Poll of polls

Fylkestingene: SV større enn MDG

Publisert 25. september 2014. Sist endret 26. september 2014.

Åtte fylker er i august og september målt med spørsmål om stemmegivning ved fylkestingsvalg. Fylker, byrå og medium fremgår her.

1) Fordi fylker med over 50 pst av stemmene i fylkestingsvalget 2011 er målt, og målingene er utført i et kort tidsrom, vil en poll of polls med et slikt grunnlag erfaringsmessig kunne antyde hovedtendenser.

2) MDG har i tabellen under – ikke uventet – størst relativt pluss mot 2011, fra 1,3 til 2,7. Men med nivåer under tre pst nasjonalt, er det foreløpig vanskelig å antyde at fylkestingsvalget kan gi et lokalpolitisk gjennombrudd for MDG.

3) Et spørsmål som har vært reist i tilknytning til valget 2015, er om MDG kan bli større enn SV.

4) Målingene hittil gir ikke grunnlag for en slik formodning. SV har f.t. god avstand til MDG på spørsmål om fylkestingvalg.

5) Av de større partiene er Arbeiderpartiet og Høyre de eneste med pluss på over ett prosentpoeng mot fylkestingsvalget for tre år siden.

6) Beregningen under er med takk utført av Nils Aksel Horvei. Fordi Horveis beregningsmåte avviker marginalt fra vår vanlige beregning av lands"resultater" på grunnlag av fylkesmålinger, avviker nivåene marginalt fra vår vanlige nasjonale poll of polls fylkestingsvalg.

7) Merk feilkilder ved målingene og beregningen, se nærmere Om-siden.

8) Landstallene i tabellen under (raden øverst) kan antyde hovedtendenser nasjonalt, men merk feilkildene. Fylkestallene er beregnet ut fra en forutsetning om samme relative endring i alle fylkene som den nasjonale endringen. Slik nedbryting vil normalt inneholde (vesentlig) større usikkerhet enn landstall.

9) Nedbryting av landstall kan også føre til at fylkestall avviker fra målingene i de åtte fylkene som er målt. Dette kan gi grunnlag for å vurdere om et fylkesparti gjør det relativt sett skarpere eller svakere enn landstendensen. Når f.eks. Oslo Venstre har snitt på målingene i september på 8,3 mot knapt syv på vår nedbryting, kan det antyde – men merk igjen feilkildene – at Venstre i hovedstaden gjør det relativt sett noe bedre enn partiet nasjonalt. Høyre har plusstall nasjonalt, men erfaringsmessig vil relativ vekst være minst i partiets sterkeste fylker. Høyres nedbrutte tall i bl.a. Akershus, Oslo, Buskerud og Vestfold må leses med denne reservasjonen.

Fylkestingsvalget 2015 – poll of polls september 2014

Poll of polls fylkestingsvalget 2015 – basert på målinger i åtte fylker med 51,5 pst av stemmene i F-2011.
Alle målingene er publisert i august/september 2014.
Raden "Poll of polls 2014" forutsetter at relativ endring i hele landet svarer til et vektet snitt av målingene i de åtte fylkene
Nedbrytingen på fylker forutsetter samme relative endring mot F-2011 i alle fylkene som den nasjonale endringen.
Tabellen er med takk utarbeidet av Nils Aksel Horvei.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MdG Andre
Poll of polls 2014 1,3 4,4 34,6 5,4 4,8 5,1 28,9 12,0 2,7 0,8
Hele landet F-2011 1,7 4,3 33,2 6,3 5,7 5,8 27,7 11,8 1,3 2,2
Østfold 0,8 3,0 41,6 4,5 3,1 5,1 26,3 13,2 1,7 0,7
Akershus 0,8 4,2 31,8 2,5 5,2 2,8 37,5 11,9 2,8 0,6
Oslo 2,6 6,2 33,4 0,4 6,7 2,1 36,3 7,0 5,0 0,3
Hedmark 0,6 4,6 48,4 9,4 3,9 2,8 18,1 8,7 2,2 1,3
Oppland 0,8 4,0 46,3 11,7 4,2 3,0 18,8 8,0 2,4 0,7
Buskerud 0,8 3,2 35,8 5,1 4,1 3,0 35,1 11,1 1,7 0,2
Vestfold 1,1 3,9 33,0 3,0 3,6 4,3 35,1 12,9 2,2 0,8
Telemark 1,2 4,1 39,4 6,6 3,7 6,2 23,4 12,6 2,2 0,5
Aust-Agder 0,9 4,1 28,5 5,3 5,4 10,7 28,2 14,3 1,5 1,0
Vest-Agder 0,7 2,9 25,1 3,9 3,9 16,9 26,5 14,9 3,5 1,6
Rogaland 0,5 3,0 28,9 4,9 4,0 9,7 30,7 16,3 1,6 0,3
Hordaland 1,4 4,1 29,0 4,3 5,4 7,1 30,2 14,3 3,4 0,7
Sogn og Fjordane 1,3 4,6 29,7 22,9 6,5 6,1 18,7 8,2 1,2 0,9
Møre og Romsdal 0,5 3,3 28,2 7,9 6,7 8,0 24,3 17,6 1,0 2,5
Sør-Trøndelag 1,5 5,3 42,0 6,1 4,3 3,3 24,0 9,3 3,5 0,8
Nord-Trøndelag 0,5 5,7 45,4 16,8 4,2 3,5 13,4 8,8 1,5 0,2
Nordland 2,7 5,4 37,4 6,7 3,4 3,2 22,5 15,7 2,1 0,9
Troms 2,7 5,6 32,8 7,3 3,5 3,4 24,9 16,0 2,7 1,2
Finnmark 0,7 6,6 43,6 3,5 4,2 2,9 22,7 10,3 1,3 4,1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner