Poll of polls

Høyre nedveiiet fra 34 til 29

Publisert 18. april 2013. Sist endret 18. april 2013.

Fakta om målingen
Norstat for NRK.
OEEV
Ap27,20,10,9
H28,9-3,18,5
Frp19,8-0,68,2
SV5,11,2-2,5
Sp5,31,8-8,2
KrF5,2-0,61,4
V3,90,3-0,7
MDG1,20,3-2,7
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 968 (gir vanlige feilmarginer).
Fakta om målingen
InFact for VG.
OEEV
Ap28,1-1,11,8
H34,10,413,7
Frp14,81,33,2
SV3,7-0,4-3,9
Sp5,21,0-8,3
KrF4,4-0,90,6
V5,20,00,6
MDG1,50,1-2,4
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 2067 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsmålinger - Norstat for NRK og InFact for VG, begge publisert 18. april 2013. NRK har fortjenstfullt også publisert råtall. Norstat vekter mot stortingsvalget 2009. InFact vekter mot kmommunevalget 2011.

1) Dagen da Arbeiderpartiets landsmøte åpner, får partiet av NRK/Norstat sin fjerde notering på 27 pst - av syv nasjonale stortingsmålinger hittil i april. VG/InFact gir 28 for statsministerens parti.

2) Rundes råtall og barometertall i NRKs måling av til nærmeste hele prosent, er Høyre veiet ned fra råtall 34 til barometertall 29. Frp er oppveiet fra 14 til 20. Barometertall etter politisk vekting gir etter byråenes beste faglige skjønn et mer treffende uttrykk for partienes nivåer enn råtallene. Norstats oppveiing av Frp på NRKs måling er ikke spesielt kraftig.

3) En viktig årsak til forskjellene mellom råtall og barometertall for Frp og Høyre, er - etter hva vi forstår - respondentenes svar når byråene spør om stemmegivning i 2009.

4) Vi har begrenset sikker kunnskap om respondentenes svar på spørsmål om stemmegivning i 2009. Vi har lagt ut bare en slik undersøkelse - Sentio for Norsk Studentunion i fjor - der 25 pst svarte at de stemte Høyre i 2009 og 12 pst svarte at de stemte Frp.

5) Når det gjelder ett av byråene, har vi brakt i erfaring at respondentene i målinger etter kommunevalget i 2011 i hovedsak har en svarfordeling på spørsmål om stemmegivning i 2009 som gir Høyre i underkant av ti prosentpoeng mer enn Frp.

6) Resultatet i 2009 var som kjent motsatt. Frp var nesten seks prosentpoeng foran Høyre i valget for snart fire år siden - Frp 22,9 vs H 17,2.

7) Gitt respondentenes svar på spørsmål om stemmegivning i 2009, blir spørsmålet hvordan byråene vekter politisk - for å komme frem til barometertallene.

Parti galluper

8) Byråer med 2009 som referansevalg, synes å ha ulike metoder for politisk vekting. Det blir derfor upresist å dele byråene inn i bare to kategorier, «2011-byråene» og «2009-byråene». Blant de sistnente må det være metodeforskjeller, jfr. disse byråenes ulike snitt for Frp.

9) Norstat var byrået som i 2012 i snitt målte Frp høyest. Norstats snitt for Frp var i fjor 18,5 pst. TNS Gallup bruker også 2009 som referansevalg, og hadde snitt 15,2 pst for Frp i 2012.

10) I valgårets første kvartal hadde Norstat og Sentio høyest snitt for Frp med 18,7 pst. Ipsos MMI, som også vekter mot 2009, hadde snitt for Frp på 15,7. Slik ulikhet skyldes trolig i hovedsak metodeforskjeller.

Se nærmere VG 18. april 2013 side 4, VGs nettavis og nrk.no.

Norstat for NRK og InFact for VG, begge publisert 18. april 2013

Barometertall NRK/Norstat Råtall NRK/Norstat Barometertall VG/InFact
Ap 27,2 25,7 28,1
Sp 5,3 5,8 5,2
SV 5,1 5,6 3,7
Ap+Sp+SV 37,6 37,1 37
Frp 19,8 13,6 14,8
H 28,9 34,3 34,1
KrF 5,2 5,6 4,4
V 3,9 4,9 5,2
Frp+H+KrF+V 57,8 58,4 58,5
R 2 2,2 1,5
MDG 1,2 1,3 1,5

«Råtall»: Nivåene etter vekting på kjønn og alder, men før politisk vekting mot referansevalget
Norstat bruker stv 2009 som referansevalg
InFact bruker kvlg 2011 som referansevalg

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode