Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Vågan

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 332 18,0 416 17,4 748 17,9 -5,1 5 -2
H 628 34,0 684 28,6 1 312 31,4 2,0 9 0
Frp 175 9,5 211 8,8 386 9,2 4,2 3 2
SV 183 9,9 242 10,1 425 10,2 0,2 3 0
Sp 156 8,5 338 14,1 494 11,8 -3,5 4 0
V 142 7,7 147 6,1 289 6,9 1,7 2 0
MDG 88 4,8 92 3,8 180 4,3 0,5 1 0
R 108 5,9 161 6,7 269 6,4 -1,8 2 0
Andre (vis) 33 1,8 43 1,8 76 1,8 1,8 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
867 47,0 1 249 52,2 2 116 50,6 -9,7 15 -2
H+Frp+
KrF+V
945 51,2 1 042 43,5 1 987 47,5 7,9 14 2
Nærmest til å vinne mandat: DEMN (23 stemmer), tape mandat: Sp (11 stemmer)
Fremmøte: 55,8 % Stemmeberettigede: 7 640 Opptalte stemmer: 4 238
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 17,9 31,4 9,2 10,2 11,8 0,0 6,9 4,3 6,4 1,8
20/9 - 15:15 17,9 31,4 9,2 10,2 11,8 0,0 6,9 4,3 6,4 1,8
20/9 - 15:15 17,9 31,4 9,2 10,2 11,8 0,0 6,9 4,3 6,4 1,8
14/9 - 10:02 17,9 31,4 9,2 10,2 11,8 0,0 6,9 4,3 6,4 1,8
14/9 - 10:02 17,9 31,4 9,2 10,2 11,8 0,0 6,9 4,3 6,4 1,8
14/9 - 10:02 17,9 31,4 9,2 10,2 11,8 0,0 6,9 4,3 6,4 1,8
13/9 - 09:53 17,9 31,4 9,2 10,2 11,8 0,0 6,9 4,3 6,4 1,8
13/9 - 09:53 17,9 31,4 9,2 10,2 11,8 0,0 6,9 4,3 6,4 1,8
13/9 - 09:53 17,9 31,4 9,2 10,2 11,8 0,0 6,9 4,3 6,4 1,8
12/9 - 18:14 17,9 31,4 9,2 10,2 11,8 0,0 6,9 4,3 6,4 1,8

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 23,0 (7) 29,4 (9) 5,0 (1) 9,9 (3) 15,3 (4) 0,0 (0) 5,2 (2) 3,8 (1) 8,3 (2) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 19,3 (5) 38,6 (11) 6,5 (2) 12,8 (4) 8,0 (2) 0,0 (0) 7,0 (2) 2,8 (1) 8,3 (2) 0,0 (0)
Siste lokale målings 25,3 (7) 25,9 (8) 4,8 (1) 10,3 (3) 16,0 (5) 0,0 (0) 6,8 (2) 0,9 (0) 9,9 (3) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 19,8 (5) 36,6 (10) 7,1 (2) 13,0 (4) 7,5 (2) 0,0 (0) 7,0 (2) 2,6 (1) 9,4 (3) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 19,3 (5) 37,1 (10) 6,6 (2) 12,8 (4) 8,2 (2) 0,0 (0) 7,1 (2) 2,7 (1) 9,7 (3) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 20,6 (6) 50,4 (13) 7,5 (2) 12,5 (3) 5,6 (1) 0,0 (0) 4,5 (1) 2,4 (0) 11,3 (3) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 2 61 13
Høyre 34 3 49 29
Venstre 18 3 48 39
Sp 22 2 47 36
Ap 29 2 53 52
SV 24 2 53 67
Rødt 30 2 56 67
MDG 12 1 48 8
Norgesdemokratene 7 2 48 14
Sum 192 19 52 42
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Nordland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 9 736
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 4 297
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 69,9 %
K-2019 57,4 %
F-2019 50,4 %
S-2017 70,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 29 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Frank Johnsen, Sp (2019-)
Eivind Holst, H (2011-2019)
Hugo Bjørnstad, Ap (2007-2011)
Partier i posisjon 2019-2023 R, SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, V, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 R, V, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / Lofotp. 20/8-2019 25,3 (7) 25,9 (8) 4,8 (1) 10,3 (3) 16,0 (5) 0,0 (0) 6,8 (2) 0,9 (0) 9,9 (3) 0,0 (0)
Sentio / Lofotp. 12/6-2019 27,8 (8) 29,1 (8) 5,3 (2) 8,7 (3) 9,7 (3) 0,0 (0) 3,9 (1) 4,4 (1) 9,5 (3) 1,6 (0)
InFact / NRK / LP / Amedia 10/9-2015 28,5 (8) 24,7 (7) 11,8 (3) 5,4 (2) 6,8 (2) 0,0 (0) 10,0 (3) 0,0 (0) 11,8 (4) 0,9 (0)
InFact / NRK / AN / Frem. / Helg. / LP / RB 21/8-2015 33,5 (10) 22,7 (6) 13,5 (4) 2,7 (1) 6,5 (2) 0,0 (0) 7,6 (2) 0,0 (0) 10,8 (3) 2,7 (1)
InFact / Lofotp. 15/8-2015 33,5 (10) 22,7 (6) 13,5 (4) 2,7 (1) 6,5 (2) 0,0 (0) 7,6 (2) 0,0 (0) 10,8 (3) 2,7 (1)
InFact / NRK / AN / Frem. / Helg. / LP / RB 19/6-2015 31,8 (10) 24,6 (7) 10,9 (3) 2,4 (1) 8,1 (2) 0,0 (0) 8,5 (3) 0,0 (0) 5,2 (2) 8,5 (1)
InFact / Lofotp. 29/1-2015 41,1 (15) 17,7 (7) 12,6 (5) 4,2 (2) 3,7 (1) 1,9 (1) 6,5 (2) 0,0 (0) 5,6 (2) 0,0 (0)
Norfakta / VA 7/9-2011 32,2 (11) 26,3 (9) 13,5 (5) 4,4 (2) 5,8 (2) 2,4 (1) 4,9 (2) 0,0 (0) 9,5 (3) 1,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 23,0 29,4 5,0 9,9 15,3 0,0 5,2 3,8 8,3 0,0
2015 27,9 32,3 6,3 4,5 9,0 0,0 8,9 0,0 10,0 1,0
2011 33,0 30,9 9,0 4,3 7,9 1,7 5,3 0,0 6,7 1,2
2007 33,1 20,9 14,5 5,5 8,2 2,3 3,4 0,0 8,1 4,0
2003 28,0 11,5 12,4 15,0 8,8 2,0 1,6 0,0 8,2 12,4
1999 24,7 19,3 7,8 0,0 17,7 4,0 2,1 0,0 13,6 10,7
1995 38,0 20,2 0,0 8,3 16,5 4,2 5,4 0,0 7,3 0,0
1991 41,2 17,8 2,9 15,8 10,0 3,7 3,8 0,0 4,7 0,0
1987 40,9 25,5 7,6 8,5 5,8 3,4 5,2 0,0 3,2 0,0
1983 42,0 28,7 3,1 7,9 6,7 4,5 4,5 0,0 1,8 1,0
1979 33,0 31,4 1,6 4,6 8,5 6,8 5,1 0,0 3,3 5,8
1975 38,6 20,1 1,6 6,3 17,2 7,9 6,1 0,0 0,0 2,1
1971 45,4 14,3 0,0 0,0 13,6 5,3 7,6 0,0 0,0 13,9
1967 42,6 16,2 0,0 3,9 8,6 4,0 10,1 0,0 0,0 14,7
1963 46,2 18,1 0,0 0,0 0,0 4,8 14,7 0,0 0,0 16,2
1959 41,2 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 15,6
1955 43,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2 0,0 0,0 30,2
1951 30,7 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 25,4 0,0 0,0 31,4
1947 33,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 11,3 0,0 0,0 48,6
1945 40,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 7,7 0,0 0,0 44,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 23,4 22,6 7,9 8,7 17,8 1,3 5,8 5,0 6,6 0,9
2015 30,3 24,1 8,8 4,5 7,4 1,6 10,3 2,9 7,4 2,6
2011 31,2 30,9 11,2 5,4 6,3 2,5 4,0 1,1 4,9 2,5
2007 31,1 18,5 16,9 6,8 7,7 2,3 1,7 0,3 5,0 9,6
2003 23,0 17,3 12,7 13,2 8,0 2,4 1,3 0,4 6,1 15,6
1999 24,5 19,6 8,2 4,9 14,0 4,5 1,9 0,0 9,5 12,9
1995 27,9 24,1 4,8 7,8 20,8 4,0 3,8 0,0 4,8 2,0
1991 37,8 19,0 3,1 17,2 12,1 3,6 3,7 0,0 3,5 0,0
1987 40,0 25,9 8,3 9,0 5,1 3,6 4,1 0,0 2,6 1,4
1983 41,5 29,2 4,2 7,8 6,2 4,3 4,0 0,0 1,9 1,0
1979 33,7 34,5 2,0 4,7 6,9 7,2 6,3 0,0 3,2 1,4
1975 37,9 22,1 2,7 6,1 13,6 10,3 4,1 0,0 1,8 1,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 26,4 17,9 11,0 9,2 16,3 0,8 4,3 3,8 7,0 3,2
2017 22,1 20,8 16,1 9,7 16,5 1,4 5,2 2,4 4,5 1,4
2013 31,4 24,8 17,2 6,5 5,1 2,5 6,2 1,8 2,4 2,1
2009 34,6 13,2 24,8 10,9 6,8 2,6 2,0 0,1 3,0 1,9
2005 31,5 10,7 22,5 12,1 9,5 3,1 2,9 0,0 1,7 5,9
2001 16,4 14,2 12,1 12,7 12,8 8,6 1,0 0,0 2,2 20,0
1997 28,1 9,7 10,1 5,6 10,8 14,4 2,2 0,2 5,6 13,2
1993 34,4 12,0 3,0 13,6 26,4 3,8 3,1 0,0 1,5 2,3
1989 33,9 21,8 13,8 14,7 5,3 4,9 2,4 0,0 0,0 3,1
1985 42,0 30,2 2,3 11,9 5,2 4,5 1,9 0,0 0,9 1,0
1981 36,8 34,5 4,4 6,6 5,8 6,3 3,5 0,0 1,6 0,5
1977 43,0 24,9 2,2 4,1 8,4 10,5 3,0 0,0 1,9 2,1
1973 29,5 16,2 6,3 13,2 16,3 11,9 3,7 0,0 1,3 1,5
1969 53,4 20,6 0,0 3,8 8,6 6,5 6,7 0,0 0,0 0,4
1965 46,1 24,2 0,0 6,4 7,2 7,3 8,3 0,0 0,0 0,6
1961 49,1 20,3 0,0 5,5 6,2 9,4 8,1 0,0 0,0 1,5
1957 50,4 23,3 0,0 0,0 7,5 7,3 9,2 0,0 0,0 2,3
1953 52,4 22,3 0,0 0,0 2,4 7,6 11,4 0,0 0,0 3,9
1949 46,6 22,1 0,0 0,0 2,3 6,3 13,3 0,0 0,0 9,4
1945 44,7 29,0 0,0 0,0 2,0 0,0 11,4 0,0 0,0 12,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 22.6 29.4 6.3 10.4 12.2 0 5.6 5.3 8.7 0
Valgting 23,3 29,4 4,4 9,7 16,8 0,0 5,0 3,1 8,1 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned