Poll of polls

Ap sterkere på fylkesmålinger enn landsmålinger – ?

Publisert 6. april 2013. Sist endret 6. april 2013.

Jonas Gahr Støre
Storting 2021: 26,3 %
S-snitt mai: 19,8 %
Kommune 2023: 21,6 %

1) Fjorten fylker med 73 pst av stemmene i stv 2009 er målt siden februar.

2) Sees disse fylkene samlet, er Arbeiderpartiet rundt 30 pst nasjonalt. Forutsetningene er (i) samme antall godkjente stemmer som i stv 2009, og (ii) beregning av "landstendens" etter vår prosent-metode. Se tabellen under.

3) Ap's snitt på landsmålingene i februar og mars, når disse fylkesmålingene ble opptatt, var 28 pst. Et flertall av fylkesmålingene er vektet mot 2011. Landsmålingene i februar og mars vektet mot 2011 hadde snitt for Ap på 28,5 pst.

4) En beregning av et antatt landsresultat på grunnlag av fylkesmålinger må leses i lys av feilkildene – feilmarginer ved målingene som normalt har færre spurte enn landsmålingene, og fylkesmålingene er tatt opp til ulike tidspunkter. Dessuten vil vår beregning av "landstendens" inneholde en forutsetning om samme relative endring i de fem fylkene som ikke er målt som i de fjorten fylkene som er målt. En slik forutsetning vil ikke nødvendigvis slå til.

Partiutvikling sammenlignet med forrige valg

5) Tross disse feilkildene, oppstår spørsmålet om Arbeiderpartiet kanskje står marginalt sterkere enn landsmålingene antyder.

6) Arbeiderpartiets fire sterkeste fylker på målingene i år er Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Oslo og Vest-Agder. Disse fylkene er målt til et nivå som for Ap antyder 32-33 nasjonalt. Troms og Nordland er i år de relativt sett svakeste målingene for statsministerens parti.

7) Vår beregning på bakgrunn av fylkesmålinger gir ikke mandatflertall for Fremskrittspartiet og Høyre. Snittet av landsmålingene har lenge gitt flertall for Frp og Høyre.

Fylkesmålinger – 14 fylker – 73 pst av stemmene – februar/mars 2013

Nordland, Hedmark, Nord-Trøndelag, Oppland, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Vest-Agder, Aust-Agder, Troms, Rogaland, Hordaland, Vestfold, Oslo, Sogn og Fjordane
Disse 14 fylkene leverte 1.959.650 stemmer i stv 2009 = 73 pst av landets 2.682.903 godkjente stemmer
Forutsetning: Samme antall godkjente stemmer i fylkene som i stv 2009
Målingene publisert 7. februar – 5. april 2013

Stemmer 2013 Stemmer 2009 2013 pst 2009 pst Forholdstall 2009 nasjonalt 2013 «landstendens» 2013 mandater
Ap 570006 680314 29,1 34,7 0,84 35,4 29,7 52
Sp 106097 132682 5,4 6,8 0,8 6,2 5 9
SV 93938 128297 4,8 6,5 0,73 6,2 4,5 8
Frp 274156 436815 14 22,3 0,63 22,9 14,4 25
H 643383 326949 32,8 16,7 1,97 17,2 33,8 59
KrF 110923 119086 5,7 6,1 0,93 5,5 5,1 9
V 85719 78172 4,4 4 1,1 3,9 4,3 7

Kolonnene «2013 pst» og «2009 pst» angir prosentandel i disse 14 fylkene etter målingene (2013) vs stortingsvalget 2009

Beregningen omfatter disse fylkene og målingene

Fylke Byrå Medium Publisert Vektet mot
Nordland InFact NRK/Lofotposten/Avisa Nordland 07.02.2013 2011
Hedmark Sentio Hamar Arbeiderblad 09.02.2013 2009
Nord-Trøndelag Sentio Trønder-Avisa 12.02.2013 2009
Oppland Markedsinfo Gudbrandsdølen Dagningen 08.03.2013 2009
Sør-Trøndelag Respons Adresseavisen 09.03.2013 2011
Møre og Romsdal Respons Adressa/Romsd Budstikke/SMP/Tidens Krav 11.03.2013 2011
Vest-Agder Respons Fædrelandsvennen 20.03.2013 2011
Aust-Agder Respons Fædrelandsvennen 20.03.2013 2011
Troms Norfakta Harst Tide/iTromsø/Framtid i Nord/Troms Folkebl 23.03.2013 2009
Rogaland Respons Stvgr Aftenblad/Hgsd Avis 23.03.2013 2011
Hordaland Respons Bergens Tidende 27.03.2013 2011
Vestfold Sentio Gjgangeren/Sandefj Blad/Tønsbergs Blad 27.03.2013 2011
Oslo Respons Aftenposten 05.04.2013 2011
Sogn og Fjordane Respons Bergens Tidende/NRK 05.04.2013 2011

Nord-Trøndelag er også målt av Respons (for Adresseavisen, publisert 9. mars). Vi har lagt inn Sentios måling i beregningen, for å få inn flest mulig målinger vektet mot 2009 i tallgrunnlaget.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap