Poll of polls

Sp overvurdert på poll of polls

Publisert 13. oktober 2014. Sist endret 13. oktober 2014.

1) Vi la i går ut tabeller for poll of polls 2015, basert på referansevalg 2011 og 2013.

2) I tabellen med referansevalg 2011 har Senterpartiet 7,6 pst. Kommunene som er målt i år er i hovedsak store. Sp har i disse 27 kommunene vokst fra 2,12 pp i 2011 til 2,35 pp etter målingene i år. Relativ vekst blir over ti pst. Med vår beregningsmetode vil en slik relativ økning slå uforholdsmessig ut i de 401 øvrige kommunene der Sp i snitt gjør det skarpere enn i de 27 som er målt i år.

3) Det er derfor sannsynlig at Sp er overvurdert med beregningen på 7,6 pst, og tilsvarende overvurdert med 7,4 pst som er Sp's notering på vår hjemmeside under tittelen "Poll of polls kommunstyrevalget 2015".

4) Senterpartiet har hatt mer enn tyve prosent relativ økning i de tolv kommunene med mer enn 30.000 innbyggere som er målt i år, fra 1,53 i 2011 til 1,87 i 2014.

5) Sp har på den annen side ti prosent relativ tilbakegang (7,3 til 6,6) i summen av de femten kommunene med mindre enn 30.000 innbyggere som er målt i år.

6) Poll of polls fylkestingsvalget er mer representativ for landet som helhet med fylkesmålinger som dekker over 51 pst av stemmene i fylkestingsvalget 2011. Senterpartiet oppnår der 5,4 pst (6,3 i F-2011).

7) Vi takker Nils Aksel Horvei for disse beregningene.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp