Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Vågan

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 325 22,5 665 23,1 990 23,0 -4,9 23,0 7 -1
H 423 29,3 840 29,2 1 263 29,4 -2,9 29,4 9 0
Frp 90 6,2 125 4,3 215 5,0 -1,3 5,0 1 -1
SV 149 10,3 278 9,7 427 9,9 5,4 9,9 3 2
Sp 176 12,2 481 16,7 657 15,3 6,2 15,3 4 1
V 81 5,6 143 5,0 224 5,2 -3,7 5,2 2 -1
MDG 76 5,3 89 3,1 165 3,8 3,8 3,8 1 1
R 125 8,7 231 8,0 356 8,3 -1,7 8,3 2 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
851 58,9 1 744 60,6 2 595 60,3 8,8 60,3 17 2
H+Frp+
KrF+V
594 41,1 1 108 38,5 1 702 39,6 -7,9 39,6 12 -2
Nærmest til å vinne mandat: Frp (8 stemmer), tape mandat: V (5 stemmer)
Fremmøte: 58,1 % Stemmeberettigede: 7 487 Opptalte stemmer: 4 321
Oppdatert: 13/9 kl 08:23:37 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
08:23 23,0 29,4 5,0 9,9 15,3 0,0 5,2 3,8 8,3 0,0
14:25 23,0 29,4 5,0 9,9 15,3 0,0 5,2 3,8 8,3 0,0
14:25 23,0 29,4 5,0 9,9 15,3 0,0 5,2 3,8 8,3 0,0
17:06 23,0 29,4 5,0 9,9 15,3 0,0 5,2 3,8 8,3 0,0
11:32 23,1 29,9 5,1 10,0 15,5 0,0 4,4 3,8 8,3 0,0
23:04 23,2 29,9 5,1 10,0 15,5 0,0 4,4 3,8 8,3 0,0
22:31 23,0 30,0 5,1 10,0 15,5 0,0 4,4 3,8 8,3 0,0
22:31 23,0 30,0 5,1 10,0 15,5 0,0 4,4 3,8 8,3 0,0
22:06 22,6 25,8 5,4 9,9 18,5 0,0 4,1 4,3 9,4 0,0
21:54 21,9 26,8 5,3 9,1 21,2 0,0 3,2 4,3 8,3 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 27,9 (8) 32,3 (9) 6,3 (2) 4,5 (1) 9,0 (3) 0,0 (0) 8,9 (3) 0,0 (0) 10,0 (3) 1,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 20,6 (6) 28,0 (8) 5,4 (1) 7,2 (2) 15,4 (4) 0,0 (0) 6,6 (2) 0,0 (0) 20,6 (6) 1,7 (0)
Siste lokale målings 25,3 (7) 25,9 (8) 4,8 (1) 10,3 (3) 16,0 (5) 0,0 (0) 6,8 (2) 0,9 (0) 9,9 (3) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 19,2 (5) 29,3 (8) 5,4 (2) 9,3 (3) 15,6 (4) 0,0 (0) 5,5 (2) 0,0 (0) 17,7 (5) 1,2 (0)
K-snitt september (brutt ned) 20,6 (6) 27,4 (8) 4,9 (1) 7,7 (2) 16,2 (5) 0,0 (0) 5,8 (2) 0,0 (0) 19,4 (5) 1,6 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 17,6 (6) 24,3 (8) 7,6 (2) 7,6 (2) 20,6 (6) 0,0 (0) 3,9 (1) 0,0 (0) 13,7 (4) 0,6 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 56,6 (17) 55,4 (15) 53,5 (16) 55,8 (16) 54,3 (16) 56,4 (17) Sp, V, H, Frp
Borgerlige 47,5 (14) 40,0 (11) 37,5 (11) 40,2 (12) 38,1 (11) 35,8 (11) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 51,5 (15) 63,8 (18) 62,4 (18) 61,8 (17) 63,9 (18) 59,5 (18) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 18,0 (6) 22,0 (6) 22,8 (7) 21,1 (6) 22,0 (7) 24,5 (7) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 27,9 (8) 32,3 (9) 6,3 (2) 4,5 (1) 9,0 (3) 0,0 (0) 8,9 (3) 0,0 (0) 10,0 (3) 1,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 17 2 51 18
Høyre 30 3 51 30
Venstre 25 3 46 36
Sp 29 3 47 38
Ap 35 2 52 46
SV 26 2 48 54
Rødt 35 5 52 60
MDG 13 2 46 23
Sum 210 22 49 41
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 19 3 53 32
Høyre 30 2 49 33
Venstre 24 2 46 46
Sp 19 3 51 42
Ap 33 4 53 45
SV 18 3 55 50
Rødt 32 5 53 59
Kystpartiet 7 1 56 43
Sum 182 23 52 45
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 27 2 51 30
Høyre 31 3 55 29
KrF 10 1 64 60
Venstre 20 4 46 45
Sp 25 5 50 40
Ap 37 3 51 38
SV 15 2 58 53
Rødt 33 5 52 48
Kystpartiet 16 0 56 31
Sum 214 25 53 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 9 234
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 3 893
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 70,0 %
F-2015 47,6 %
K-2015 54,3 %
S-2013 70,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 29 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Eivind Holst, H (2011-)
Hugo Bjørnstad, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, V, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 R, V, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / Lofotp. 20/8-2019 25,3 (7) 25,9 (8) 4,8 (1) 10,3 (3) 16,0 (5) 0,0 (0) 6,8 (2) 0,9 (0) 9,9 (3) 0,0 (0)
Sentio / Lofotp. 12/6-2019 27,8 (8) 29,1 (8) 5,3 (2) 8,7 (3) 9,7 (3) 0,0 (0) 3,9 (1) 4,4 (1) 9,5 (3) 1,6 (0)
InFact / NRK / LP / Amedia 10/9-2015 28,5 (8) 24,7 (7) 11,8 (3) 5,4 (2) 6,8 (2) 0,0 (0) 10,0 (3) 0,0 (0) 11,8 (4) 0,9 (0)
InFact / NRK / AN / Frem. / Helg. / LP / RB 21/8-2015 33,5 (10) 22,7 (6) 13,5 (4) 2,7 (1) 6,5 (2) 0,0 (0) 7,6 (2) 0,0 (0) 10,8 (3) 2,7 (1)
InFact / Lofotp. 15/8-2015 33,5 (10) 22,7 (6) 13,5 (4) 2,7 (1) 6,5 (2) 0,0 (0) 7,6 (2) 0,0 (0) 10,8 (3) 2,7 (1)
InFact / NRK / AN / Frem. / Helg. / LP / RB 19/6-2015 31,8 (10) 24,6 (7) 10,9 (3) 2,4 (1) 8,1 (2) 0,0 (0) 8,5 (3) 0,0 (0) 5,2 (2) 8,5 (1)
InFact / Lofotp. 29/1-2015 41,1 (15) 17,7 (7) 12,6 (5) 4,2 (2) 3,7 (1) 1,9 (1) 6,5 (2) 0,0 (0) 5,6 (2) 0,0 (0)
Norfakta / VA 7/9-2011 32,2 (11) 26,3 (9) 13,5 (5) 4,4 (2) 5,8 (2) 2,4 (1) 4,9 (2) 0,0 (0) 9,5 (3) 1,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 27,9 32,3 6,3 4,5 9,0 0,0 8,9 0,0 10,0 1,0
2011 33,0 30,9 9,0 4,3 7,9 1,7 5,3 0,0 6,7 1,2
2007 33,1 20,9 14,5 5,5 8,2 2,3 3,4 0,0 8,1 4,0
2003 28,0 11,5 12,4 15,0 8,8 2,0 1,6 0,0 8,2 12,4
1999 24,7 19,3 7,8 0,0 17,7 4,0 2,1 0,0 13,6 10,7
1995 38,0 20,2 0,0 8,3 16,5 4,2 5,4 0,0 7,3 0,0
1991 41,2 17,8 2,9 15,8 10,0 3,7 3,8 0,0 4,7 0,0
1987 40,9 25,5 7,6 8,5 5,8 3,4 5,2 0,0 3,2 0,0
1983 42,0 28,7 3,1 7,9 6,7 4,5 4,5 0,0 1,8 1,0
1979 33,0 31,4 1,6 4,6 8,5 6,8 5,1 0,0 3,3 5,8
1975 38,6 20,1 1,6 6,3 17,2 7,9 6,1 0,0 0,0 2,1
1971 45,4 14,3 0,0 0,0 13,6 5,3 7,6 0,0 0,0 13,9
1967 42,6 16,2 0,0 3,9 8,6 4,0 10,1 0,0 0,0 14,7
1963 46,2 18,1 0,0 0,0 0,0 4,8 14,7 0,0 0,0 16,2
1959 41,2 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 15,6
1955 43,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2 0,0 0,0 30,2
1951 30,7 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 25,4 0,0 0,0 31,4
1947 33,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 11,3 0,0 0,0 48,6
1945 40,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 7,7 0,0 0,0 44,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 30,3 24,1 8,8 4,5 7,4 1,6 10,3 2,9 7,4 2,6
2011 31,2 30,9 11,2 5,4 6,3 2,5 4,0 1,1 4,9 2,5
2007 31,1 18,5 16,9 6,8 7,7 2,3 1,7 0,3 5,0 9,6
2003 23,0 17,3 12,7 13,2 8,0 2,4 1,3 0,4 6,1 15,6
1999 24,5 19,6 8,2 4,9 14,0 4,5 1,9 0,0 9,5 12,9
1995 27,9 24,1 4,8 7,8 20,8 4,0 3,8 0,0 4,8 2,0
1991 37,8 19,0 3,1 17,2 12,1 3,6 3,7 0,0 3,5 0,0
1987 40,0 25,9 8,3 9,0 5,1 3,6 4,1 0,0 2,6 1,4
1983 41,5 29,2 4,2 7,8 6,2 4,3 4,0 0,0 1,9 1,0
1979 33,7 34,5 2,0 4,7 6,9 7,2 6,3 0,0 3,2 1,4
1975 37,9 22,1 2,7 6,1 13,6 10,3 4,1 0,0 1,8 1,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 22,1 20,8 16,1 9,7 16,5 1,4 5,2 2,4 4,5 1,4
2013 31,4 24,8 17,2 6,5 5,1 2,5 6,2 1,8 2,4 2,1
2009 34,6 13,2 24,8 10,9 6,8 2,6 2,0 0,1 3,0 1,9
2005 31,5 10,7 22,5 12,1 9,5 3,1 2,9 0,0 1,7 5,9
2001 16,4 14,2 12,1 12,7 12,8 8,6 1,0 0,0 2,2 20,0
1997 28,1 9,7 10,1 5,6 10,8 14,4 2,2 0,2 5,6 13,2
1993 34,4 12,0 3,0 13,6 26,4 3,8 3,1 0,0 1,5 2,3
1989 33,9 21,8 13,8 14,7 5,3 4,9 2,4 0,0 0,0 3,1
1985 42,0 30,2 2,3 11,9 5,2 4,5 1,9 0,0 0,9 1,0
1981 36,8 34,5 4,4 6,6 5,8 6,3 3,5 0,0 1,6 0,5
1977 43,0 24,9 2,2 4,1 8,4 10,5 3,0 0,0 1,9 2,1
1973 29,5 16,2 6,3 13,2 16,3 11,9 3,7 0,0 1,3 1,5
1969 53,4 20,6 0,0 3,8 8,6 6,5 6,7 0,0 0,0 0,4
1965 46,1 24,2 0,0 6,4 7,2 7,3 8,3 0,0 0,0 0,6
1961 49,1 20,3 0,0 5,5 6,2 9,4 8,1 0,0 0,0 1,5
1957 50,4 23,3 0,0 0,0 7,5 7,3 9,2 0,0 0,0 2,3
1953 52,4 22,3 0,0 0,0 2,4 7,6 11,4 0,0 0,0 3,9
1949 46,6 22,1 0,0 0,0 2,3 6,3 13,3 0,0 0,0 9,4
1945 44,7 29,0 0,0 0,0 2,0 0,0 11,4 0,0 0,0 12,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 29.9 32.2 6.9 4.8 6.3 0 9.7 0 8.6 1.7
Valgting 27,2 32,3 6,1 4,4 10,0 0,0 8,7 0,0 10,5 0,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned