Poll of polls

Tromsø: Gikk Hjort pga målingene?

Publisert 29. januar 2015. Sist endret 5. februar 2015.

Kommunevåpen
Tromsø kommune
Folketall: 71 019
Fakta om målingen
InFact for Nordlys.
OEEV
Ap40,3-1,8nan
H18,6-5,7nan
Frp10,10,8nan
SV8,41,9nan
Sp1,60,7nan
KrF2,40,1nan
V5,41,9nan
MDG3,60,8nan
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1016 (gir vanlige feilmarginer).

1) Ordfører Jens Johan Hjort (H) i Tromsø er ikke kandidat ved valget i byen, etter at han – for de fleste overraskende – fremmet avvikende forslag på nominasjonsmøtet til nominasjonskomiteens innstilling, og tapte voteringen. Uten dette forslaget ville han vært Tromsø Høyres ordførerkandidat for 2015–2019 og en velgermagnet i Nordens Paris.

2) Ordfører Hjort viste etter nominasjonsmøtet bl.a. til InFacts måling i Tromsø fredag 23. januar, dagen før nominasjonsmøtet: "Vi hadde fått meningsmålingen i Nordlys dagen før, og med den ferskt i minnet satt jeg fredag kveld og tenkte på hva som måtte til for å gå inn i en valgkamp der vi skulle bringe Tromsø videre i fire nye år."

3) Men var det, gitt denne målingen, grunn til pessimisme for utsiktene til fire nye år med borgerlig styre i Tromsø? I pollofpolls.no vil vi mene at målingen var et godt utgangspunkt for Tromsø Høyre og byens borgerlige side nesten åtte måneder før valget:

(i) Høyres notering på 24,3 pst ville, hvis den gjentas valgnatten, være partiets sterkeste kommunevalg i Tromsø – bortsett fra 2011 og Rians glansperiode. Målingen var en promille bedre enn partiets solide stortingsvalg i 2013.

(ii) Målingen var tatt opp av InFact, og det er et spørsmål om dette byrået som regel måler Høyre noe lavere enn andre byråer.

(iii) InFact vekter f.t. mot stortingsvalget 2013. Fordi det var stor forskjell mellom Høyres valg i Tromsø i 2011 (36,0) vs stortingsvalget 2013 (24,2), kan vekting mot 2011 under ellers like vilkår gi Høyre en sterkere notering. Det kan ha vært en slik effekt i Tromsø i målingene 11. september 2014 (InFact for Nordlys vektet mot 2013 – H 26,8) og 16. september 2014 (Norfakta for iTromsø, vektet mot 2011 – H 34,9).

(iv) Sammenligninger mellom målinger i 2015 og valget i 2011 må leses i lys av at 2011 var ekstremt i Tromsø. Høyre opplevde for fire år siden sin sterkeste nasjonale vind siden 1979, og i tillegg var det sterke lokale effekter i Tromsø som gikk i retning av et stort nederlag for Arbeiderpartiet. I 2015 er premissene andre nasjonalt, og Tromsø er mer normalisert.

(v) Arbeiderpartiets 42,1 pst hos InFact/Nordlys fredag 23. januar må vurderes på bakgrunn av at målingen ble tatt opp i en usedvanlig sterk periode for Ap nasjonalt.

(vi) Valget er over syv måneder frem i tid, det er ikke gitt at Arbeiderpartiet holder sitt nivå over 40 på stortingsmålingene nasjonalt, ordfører Hjort har sjeldne evner som velgermagnet, og valgkampen – der lokale saker vil komme mer i fokus enn rikspolitikken som dominerer nå – kan gi muligheter for både Høyre og borgerlig side i Tromsø.

4) I pollofpolls.no vil vi derfor mene at målingene i Tromsø neppe kunne begrunne noen pessimisme for Høyre. Tvert om, partiet hadde sjanser til å gjøre – historisk sett – et av sine sterkere kommunevalg i Tromsø, med muligheter for pluss mot de 24,3 pst som InFact/Nordlys publiserte 23. januar.

5) Nordlys skal ha all ære for at avisen, ved InFact, tok opp en ny måling i Tromsø dagen etter Høyres nominasjonsmøte. Slik journalistikk gir temperatur til valgkampen, og er opplysende for publikum. Vi takker redaktør Jostein Larsen Østring i Nordlys for innsyn i bakgrunnstallene i InFacts målinger som ble opptatt hhv 20. og 25. januar 2015.

6) Høyres barometertall falt 5,7 prosentpoeng fra den 20. til den 25. januar – trolig med turbulensen på partiets nominasjonsmøte lørdag 24. januar som viktigste årsak.

7) Tabellen under sammenstiller Høyres bakgrunnstall i de to målingene. Vi ser, interessant nok, at partiets lojalitet mot stv 2013 er i hovedsak uendret tross denne turbulensen.

8) Lekkasjen til Arbeiderpartiet er mindre i den siste målingen, opptatt etter nominasjonsmøtet. Det kan tyde på at Ap i målingen opptatt 20. januar stanget i taket, og kanskje var overvurdert. Ap måtte tåle minus 1,8 fra målingen 20. januar til 25. januar.

9) Overgangene til Høyre fra andre partier – og Høyres mobilisering av velgere som ikke stemte i stv 2013 – var i hovedsak mindre i den siste målingen enn i den første, særlig overgangene fra Frp. Men det er mulig at lekkasjen fra Frp til Høyre på den første målingen 20. januar (33 pst av Frp’s 2013-velgere) kan ha vært i overkant, slik at den mindre lekkasje fra Frp den 25. januar (19 pst av Frp’s 2013-velgere) kan ha vært en normalisering.

10) Fordi lojaliteten i hovedsak var uendret før og etter Høyres nominasjonsmøte, vil pollofpolls.no mene at også den siste målingen kan gi Tromsø Høyre et utgangspunkt som kan gi en spennende kamp om makten i vakre Nordens Paris i september – ikke minst i lys av punktene (i) til (vi) foran.

Tromsø – InFact for Nordlys – hvor er Høyres velgere fra stv 2013?

Målinger InFact/Nordlys opptatt 20. og 25. januar 2015. Referansevalg stv 2013.
Tabellen gjelder prosent av Tromsø Høyres 2013-velgere.

20.jan 25.jan
Til Ap 29 20
Til Frp 5 4
Lojale H 65 63
Til KrF 0 2
Til V 1 4
Til SV 0 1
Til Sp 0 1
Til R 0 4
Til MDG 0 0
Til andre 0 0

Tromsø – InFact for Nordlys – tilsig til Høyre fra andres 2013-velgere

Tabellen gjelder prosent av partienes velgere, 4 i kolonnen for Ap betyr for eksempel 4 pst av Tromsø Ap´s 2013-velgere

20.jan 25.jan
Fra stemte ikke 21 13
Fra Ap 5 4
Fra Frp 33 19
Lojale H 65 63
Fra KrF 8 17
Fra V 24 7
Fra SV 0 0
Fra Sp 20 12
Fra R 0 0
Fra MDG 0 0
Fra andre 0 10

InFacts matriser opplyser ikke andelen av partienes velgere som er gjerdesittere ("ikke sikker").
InFacts matriser er derfor ikke uten videre sammenlignbare med matrisene fra andre byråer.
Tabellene må leses i lys av den særlige usikkerhet ved bakgrunnstall.

Tromsø 1979-2015

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 Norfakta / iTromsø 16/9-14 InFact / Nordlys 7/11-14 InFact / Nordlys 23/1-15 InFact / Nordlys 25/1-15
Ap 30,7 35,5 30,6 33,7 42,1 40,3
Høyre 33,0 34,3 34,9 26,9 24,3 18,6
Frp 2,2 3,5 10,5 12,3 9,3 10,1
SV 7,3 7,8 5,7 6,5 6,5 8,4
Sp 5,2 3,4 1,6 2,2 0,9 1,6
KrF 8,3 6,8 2,7 1,7 2,3 2,4
Venstre 6,9 4,3 5,1 3,9 3,5 5,4
MDG 0,0 0,0 2,7 4,8 2,8 3,6
Rødt 4,1 3,5 5,4 6,3 7,5 8,8
Andre 2,3 1,0 0,5 1,7 0,7 0,7
R + SV + MDG + Ap + Sp 47,2 50,1 46,0 53,5 59,8 62,7
Frp + H + KrF + V 50,5 48,8 53,2 44,8 39,4 36,5
Sp + KrF + V 20,4 14,4 9,4 7,8 6,7 9,4

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner