Poll of polls

Hvor er Frp-velgerne fra 2009?

Publisert 3. oktober 2012. Sist endret 3. oktober 2012.

1) Sentio gjennomførte på vegne av Norsk Studentorganisasjon en undersøkelse 19-25 juni, der et utvalg på 1.000 respondenter - i prinsippet et representativt utvalg av befolkningen over 15 år - ble stilt en rekke spørsmål i tilknytning til høyere utdanning. Deler av undersøkelsen er publisert i avisen Universitas.

2) Norsk Studentorganisasjon har på anmodning fra pollofpolls.no oversendt materialet til oss, etter vår henvendelse som skyldes partispørsmålet i undersøkelsen.

3) Sentio spurte respondentene bl.a. om "Stemte du ved stortingsvalget 2009? I så fall, hvilket parti stemte du på?" Sentio spurte dernest "Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvillket parti ville du da stemme på?" Det siste spørsmålet ble ikke veiet politisk, slik at undersøkelsen ikke er en vanlig partimåling.

4) Enhver partimåling veiet mot 2009 stiller spørsmål om respondentene stemte i 2009, og hvis ja hvilket parti. Byråene som veier mot kommunevalget 2011 stiller tilsvarende spørsmål om respondentene stemte i kommunevalget 2011, og hvis ja hvilket parti.

5) Svaret på spørsmålet om stemmegivning i 2009 i Sentios undersøkelse for Norsk Studentorganisasjon viste at utvalget avvek i oppgitt stemmegivning i 2009, sammenlignet med det faktiske valgresultatet i 2009. Forskjellen var størst for Fremskrittspartiet, der 12 pst av respondentene opplyste at de stemte Frp i 2009 - mot 22,9 pst i valget.

6) Vi retter en hjertelig takk til Norsk Studentorganisasjon, som har gitt oss innsyn i dette materialet med adgang til publisering. Vi vil også på nytt gjenta vår oppfordring til byråene, og til mediene som er oppdragsgivere for partimålinger, om større åpenhet når det gjelder bakgrunnstall og metodespørsmål.

Stemte du ved stortingsvalget 2009? I så fall, hvilket parti stemte du på?

Sentio / Norsk Studentorganisasjon / Universitas, intervjuer 19-25 juni 2012

Antall Pst Valg 2009
Ap 243 33,5 35,4
Frp 87 12 22,9
H 182 25,1 17,2
KrF 37 5,1 5,5
R 15 2,1 1,3
Sp 51 7 6,2
SV 56 7,7 6,2
V 45 6,2 3,9
Andre 9 1,2 1,3
Sum 725

Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på? Råtall

Antall Pst
Ap 207 27,9
Frp 79 10,6
H 281 37,9
KrF 35 4,7
R 18 2,4
Sp 40 5,4
SV 30 4
V 40 5,4
Andre 12 1,6
Sum 742

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode