Poll of polls

Frp, Ap og V vinnere i Lofoten

Publisert 29. januar 2015. Sist endret 29. januar 2015.

Kommunevalg – Vestvågøy og Vågan – InFact for Lofotposten, publisert 27. januar 2015.

1) Sammenlignet med kommunevalget 2011, er Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet vinnerne når begge kommunene sees sammen. Venstre er også i pluss mot valget for fire år siden.

2) Fremskrittspartiets vekst mot kvlg 2011 i prosentpoeng er i Vestvågøy 8,1 og i Vågan 3,6. Sammenlignet med tendensen ellers når velgerne spørres om kommunevalg, er denne fremgangen bemerkelsesverdig.

3) Motposten til Frp's pluss er at Høyres minus er større enn snittet nasjonalt.

4) Lofotpostens ingress er at Arbeiderpartiet "knuser" Frp og Høyre. En slik karakteristikk er i hvert fall ikke treffende for Frp.

5) InFact for Lofotposten har også tall for summen av Flakstad og Moskenes, men fordi tallene ikke er fordelt på disse to kommunene, kan vi ikke legge denne målingen inn på våre kommunesider.

6) Høyre har f.t. ordførerne i både Vestvågøy og Vågan. I Vestvågøy antyder InFact et jevnt oppgjør mellom blokkene. I Vågan er Ap iflg InFact favoritt til å vinne tilbake ordføreren, som partiet hadde senest 2007–2011.

Se nærmere Lofotposten 27. januar 2015 sidene 2–3.

Lofoten – Vestvågøy og Vågan – InFact for Lofotposten januar 2015

Tabellen gjelder summen av disse kommunene, forutsatt samme antall godkjente stemmer som kvlg 2011.
Vestvågøy og Vågan leverte samlet 8.838 stemmer i kvlg 2011, svarende til 7,6 pst av 116.062 stemmer i Nordland.

2015 2011 Endring pst
Ap 3398 2733 24
Sp 543 907 -40
SV 367 434 -15
Ap+Sp+SV 4308 4074 6
Frp 1416 882 61
H 1602 2645 -39
KrF 374 483 -23
V 421 341 23
Frp+H+KrF+V 3813 4351 -12

Vestvågøy 1979-2015

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 F 2023 InFact / Lofotp. 29/1-15
Ap 33,3 33,7 22,9 20,0 19,2 36,2
Høyre 18,8 25,4 15,7 20,5 22,3 18,5
Frp 4,7 5,9 13,6 23,2 16,7 18,9
SV 3,2 4,5 7,9 6,6 7,2 4,1
Sp 13,9 12,6 22,1 9,8 9,9 8,2
KrF 15,6 14,3 5,1 6,5 6,9 6,2
Venstre 2,4 2,5 2,0 2,1 1,6 3,3
MDG 0,0 0,0 2,7 3,0 3,5 1,2
Rødt 1,5 0,9 3,5 3,2 3,7 2,1
Andre 6,7 0,3 4,5 5,0 9,0 1,2
R + SV + MDG + Ap + Sp 51,9 51,6 59,2 42,6 43,5 51,8
Frp + H + KrF + V 41,5 48,1 36,3 52,4 47,5 46,9
Sp + KrF + V 31,9 29,4 29,1 18,4 18,4 17,7

Vestvågøy leverte ved kommunevalget 2023 5 039 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Nordland fylke.

Vågan 1979-2015

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 F 2023 InFact / Lofotp. 29/1-15
Ap 33,0 36,8 26,4 17,9 19,1 41,1
Høyre 31,4 34,5 17,9 31,4 36,1 17,7
Frp 1,6 4,4 11,0 9,2 8,0 12,6
SV 4,6 6,6 9,2 10,2 8,9 4,2
Sp 8,5 5,8 16,3 11,8 7,9 3,7
KrF 6,8 6,3 0,8 0,0 0,7 1,9
Venstre 5,1 3,5 4,3 6,9 4,6 6,5
MDG 0,0 0,0 3,8 4,3 3,9 0,0
Rødt 3,3 1,6 7,0 6,4 6,1 5,6
Andre 5,8 0,5 3,2 1,8 4,7 0,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 49,4 50,8 62,7 50,6 45,9 54,6
Frp + H + KrF + V 44,8 48,8 34,0 47,5 49,4 38,7
Sp + KrF + V 20,3 15,6 21,4 18,7 13,3 12,1

Vågan leverte ved kommunevalget 2023 4 179 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Nordland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner