Poll of polls

Ap 16 på Vestlandet - ??

Publisert 5. august 2010. Sist endret 5. august 2010.

Verdens Gang meldte 5. august at Arbeiderpartiet har 16,2% på Vestlandet mot 26,8 i juni. Tallet skriver seg trolig fra de spurte på Vestlandet i den nasjonale stortingsvalgmålingen fra VG/InFact publisert samme dag der Ap fikk 26 mot 28,8 i juni.

Det hefter usikkerhet ved Ap's påståtte nivå på 16 på Vestlandet.

For det første har VG ikke opplyst hvilke fylker som omfattes av "Vestlandet". Hordaland er trolig med. Men om Rogaland, Sogn og Fjordane og kanskje også Møre og Romsdal omfattes av VGs begrep "Vestlandet", er uvisst.

For det andre har VG ikke opplyst hvor mange som i denne undersøkelsen er intervjuet på "Vestlandet". VG angir antall spurte i landet som helhet til 2.143. Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane hadde i 2009 ca 20% av landets stemmeberettigede. Hvis disse tre fylkene inngår i VGs begrep "Vestlandet", har antall spurte i regionen kanskje vært rundt 450. Grunnlaget for å trekke konklusjoner om Ap's nivå må - gitt det sannsynlige antall spurte på "Vestlandet" - være usikkert.

For det tredje har VG ikke opplyst om Arbeiderpartiets nivå på 16 på Vestlandet er et veiet tall eller et råtall.

For det fjerde har VG ikke opplyst andre partiers nivåer på Vestlandet.

For det femte er det ikke konsistens mellom nivået VG opplyser for Ap på Vestlandet i juni på 26,8 og landsmålingene i juni. Hvis Ap hadde rundt 27 på Vestlandet i juni, impliserer dette at Ap bare har hatt et marginalt fall på Vestlandet fra stortingsvalget 2009 til juni 2010. Arbeiderpartiet fikk i 2009 i Rogaland 26,1 - Hordaland 30,5 - Sogn og Fjordane 29,6 - Møre og Romsdal 30,7. Landsmålingen fra VG/InFact i juni hadde Ap på 28,8 - ned knapt 7% fra valget. Det er da sannsynlig at Ap også på Vestlandet falt klart fra valget i fjor til juni i år. Stortingsvalgmålingen for Bergen fra Bergensavisen/TNS Gallup publisert 2. juli tyder på det samme. Ap fikk der 23,6 mot 31,6 i Bergen ved valget. Det er derfor nærliggende at Ap i juni lå klart lavere enn rundt 27 på Vestlandet.

Gitt feilkildene ved VGs undersøkelse med bl.a. et - trolig - lavt antall spurte på Vestlandet, kan det ikke utelukkes at Arbeiderpartiets påståtte "monsterras" (VG 5 aug s. 6) i regionen fra juni til august snarere er en moderat tilbakegang, og kanskje langt lavere enn de nesten 11 prosentpoeng som er grunnlaget for VGs oppslag.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger