Poll of polls

Høyre vektes opp i Oslo

Publisert 23. juni 2013. Sist endret 23. juni 2013.

Kommunevåpen
Oslo fylke
Folketall: 709 037
Fakta om målingen
Respons for Aftenp.
OEEV
Ap30,0-1,87,0
H35,5-4,012,0
Frp9,51,53,5
SV6,2-0,1-7,1
Sp0,70,3-2,4
KrF4,12,12,3
V6,0-0,4-4,0
MDG4,11,7-4,4
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 800 (gir vanlige feilmarginer).

Fylkesmåling Oslo – Respons for Aftenposten – publisert 21. juni 2013. Aftenposten, ved Thomas Boe Hornburg, har gitt pollofpolls.no innsyn i Respons’ bakgrunnstall fra Oslo-målingene i mars og juni. Vi setter stor pris på Aftenpostens åpenhet.

1) Respons vekter mot kommunevalget 2011, og spør bl.a. respondentene om stemmegivning i 2011.

2) Oslo Høyre fikk 35,7 pst i kommunevalget 2011. I Respons’ Oslo-målinger både i mars og juni oppga færre at de stemte Høyre for mindre enn to år siden.

3) I mars sa 31 pst av de spurte som svarte bekreftende på at de hadde stemt i 2011, at de stemte Høyre. I juni var andelen 29 pst.

Fakta om nivåene
  • Frp har hatt fremgang 3 målinger på rad hos dette instituttet.
  • MDGs nivå på 4,1 pst ville blitt partiets beste siden krigen.

4) Oslo Høyre fikk 110.776 stemmer i 2011. På juni-målingen til Respons har dermed en andel som svarer til 7.000 velgere ikke oppgitt at de stemte Høyre i kommunevalget.

5) At færre enn 35,7 oppga til Respons at de stemte Høyre i 2011, er en viktig årsak til at Høyre ble oppvektet både i mars og juni.

Kampen om de siste distriktsmandatene i Oslo
INNE
med tredje minst margin
Marianne Marthinsen Marianne Marthinsen
Nummer 4 på Aps liste. Holder mandatet med 0 stemmers margin.
INNE
med nest minst margin
Jonas Gahr Støre Jonas Gahr Støre
Nummer 3 på Aps liste. Holder mandatet med 0 stemmers margin.
INNE
med minst margin

Nummer på Aps liste. Holder mandatet med 0 stemmers margin.
UTE
med minst margin

Nummer på Aps liste. Mangler 0 stemmer for å ta mandat.
UTE
med nest minst margin

Nummer på Aps liste. Mangler 0 stemmer for å ta mandat.
UTE
med tredje minst margin

Nummer på Aps liste. Mangler 0 stemmer for å ta mandat.
Forutsetter samme antall godkjente stemmer som ved forrige valg. Basert på listene til valget i 2013.

6) Oppvektingen i mars var fra råtall 36,4 til barometertall 39,5. Oppvektingen i juni var fra råtall 31,1 til barometertall 35,5.

7) På den annen side må vi minne om at (i) barometertall gir etter byråenes syn et mer treffende anslag over partienes nivåer enn råtall, (ii) Oslo Høyre ble undervurdert på målingene så sent som i kommunevalget 2011 med snitt på 30,2 pst på de tre siste målingene mot valg på 35,7 pst, (iii) så langt har ingen pekt på begivenheter i Oslo som skulle tilsi at Høyre eller andre partier skulle få en annen utvikling i hovedstaden enn landstendensen, og (iv) erfaring tilsier at Høyre i Oslo vil oppnå en høyere andel enn partiet nasjonalt.

Fylke utjevning

8) MDG ble i uken som gikk, for første gang målt til mandat på fylkesmålinger i Oslo. Bakgrunnstall når det gjelder MDG må leses med særlig stor varsomhet pga få respondenter, men med dette forbeholdet synes hovedforskjellene for MDG hos Respons i mars og juni å være at partiet i juni scoret (i) bedre blant hjemmesitterne fra 2011, og (ii) bedre blant Arbeiderpartiets 2011-velgere.

9) KrF vant hos Respons i juni for første gang i denne stortingsperioden distriktsmandat på måling i hovedstaden. Sammenlignes Respons' bakgrunnstall i mars og juni, er hovedforskjellen for KrF at partiet er styrket blant Arbeiderpartiets og Høyres 2011-velgere. Men også for KrF er utvalgene små og feilkildene tilsvarende store.

Oslo – Respons for Aftenposten – mars og juni 2013 - råtall vs barometertall

Barometertall juni Råtall juni Barometertall mars Råtall mars
Ap 30 30,8 31,8 31,9
Sp 0,7 0,6 0,4 0,4
SV 6,2 7,5 6,3 8,1
R 3,8 5,4 2,9 4
Frp 9,5 8 8 6,9
H 35,5 31,1 39,5 36,4
KrF 4,1 4,9 2 1,6
V 6 7,8 6,4 8,8
MDG 4,1 3,8 2,4 2,4

Lojalitet mot kvlg 2011

Juni Mars
Ap 65 72
SV 48 57
R 74 71
Frp 73 73
H 79 82
KrF 61 63
V 63 49
MDG 53 59

Aktiviserte hjemmesittere, andel av velgere som ikke stemte i 2011, men som vil stemme hvis valg i dag

Juni Mars
Ap 43 36
H 23 42
Frp 17 7
SV 8 10
MDG 6 0

Bytteforholdet Ap vs Høyre

Juni Mars
Ap til H 7.000 7.000
H til Ap 4.500 5.500

Bytteforholdet Ap vs SV

Juni Mars
Ap til SV 2.500 3.000
SV til Ap 1.500 2.000

Bakgrunnstall må pga små utvalg leses med den største varsomhet

Oslo fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 4 7 8 5 6 5 7 8 8 7 9 6
S2005 6 8 9 7 9 3 6 7 8 6 9 5
S2009 6 8 9 7 8 4 7 8 8 6 9 5
S2013 6 7 8 7 9 6 8 9 10 9 11 8
S2017 5 7 7 5 7 6 8 8 10 8 10 8
S2021 4 7 7 4 7 5 6 6 9 8 9 8
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / Aftenp 25/13 5 6 7 6 7 7 9 10 10 9 11 8
Sentio / KK 25/13 5 6 6 5 7 6 9 9 11 8 11 8
InFact / MDG 24/13 7 8 8 7 8 7 9 9 10 8 10 8
Sentio / KK 20/13 6 7 7 6 7 7 10 10 11 8 11 8
Respons / Aftenp. 14/13 6 7 7 6 7 8 10 10 11 9 11 9
Respons / Aftenp. 51/12 6 7 7 6 8 8 9 9 11 10 11 10
Respons / Aftenp. 38/12 6 7 7 6 8 8 9 9 11 10 11 10
Respons / Aftenp. 26/12 6 7 7 6 7 8 10 10 11 9 11 9
Respons / Aftenp. 13/12 6 7 7 6 7 7 8 8 9 8 9 8
Respons / Aftenp. 51/11 6 7 7 6 7 7 8 8 9 8 9 8
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 F 2023 Sentio / KK 20/13 InFact / MDG 24/13 Sentio / KK 25/13 Respons / Aftenp 25/13
Ap 33,5 33,0 23,0 nan nan 29,5 34,0 26,0 30,0
Høyre 43,3 42,4 23,5 nan nan 35,0 36,9 34,5 35,5
Frp 4,6 7,0 6,0 nan nan 13,5 7,5 13,6 9,5
SV 5,6 6,7 13,3 nan nan 6,9 5,4 6,9 6,2
Sp 0,8 0,7 3,1 nan nan 0,7 0,5 0,5 0,7
KrF 5,4 4,8 1,8 nan nan 2,5 3,0 2,2 4,1
Venstre 3,5 2,8 10,0 nan nan 6,0 6,7 8,7 6,0
MDG 0,0 0,0 8,5 nan nan 2,0 2,4 4,0 4,1
Rødt 1,8 1,7 8,3 nan nan 3,7 2,4 3,0 3,8
Andre 1,3 1,0 2,5 nan nan 0,1 1,1 0,6 0,1
R+SV+Ap+Sp 41,8 42,1 47,6 nan nan 40,8 42,3 36,4 40,7
Frp+H+KrF+V 56,9 56,9 41,4 nan nan 57,0 54,1 59,0 55,1
Sp+KrF+V 9,8 8,2 15,0 nan nan 9,2 10,2 11,4 10,8
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner