 i K-2007).

3) Særlig målingen i Sogn og Fjordane gir støtte til en antagelse som har vært fremmet på denne plass tidligere - at Arbeiderpartiet f.t. synes å ha sine største utfordringer desto mindre urbanisert et område er.

Sees de rødgrønne samlet, har Ap+Sp+SV falt i Sogn og Fjordane fra 59,6 i K-2007 til 49,6 på målingen - minus ti prosentpoeng. I Møre og Romsdal er fallet seks prosentpoeng, fra 39,3 til 33,3. På den annen side må disse tallene sees i lys av at sykehussaken kan ha virket mer inn på disse målingene enn tilfellet kan bli valgdagen. Av samme grunn må nedbrutt siste fylkesmåling på kommunesidene til pollofpolls.no for Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal leses med stor varsomhet.

Høyre er ikke uventet en vinner på begge fylkesmålingene.

Fremskrittspartiet gjør det skarpt mot 2007 på begge målingene, men særlig for Sogn og Fjordane er det f.t. uvisst hvor mange lister Frp kommer til å stille. Dette skaper usikkerhet om den reelle tyngden av Frp's fremgang på fylkesmålingen for Sogn og Fjordane.

Fremskrittspartiet stilte i K-2007 ikke i Gulen, Hyllestad, Høyanger, Balestrand, Leikanger, Aurland, Lærdal, Fjaler, Gaular, Naustdal og Hornindal. Fylkesmålinger med kommunevalgspørsmål må generelt leses med forsiktighet, på bakgrunn av at partier som neppe vil stille i alle kommuner trolig kan bli overvurdert.

Gruppen "andre" er på begge fylkesmålingene mindre enn denne trolig vil være på valgdagen. Nivåene for alle partiene må leses i lys av også denne reservasjonen.

Se nærmere Aftenposten 7. februar 2011 side 4-5 og Bergens Tidende samme dag side 6-7.

Møre og Romsdal 1979 - 2011

K 1979 F 1979 S 1981 K 2007 F 2007 S 2009 Aftenp feb 11
A 26,2 25,9 29,6 23,2 25,1 30,7 22,9
Sp 13,7 12,8 9,8 12 11,6 8,6 6,9
SV 2,4 3,3 3,3 4,1 4,4 3,8 3,5
R 0,5 0,8 0,5 0,4 0,8 0,5 0,2
Frp 0,5 1,2 3,3 20,1 20,6 27,4 27,3
H 22,3 22,4 27 17,6 14,7 16,1 27,6
KrF 17,2 19 18,9 10,9 10,3 8,4 7,1
V 10,5 9,7 7,1 6,5 5,9 3,8 3,8
DnF / DLF 0,8 1,7 0,6
Ikke-sos felleslister 0,1
Sunnmørslisten 5,3
Andre 5,8 3,3 5,2 1,3 0,7
A+Sp+SV 42,3 42 42,7 39,3 41,1 43,1 33,3
F+H+K+V 50,5 52,3 56,3 55,1 51,5 55,7 65,8

I K-2007 leverte Møre og Romsdal 115.449 stemmer = 5,2% av 2.209.739 godkjente stemmer nasjonalt

Sogn og Fjordane 1979 - 2011

K 1979 F 1979 S 1981 K 2007 F 2007 S 2009 BT sep 10 Ap/BT feb 11
A 25,7 26,6 31 31,3 28,2 29,6 25,7 24,1
Sp 18,1 20,3 14 22,6 29 25,2 23,4 20,1
SV 2,6 3,8 3,6 5,7 5,6 5,8 4,5 5,4
Frp 0 0,8 1,8 8,3 9,5 15,8 14,2 14,8
H 18,8 20,9 26,7 14,3 11,6 12,1 19,6 21,1
KrF 12,1 15,1 15,4 7,1 7,4 6,8 7,1 6,6
V 6,8 8,3 6,2 8,3 6,8 3,3 4 4,2
A+Sp+SV 46,4 50,7 48,6 59,6 62,8 60,6 53,6 49,6
F+H+K+V 37,7 45,1 50,1 38 35,3 38 44,9 46,7

BT sep 10 = Bergens Tidende / Respons, fylkestingsmåling, publisert 25. sept 2010.
Ap/BT feb 11 = Aftenposten/Bergens Tidende/Respons, fylkesmåling med spørsmål om kommunevalg, publisert 7 febr. 2011.
Sogn og Fjordane leverte F-2007 47.819 stemmer = 2,3% av landets 2.076.013 godkjente stemmer.
I K-2007 leverte fylket 50.770 stemmer = 2,3% av landets 2.209.739 stemmer.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner