Poll of polls

Stille før stormen – ?

Publisert 31. mars 2013. Sist endret 1. april 2013.

Ni landsomfattende stortingsmålinger ble publisert i mars 2013 - syv veiet mot 2009, to mot 2011. Målingene er utført av åtte ulike byråer.

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt februar 28,4 32,9 15,6 4,9 4,7 5,3 4,5 0,9 1,4 1,3
Snitt mars 28,1 32,4 16,8 4,4 4,8 5,2 4,7 1,0 1,4 1,1
Endring -0,3 -0,5 1,2 -0,5 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 -0,2
Sterkeste 31,7 37,9 20,4 5,2 5,8 5,9 5,4 2,3 2,0 2,1
Svakeste 26,4 26,5 11,7 3,9 3,5 4,2 3,6 0,0 0,8 0,4
Sprik 5,3 11,4 8,7 1,3 2,3 1,7 1,8 2,3 1,2 1,7

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i februar og i mars.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Verian / TV2 1,6 -4,8 4,8 -0,6 -0,6 -0,4 0,3 0,1 -0,4 0,1 4/3-2013
Opinion / ANB 2,4 -4,1 0,8 -0,2 0,9 0,5 -0,1 0,7 0,1 -1,2 7/3-2013
Norfakta / Nat. / KK -1,0 -0,1 -0,6 -0,1 1,5 0,1 0,2 -0,2 0,3 -0,1 11/3-2013
Norstat / NRK -3,1 1,8 2,8 -1,6 -1,8 1,4 -0,3 0,2 -0,7 1,0 13/3-2013
InFact / VG 0,1 2,3 2,6 -1,5 -1,9 -3,0 1,3 -0,2 0,2 -0,1 15/3-2013
Respons / Aftenp / BT / Aftenbl / Adressa -2,6 2,7 -0,8 0,8 1,0 -0,4 -1,1 0,5 0,1 -0,2 15/3-2013
Sentio / DN 3,0 -3,9 0,2 -0,7 1,7 2,1 -1,1 -0,5 0,9 -1,2 21/3-2013
Ipsos / Dagbladet -1,8 3,0 -1,9 -0,9 0,9 -0,3 2,0 0,0 -1,1 0,3 24/3-2013
Snitt disse målingene -0,2 -0,4 1,0 -0,6 0,2 0,0 0,2 0,1 -0,1 -0,2

1) Endringene fra februar er små. Et spørsmål blir om vi nå er inne i en stille periode, i betydningen små endringer i styrkeforholdet mellom partiene – før vi kanskje får stormen der noen partier bryter ut av mønsteret vi har sett de siste månedene, opp eller ned i forhold til nivåene vinteren i valgåret 2013.

Partiutvikling

2) Fremskrittspartiet var i mars eneste parti som på sitt snitt hadde pluss mer enn ett prosentpoeng mot februar. Mars-snittet for Frp på 16,8 pst er innenfor det intervall Siv Jensens parti har hatt fra mars 2012 til mars 2013 –fra 18,4 pst (juli 2012) til på den annen side 15,6 (februar 2013).

3) Regjeringspartienes snitt i mars ble samlet 37,3 pst mot 45,3 pst i mars 2009.

Partiutvikling sammenlignet med forrige valg

4) Arbeiderpartiet fikk snitt på 28,1 pst i mars mot 32,8 pst i mars 2009.

5) Arbeiderpartiets månedssnitt på landsmålingene fra mars 2009 til september 2009 var alle på 32-tallet, bortsett fra juli 2009 da snittet var 33,5.

6) I de 26 landsmålingene publisert i september 2009 ble Ap målt mellom 29,1 pst og 35,0 pst. Valgresultatet ble 35,4.

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
Mars 2013 51 66 75 68 76 0 0 55 86 95 94 72 103 63
Februar 2013 52 68 77 69 77 0 0 55 84 93 92 72 101 63
Januar 2013 52 66 75 68 75 0 0 57 87 96 94 73 103 64
Desember 2012 53 68 77 70 78 0 0 54 84 93 92 71 101 62
November 2012 54 69 77 70 78 0 0 54 84 92 92 70 100 62
Oktober 2012 50 64 72 65 73 0 0 57 89 97 97 73 105 65
September 2012 54 64 74 72 75 0 0 62 92 102 95 75 105 65
August 2012 55 66 74 71 79 0 0 56 87 95 95 72 103 64
Juli 2012 53 64 73 70 78 0 0 54 88 97 96 71 105 62
Juni 2012 54 69 77 70 78 0 0 54 84 92 92 70 100 62
Mai 2012 56 71 79 72 80 0 0 53 82 90 90 69 98 61
April 2012 55 70 78 71 80 0 0 51 82 90 91 68 99 60
Mars 2012 60 76 85 78 86 0 0 48 76 85 84 65 93 56
Februar 2012 63 79 87 79 88 0 0 47 73 81 82 64 90 56
Januar 2012 63 79 88 81 89 0 0 50 73 82 81 67 90 58
Desember 2011 59 75 84 77 85 0 0 49 77 86 85 66 94 57
November 2011 59 75 83 76 85 0 0 49 77 85 86 66 94 58
Oktober 2011 63 79 88 80 88 0 0 50 73 82 81 67 90 58
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

7) Høyre fikk i mars et snitt på 32,4 pst. Erna Solbergs parti har nå elleve måneder på rad med snitt over 30 pst.

Partiutvikling

8) Vi har under lagt ut en tabell med byråenes snitt for partiene i årets tre første måneder. Vi ser der at Norstat og Sentio måler Frp høyest, begge med snitt for Frp på 18,7 pst så langt i år. Byråene som veier mot 2011 har for Frp snitt på 11,6 pst (Respons) og 11,8 pst (InFact).

9) Denne tabellen gir en ny bekreftelse på at veiing mot 2009 ikke er en enhetlig størrelse. Fra Norstat og Sentio er det for Fremskrittspartiet tre prosentpoeng forskjell ned til snittet hittil i 2013 for Ipsos MMI (15,7 pst) og TNS Gallup (15,9 pst). Ipsos og Gallup bruker – i likhet med Norfakta, Norstat, Opinion og Sentio – 2009 som referansevalg.

Byråenes snitt for partiene i årets tre første måneder

Byrå Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
InFact 29,0 33,4 11,8 4,6 5,1 7,1 4,6 1,3 1,3 1,8
Ipsos 28,8 33,8 15,7 4,7 4,9 4,6 4,1 0,0 1,4 2,0
Norfakta 27,8 32,6 17,2 4,2 4,3 5,8 4,9 1,0 1,4 0,7
Norstat 28,1 31,8 18,7 4,5 4,2 5,1 4,1 0,5 1,3 1,3
Opinion 28,0 34,4 16,7 4,3 4,2 5,3 4,2 0,2 1,6 1,2
Respons Analyse 27,3 37,7 11,6 4,2 4,1 5,0 6,0 2,0 1,4 0,7
Sentio 30,2 29,4 18,7 4,5 4,9 4,9 4,4 0,8 1,2 1,3
Verian 27,7 33,2 15,9 4,5 5,5 5,3 4,5 0,9 1,8 0,7
| Last ned

10) Byråene har i årets tre første måneder dette snittet for summen av Frp og Høyre: (i) Opinion 51,1 – (ii) Norstat 50,5 – (iii) Norfakta 49,8 – (iv) Ipsos MMI 49,5 – (v) Respons 49,3 – (vi) TNS Gallup 49,1 – (vii) Sentio 48,1 – (viii) InFact 45,2.

11) Vi ser at hittil i 2013 er det ikke entydig at byråene som veier mot 2011 har summen av Frp og Høyre lavere enn byråene som veier mot 2009. InFact har Frp og Høyre lavere enn de øvrige, men ikke Respons.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger