Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Ap-«katastrofe» på Vestlandet?

Publisert 14. april 2013. Sist endret 14. april 2013.

1) Verdens Gang skrev 13. april (s. 4) at da «Ap-toppene ... skjønte at de risikerte en valgkatastrofe på Vestlandet, skal de nølende ha gått med på å love fergefri E39 fra Kristiansand til Trondheim».

2) Viser målingene på Vestlandet at Ap risikerer «katastrofe»?

Partiets utvikling i fylket som andel av valgresultat nasjonalt ved S-valg

3) Ser vi på Respons' målinger opptatt i mars 2013 i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, finner vi at Arbeiderpartiet i disse fire fylkene har omtrent samme relative endring mot 2009, sammenlignet med alle fjorten fylkene som er målt i februar og mars i år.

4) Beregningen for Vestlandet fremgår av tabellen under.

5) Beregningen for fjorten fylker er inntatt i vår kommentar 6. april 2013.

6) Hvis valgresultater i Vestlandets to største fylker – Rogaland og Hordaland – sammenlignes med Ap's nasjonale resultater, er det vanskelig å se at forholdstallene i Rogaland og Hordaland over tid peker mot en «katastrofe» for Ap på Vestlandet. Se tabell under.

Partiets utvikling i fylket som andel av valgresultat nasjonalt ved S-valg

7) Verken fylkesmålingene i år eller resultatene i valg på Vestlandet siste tredve år, peker derfor mot «katastrofe» for statsministerens parti.

8) Så blir spørsmålet – hvis vi legger VG til grunn – om regjeringens beslutning om fergefri E39 bygger på en (kanskje uriktig) premiss om risikoen for «katastrofe» på Vestlandet.

9) Det har også tidligere vært fremsatt spådommer om en mulig «katastrofe» for Ap på Vestlandet, men uten overbevisende dokumentasjon. Se bl.a. våre kommentarer 5. august 2010 og 1. februar 2011.

10) Forrige fylkesmåling i de fire fylkene på Vestlandet er også utført av Respons, og ble publisert i august 2012 (Hordaland), september (Møre og Romsdal), oktober (Sogn og Fjordane) og desember (Rogaland). Sammenlignes disse fire målingene med målingene av samme byrå i de samme fire fylkene i mars, finner vi at Arbeiderpartiet har steget med 124 (!) stemmer. Ap har altså iflg Respons ligget oppslutningsmessig stille på Vestlandet fra høsten 2012 til mars 2013.

Vestlandet – Respons – mars 2013

Rogaland – Hordaland – Sogn og Fjordane – Møre og Romsdal
Disse fire fylkene leverte 692.304 godkjente stemmer stv 2009 = 26 pst av 2.682.903 stemmer nasjonalt
Forutsetning: Samme antall godkjente stemmer som stv 2009

Stemmer 2013 Stemmer 2009 2013 pst 2009 pst Forholdstall «Landstendens» «Landstendens» 14 fylker målt mars 2013
Ap 166906 200698 24,1 29 0,83 29,4 29,7
Sp 40962 54573 5,9 7,9 0,75 4,7 5
SV 22364 34004 3,2 4,9 0,66 4,1 4,5
Frp 98999 168431 14,3 24,3 0,59 13,5 14,4
H 248991 127823 36 18,5 1,95 33,5 33,8
KrF 58138 60376 8,4 8,7 0,96 5,3 5,1
V 31164 29664 4,5 4,3 1,05 4,1 4,3

Beregningen omfatter disse målingene

Fylke Byrå Medium Publisert Vektet mot
Rogaland Respons Hgsd Avis, Stvgr Aftenblad 23.03.2013 2011
Hordaland Respons Bergens Tidende 27.03.2013 2011
Sogn og Fjordane Respons Bergens Tidende og NRK 05.04.2013 2011
Møre og Romsdal Respons Adressa/Romsd Budstikke/SMP/Tidens Krav 11.03.2013 2011

Rogaland Ap og Hordaland Ap vs Ap nasjonalt

Ap nasjonalt Rogaland Ap Hordaland Ap Rogaland forholdstall Hordaland forholdstall
F-1979 36 26,1 27 0,73 0,75
S-1981 37,1 27,1 27,7 0,73 0,75
F-1983 38,9 29 32 0,75 0,82
S-1985 40,8 30,9 33,5 0,76 0,82
F-1987 35,9 26,4 30,7 0,74 0,86
S-1989 34,3 26,7 30 0,78 0,87
F-1991 30,4 20,4 27,2 0,67 0,89
S-1993 36,9 29,3 32,8 0,79 0,89
F-1995 31,3 23,3 26,2 0,74 0,84
S-1997 35 27,6 30,7 0,79 0,88
F-1999 28,2 20,5 25,7 0,73 0,91
S-2001 24,3 17,8 19,6 0,73 0,81
F-2003 27 18,6 23,1 0,69 0,86
S-2005 32,7 24,6 27,9 0,75 0,85
F-2007 30,8 23,4 24,5 0,76 0,8
S-2009 35,4 26,1 30,5 0,74 0,86
F-2011 33,2 27,4 27,8 0,83 0,84
Snitt forholdstall 0,75 0,84

F = Fylkestingsvalg
S = Stortingsvalg

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap