Poll of polls

Poll of polls 2015 – Ap størst

Publisert 12. oktober 2014. Sist endret 13. oktober 2014.

1) Tabellen under angir et nasjonalt "kommunevalgresultat" under to ulike forutsetninger.

2) I kolonnen til venstre, "Referansevalg 2011", er grunnlaget partienes relative endringer når kommunene som er målt hittil i 2014 sees samlet. Relative endringer er basert på resultatet i disse kommunene i 2011.

3) I kolonne nummer to fra venstre, "Referansevalg 2013", er grunnlaget partienes relative endringer når kommunene som er målt hittil i 2014 sees samlet. Relative endringer er basert på resultatet i disse kommunene i stortingsvalget 2013.

4) Arbeiderpartiet er størst på begge beregningene. Høyre var størst på siste nasjonale kommunevalgmåling (TV2/TNS Gallup 7. sept 2014), men Støres parti har vært i ledelsen på vår poll of polls kommunevalget siden uke 7 i år.

5) Høyre er i minus mot kommunevalget 2011 når summen av de målte kommunene i år vurderes mot resultatet i de samme kommunene i valget for tre år siden.

6) Høyre er på den annen side i pluss på nesten to prosentpoeng mot stortingsvalget i fjor når summen av de målte kommunene i år vurderes mot resultatet i de samme kommunene i valget 2013. Forskjellen beror i stor grad på Oslo, som i prosentpoeng gjorde det skarpere i 2011 enn i 2013. Kommunevalgmålingene for Oslo Høyre i år har vært sterkere enn 2013, men under 2011.

7) Kommunevalgmålingene i år tyder ennå ikke på noe gjennombrudd for MDG i lokalpolitikken.

8) Både kommune- og fylkestingsmålingene i 2014 antyder at SV f.t. er klart foran MDG nasjonalt når velgerne spørres om stemmegivning ved lokalvalg.

9) Tabellene under bygger på 27 målte komuner i 2014 med 37,5 pst av stemmene i kommunevalget 2011, og er med stor takk utarbeidet av Nils Aksel Horvei. Han bruker en marginalt annen beregningsmåte enn den som fremgår av Om-siden på dette nettstedet.

10) I tabellen med referansevalg 2011 har Senterpartiet 7,6 pst. Kommunene som er målt i år er i hovedsak store. Sp har i disse 27 kommunene vokst fra 2,12 pp i 2011 til 2,35 pp etter målingene i år. Relativ vekst blir over ti pst. Med vår beregningsmetode vil en slik relativ økning slå uforholdsmessig ut i de 401 øvrige kommunene der Sp i snitt gjør det skarpere enn i de 27 som er målt i år. Det er derfor sannsynlig at Sp er overvurdert med beregningen på 7,6 i tabellen under (og tilsvarende overvurdert med 7,4 som er Sp's notering på vår hjemmeside under tittelen "Poll of polls kommunestyrevalget 2015").

Poll of polls kommunevalget 2015 – 11. oktober 2014

Referansevalg 2011: Nasjonalt «kommunevalgresultat» gitt relative endringer basert på lokale målinger 2014 vs resultatet i målte kommuner i kvlg 2011.
Referansevalg 2013: Nasjonalt «kommunevalgresultat» gitt relative endringer basert på lokale målinger 2014 vs resultatet i målte kommuner i stv 2013.

Referansevalg 2011 Referansevalg 2013 K-2011 S-2013
Ap 33,9 35,2 31,7 30,8
Sp 7,6 5,7 6,7 5,5
SV 4,6 4 4,1 4,1
R 1,3 1,4 1,5 1,1
MDG 1,7 2,4 0,9 2,8
Ap+Sp+SV+R+MDG 49,1 48,7 44,9 44,3
Frp 11,3 11,9 11,4 16,3
H 27 28,5 28 26,8
KrF 5 4,9 5,6 5,6
V 5,5 4,6 6,3 5,2
Frp+H+KrF+V 48,8 49,9 51,3 53,9

Tabellen er med stor takk utarbeidet av Nils Aksel Horvei.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap