Poll of polls

Tettere i teten - tynt blåblått flertall

Publisert 27. desember 2010. Sist endret 28. desember 2010.

Snittet av de nasjonale stortingsvalgmålingene i desember viser at det nå er tettere blant de tre største partiene.

Arbeiderpartiet hadde sin svakeste 2010-måned i desember, og går inn i valgåret 2011 med 26,4 i snitt på de nasjonale stortingsvalgmålingene. Årets toppnotering for Ap var februar med 32,6.

Høyre har holdt seg høyt siden toppmåneden september med 27,2. Desember ga snitt på 26,0.

Fremskrittspartiet avslutter året med sin sterkeste måned med 25,2. Frp har hatt vekst siden partiets svakeste 2010-måned som var juli med 22,3.

Desember ble den sterkeste måneden for Høyre og Fremskrittspartiet samlet med 51,2. Poll of polls' mandatberegningsprogram gir 87 mandater og stortingsflertall for disse to partiene hvis desember-snittet blir resultatet i 2013 (forutsatt samme relative endring for alle partier i alle fylkene).

Hvis vi i stedet trekker både Frp og Høyre ned 1,5% og fordeler disse 3% på Ap med +1,4% og +0,4% på hhv SV, Sp, KrF og V i forhold til desember-snittet, blir summen av Frp og Høyre 48,2. Poll of polls' mandatberegningsprogram gir da 83 mandater og mindretall for disse to partiene.

Vi ser her at spekulasjonene om et såkalt blå-blått stortingsflertall i 2013 hviler på en (antagelig urealistisk) formodning om at summen av Frp og Høyre holder seg på dagens høye nivå. Hvis summen av Frp og Høyre ved inngangen til 2013-valgkampen er som nå, kan selv en svak valgkamp av Jens Stoltenberg trolig være tilstrekkelig til å mobilisere slik at Frp og Høyre bringes i mindretall.

Lykkes statsministeren i å mobilisere Ap-velgere som nå har satt seg på gjerdet, eller som f.t. svarer Frp eller Høyre når meningsmålerne ringer, kan kampen mellom blokkene i 2013 bli jevn.

Både partistrateger og velgere gjør derfor klokt i å legge til grunn at en eventuell ny regjering i 2013 må ha støtte fra minst tre partier, kanskje fire.

Kampen om å bli størst

Nasjonale stortingsvalgmålinger desember 2010. Endringer mot måling samme byrå november.

Ap H Frp
TV2/TNS Gallup 0,2 0,1 -1,7
SMP/Sentio 0 -1 0,1
NRK/Norstat 1,3 -3,4 3,6
Nat/KK/Norfakta -1,5 0,2 1,9
Respons/Aftenposten -1,4 3,5 -2,3
Opinion/ANB/Dagsavisen -1 -2,2 0,2
DN/Sentio -2,6 -0,9 1,9
Dagbladet/Synovate -5,2 2,9 1,2
VL/Norstat -2 0,5 4,2
VG/InFact -0,4 -2,5 1,8
Snitt -1,3 -0,3 1,1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger