Poll of polls

Ap's mulige vei til seier 2013

Publisert 11. november 2010. Sist endret 11. november 2010.

Arbeiderpartiets nivåer på landsmålingene så langt i november er et tilbakeslag i forhold til flere løfterike Ap-målinger primo oktober, se tabell nedenfor.

Kan Ap's svake målinger hittil i november 2010 peke ut en vei mot en historisk tredje rødgrønn valgseier i 2013? En mulig vei er denne:

  1. Ap har med sine nivåer nå nesten 250.000 av sine 2009-velgere på gjerdet. Dette er en formidabel stemmereserve.
  2. Høyre er fullmobilisert tre år før stortingsvalget, og har f.t. i høyden 50.000 gjerdesittere blant sine 2009-velgere.
  3. Ap's lojalitet er på mange nasjonale stortingsvalmålinger rundt 60 eller 60+. Skulle lojaliteten stige til 70, som den har vært på noen målinger annet halvår 2010, får vi andre tall enn nå. Ap vil da nærme seg sitt nivå fra 2005, og Høyre svekkes pga færre overganger fra Ap.
  4. I september 2008 - et år før valgseieren 2009 - var nivåene for Ap omtrent som nå. Ap's lojalitet mot 2005 var den gang 60+, ikke ulikt lojaliteten mot 2009 denne høsten.
  5. I innspurten før stortingsvalget løftet Ap sin lojalitet mot 2005 til 80. Lojalitetsøkningen fra 60+ til 80 på et år innebar at nærmere 150.000 av Ap's 2005-velgere som iflg målingene september 2008 var gjerdesittere, holdt fast ved sitt parti Ap på valgdagen 2009. Gitt Jens Stoltenbergs evne til å vinne stortingsvalg, kan ingen utelukke en tilsvarende lojalitetsøkning i 2013.

Fire første landsmålinger nov 2010

Spm om stemmegivning ved stortingsvalg. Endring mot måling oktober fra samme byrå.

Ap Høyre Frp
TV2/TNS Gallup -2,9 1,6 3
SMP/Sentio -2,9 1,3 0,6
Nat/KK/Norfakta -2,1 -0,9 1,7
NRK/Norstat -1,9 0,1 -0,5
Snitt -2,5 0,5 1,2

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger